Кафедра музичного мистецтва

Завідувач кафедри психології та педагогіки

Ізваріна Олена Миколаївна

Завідувач кафедри, доктор мистецтвознавства, професор.

Мета кафедри – забезпечення теоретичної та практичної підготовки майбутніх музикантів–виконавців. Індивідуальний підхід до кожного студента, для створення умов щодо розкриття особистого творчого потенціалу, а також підготовку висококваліфікованих фахівців у напрямах мистецтвознавства, музикознавства та культурології.

Кафедра музичного мистецтва як окремий структурний підрозділ Навчально-наукового інституту театрального та музичного мистецтва, створена в 2020 році, забезпечує підготовку спеціалістів в галузі музичного мистецтва за ступенем вищої освіти «бакалавр».

Основне завдання кафедри – підготовка здобувачів вищої освіти як майбутніх фахівців, що спроможні працювати в умовах реформованої галузі культури і мистецтва, за системами уніфікованого та прискореного розвитку та впровадження сучасних теоретико–практичних систем і технологій, музикознавчих, культурологічних, мистецтвознавчих, інформативних та мультимедійних (звукозаписних) компонентів у галузі музичного мистецтва.


 • Ізваріна Олена Миколаївна – завідувач кафедри музичного мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор (наукові інтереси – історія музики, історія української культури, історія сучасного мистецтва)
 • Бондаренко Олександр Володимирович – викладач кафедри музичного мистецтва, Заслужений діяч мистецтв України,  художній керівник хору «Фрески Києва» (наукові інтереси – ансамблеве виконавство, методика постанови академічного співу, хорове мистецтво, культура і мистецтво церковної музики)
 • Горенко Лариса Іванівна – професор кафедри музичного мистецтва, Заслужений діяч естрадного мистецтва України, кандидат мистецтвознавства, доктор філософії (Ph. D, мистецтвознавство), член правління творчих спілок України: Національної Всеукраїнської музичної спілки, Національної спілки композиторів України, Національної спілки театральних діячів України, творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України (наукові інтереси –продюсерська справа, культура України ХІХ–ХХ ст., видатні постаті української культури і мистецтва, музикологія, музикознавство)
 • Кочержук Денис Васильович – заступник завідувача кафедри музичного мистецтва, доцент кафедри музичного мистецтва, член творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України», Заслужений артист естрадного мистецтва України (наукові інтереси – звукозапис, арт–менеджмент, методика викладання сольного співу (популярний спів), студійний практикум в основі запису музичного альбому, комп'ютерні музичні програми та технології)
 • Пирогова Тетяна Іванівна  – Заслужена артистка України, українська артистка Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки, доцент кафедри сценічного та музичного мистецтва (наукові інтереси – фольклор, традиції фольклору України, народний (автентичний) спів, методика розвитку народно–пісенного виконавства, розвиток та історіографія Національного академічного хору ім.Г.Верьовки)
 • Стебельська Олена Стефанівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва (наукові інтереси –етнографія, етномузикологія, етнічна культура та культура народів світу)
 • Утіна Анна Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва, композитор (наукові інтереси – розвиток фортепіанного мистецтва України та світу, основи гармонії та сольфеджіо, методика та техніка виконання гри на музичному інструменті)
 • Трачук Вікторія Миколаївна – викладач кафедри музичного мистецтва, культурно-громадський діяч (наукові інтереси – ансамблеве виконавство, вікова фізіологія, гігієна голосу та розвиток вокальних здібностей учнів та стуентів)

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо–наукових установах, закладах освіти, організаціях, творчих спілках, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах, конференціях, мистецьких форумах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково–педагогічних викладачів КиМУ"


Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана з підготовкою фахівців за освітньо-професійною програмою "Музичне мистецтво":
Перелік компонентів освітньо-професійної програми, які забезпечує кафедра:

 (анотації):

Нормативні дисципліни
 • Історія української музики
 • Інструментознавство
 • Теорія музики
 • Сольфеджіо
 • Основи музичної композиції
 • Історія мистецтв
 • Історія зарубіжної музики
 • Гармонія
 • Аналіз музичних творів
 • Курсова робота з фаху
 • Інформаційно–комунікаційні технології в галузі музичного мистецтва
 • Правове регулювання в галузі культури і мистецтв
 • Організація і методика наукових досліджень
 • Методика викладання вокалу
 • Методика викладання гри на музичному інструменті
 • Диригування
 • Вокальний ансамбль
 • Сольний спів
 • Робота з концертмейстером над вокальним репертуаром
 • Фортепіано
  Вибіркові дисципліни
  • Студійний практикум (вокальний)
  • Студійний практикум (інструментальний)
  • Ораторське мистецтво та співацька риторика
  • Етнографіка
  • Музична антропологія
  • Основи критичного мислення та логіки
  • Звукорежисура
  • Основи режисури музичного номеру
  • Практика роботи з творчим колективом
  • Практика роботи з сольним виконавцем
  • Робота режисера–постановника на сольному співі
  • Робота режисера–постановника з інструментальним колективом
  • Авторське право у вокальному мистецтві
  • Основи репертуарної політики в інструментальній творчості
  • Сучасні музичні технології
  • Естрадне інструментознавство
  • Аранжування: вокальний аналіз аранжування музичних творів
  • Аранжування: інструментальна обробка оригінальних мелодій
  • Основи продюсерської діяльності в галузі музичної культури
  • Музична критика
  • Вокальна імпровізація (сольний спів)
  • Музична інтерпретація інструментальних творів
  • Інноваційне підприємництво та управління музичними проєктами
  • Маркетинг креативних творчих студій
  • Виконавська майстерність
   Практична підготовка
   • Навчальна практика
   • Виробнича практика (педагогічна)
   • Виробнича практика (концертно–виконавська)

    Науково–дослідна робота кафедри

    Науково–дослідна робота науково–педагогічних працівників кафедри спрямована на дослідження наукової теми: «Комунікаційні процеси в контексті сучасних наукових досліджень: інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр» (науковий керівник теми – Самойлов О.Ф., к.і.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0119U102045).

    Основні напрями наукових досліджень: проблеми соціокультурного розвитку в соціально-інформаційній сфері та сфері аудіовізуальних мистецтв, театру, музичних компонентів, сучасних тенденцій розвитку соціально–інформаційної сфери в Україні та світі; дослідження розвитку українського музичного мистецтва, театру і шоу–музичної індустрії на сучасному етапі; з’ясування ролі держави у розвитку сценічно–театрального та музичного мистецтва; аналіз досвіду української, європейської та світової телережисури, продюсерської діяльності, їх вплив на формування національних традицій; втілення ідей, які поширюються у ЗМІ, суспільно–політичному, економічному, культурно-мистецькому житті Української держави; формування комунікаційного інформаційного простору в Україні та поза її межами; аналіз творчого досвіду української та європейської музичної режисури, драматургії та продюсерської діяльності.


    Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

    • Кочержук Д.В. Інноваційні методи аудіозапису в процесі підготовки майбутніх фахівців з музичного мистецтва початку XXI століття. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: партнерство, моделі, напрями, стратегії». 15-16 грудня 2022 року. Київ, 2022. С. 138-142

    • Горенко Л. І. Культурологічні детермінанти та інноваційні процеси менеджменту в галузі освіти, науки, культури та мистецтва XXI століття. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: партнерство, моделі, напрями, стратегії». 15-16 грудня 2022 року. Київ, 2022. С. 68-171
    • Кочержук Д. В. Проблема дискографії в наукових дослідженнях: 20–50 роки ХХ століття і сучасність. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство». 10 листопада, 2022 року, НАККІМ, Київ. 2022. С. 101-104.
    • Кочержук Д.В. Перспективи розвитку звукозапису в системі українського естрадного мистецтва. Міжнародна науково-творча конференція «Захід-Схід: культура і мистецтво. Пам’яті видатних митців України присвячується. До ювілею Г. Сковороди. 25-26 вересня 2022. Одеса, 2022. С.126-129.
    • Кочержук Д.В. Особливості застосування комп’ютерних музичних програм в системі звукозапису. Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень: II Міжнародна наукова конференція. Рівне, 9 вересня 2022. Рівне, 2022. С. 378-381.
    • Кочержук Д.В. Звукозапис в системі інформаційно-культурного простору України початку ХХІ століття. Modern research in world science: VI Міжнародна науково-практична конференція. Львів, 4-6 вересня 2022. Львів, 2022. С 218-221.
    • Кочержук Д.В. Сучасні тенденції розвитку звукозапису у закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність: матеріали Міжнародної наукової конференції. Чернівці. 26 серпня 2022. Чернівці, 2022. С. 459-461.
    • Кочержук Д.В. Сучасні аспекти розвитку студентської науки в умовах воєнного стану. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: від ідеї – до реалізації: XXVII Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Київ, 19-20 травня 2022. Київ. 2022 С. 4, 9.
    • Кочержук Д.В. Тенденції розвитку звукозапису в Україні та за кордоном. Інноваційний розвиток студентської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін: матеріали ХХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 17-18 березня 2022. Київ, 2022. С. 307-310.
    • Кочержук Д.В. Формування виконавської компетентності соліста-вокаліста у процесі фахової підготовки зі спеціальності «Музичне мистецтво». Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи: XXVI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Київ, 20-21 травня 2021. Київ, 2021. С. 15-16.
    • Кочержук Д.В. Інноваційні підходи до розвитку студентської науки в ЗВО. Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи: XXVI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Київ, 20-21 травня 2021. Київ, 2021. С. 5.
    • Кочержук Д.В. Естрадне мистецтво як фактор формування культуротворчих цінностей: історія, сучасність. Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 25-26 березня, 2021. Київ, 2021. С. 33-37.
    • Кочержук Д.В. «Пам’ятаємо, шануємо Героїв Крут, Героїв України! (до 103 річниці подвигу Героїв Крут): науково-громадський круглий стіл. Київ, 29 січня 2021. Київ, 2021.
    • Gorenko L.I. Cultural values and priorities as a strategic direction of the development of Ukraine and Europe at the beginning of the XXI century: national and civilizational dimensions / Сборник материалов: XII Международная научно-практическая конференция «Perspectives of world science and education» (12–14 августа 2020 года, Осака, Япония). Perspectives of world science and education. Abstracts of the 12th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Рр.46–53.
    • Gorenko L.I. Scientific and methodological principles of formation of communicative culture in the field of art education: аcmeological and epistemological aspects. Сборник материалов: V Международная научно-практическая конференция «Modern science: problems and innovations» (26-28 июля 2020 г., Стокгольм, Швеция), 2020. Рр.59-64.
    • Gorenko L.I. Іnnovative technologies of modern media education in the conditions of European integration: theory, methodology, practice // VII Международная научно-практическая конференция «Dynamics of the development of world science» (18–20 марта 2020 г., Ванкувер, Канада) // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 67–75.
    • Gorenko L.I. The determinate form of national architecture in the context of the development of the artistic and theatrical culture of Ukraine between the 20th and 21st centuries // Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції. Modern development strategies of the university in the context of European integration: збірник матеріалів XXV Міжнародної науково-практична конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» (21–22 травня 2020 р.) / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ. 2020. Вип.28. У 2 томах. Т.2. С.10–18.
    • Горенко Л.І. Основи менеджменту і звукорежисури творчих проєктів: актуальні проблеми науки і практики / Сучасні питання економіки і права: Збірник наукових праць. Серія: економічні науки. Випуск 2 (12). Київ. КиМУ. 2020. С. 93–99.
    • Кочержук Д.В. Музичне мистецтво ХХІ століття: історія, традиції, сучасність. «Мистецтво як феномен культури ХХІ століття: традиції, динаміка, перспективи»: науково-творчий круглий стіл. Київ, 21 грудня 2020. Київ, 2020.
    • Горенко Л.І. Науково-методичні принципи формування комунікативної культури в галузі сценічного мистецтва // Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних цивілізаційних концепцій: збірник наукових праць, наук. ред.: Чебанова О.Є. У 2-х томах Т.І. Київ: КиМУ, 2020. С.189–222.
    • Gorenko L.I. Polykulturelle vielfalt und die konsolidierung der ukrainischen gesellschaft zu beginn des XXI jahrhunderts / III Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури» (12 березня 2019 р., м. Київ, КиМУ). Київ: КиМУ, 2019. С.125–131.
    • Gorenko L.I. Obiektywna wartość i zorientowane determinanty wielokulturowego modelu szkolnictwa wyższego na Ukrainie na początku XXI wieku // Проблеми державного будівництва в Україні. Вип.27: у 2 томах: збірник матеріалів ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», (14 березня 2019 р., Київський міжнародний університет). Київ: КиМУ, 2019. Т.2. С.169–175.
    • Горенко Л.І. Теорія, методологія і практика мистецької освіти у сфері продюсування: сучасний стан та перспективи // Матеріали III Всеукраїнського науково-методичного семінару «Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері» (9–10 квітня 2019 р., м. Київ). Київ: КНУКіМ, 2019. С.59–65.
    • Горенко Л.І. Україна сьогодні: підручник для студентів-іноземців вищих навчальних закладів. Київ: НДІ економічного розвитку, 2019. 151 с. (у співавтор. проф. Захарін С.В.).
    • Слабченко М.О. Особистісно-орієнтоване музичне навчання і виховання: технологічний підхід / збірник матеріалів ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 р. Секція: Культура і мистецтво. К.: КиМУ, 2019. Т.2. 397 с. С.173-176.
    • Gorenko L.I. Art education institutions of Ukraine in shaping the professionalism of producer activity in the XX – early XXI centuries // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: дослідницькі практики, динаміка розвитку, сфери реалізації: збірник наукових праць / Упоряд., наук. ред. С. Садовенко. Київ: НАКККіМ, 2019. С.59–65.
    • Горенко Л.І. Технології інтерактивного навчання в системі міжкомунікаційної культури навчально-освітнього простору України початку XXI ст. // Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: збірник наукових праць; наук. ред. Чебанова О.Є. У 2-х томах. Київ: КиМУ, 2019. С.36–54.
    • Стебельська О.С. Музичне мистецтво як соціальне явище: збірник матеріалів ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 р. Секція: Культура і мистецтво. Київ: КиМУ, 2019. Т.2. 397 с. С.176-184.
    • Горенко Л.І. Теоретико-методичні аспекти формування ціннісних компетентностей майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. Київ: КиМУ, 2019. Випуск 1(9). Серія: економічні науки. С.83–94.
    • Горенко Л.І. Особливості впровадження міжнародних стандартів в галузі культури та мистецтва: національні традиції та європейські виміри // Збірник матеріалів Науково-творчого круглого столу кафедри аудіовізуального мистецтва та виробництва ННІ журналістики, кіно і телебачення: «Перспективи розвитку екранних мистецтв і ЗМІ в Україні» (20 листопада 2019 р., КиМУ). Київ: КиМУ, 2019. С.30–36.
    • Стебельська О.С. Погляд на вертикаль влади у контексті українського державотворення: Матеріали ІІ та ІІІ Міжнародних науково-практичних конференції, присвячених Дню незалежності України. «Культура як основа формування української державності: історія, досвід, перспективи» (м Київ, 21 серпня 2018 р.). Київ, 2018. С.15–19.
    • Слабченко М.О. Передумови становлення та розвитку музичної освіти: Матеріали XXIIІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору стратегічний напрям Української держави». Секція: Культура і мистецтво. Київ: КиМУ, 2018. С. 130-132.
    • Стебельська О.С. Державна українська музична драма Леся Курбаса: матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору стратегічний напрям Української держави», секція: Культура і мистецтво, м. Київ, 14 березня 2018 р. Київ: КиМУ, 2018. С. 127-129.
    • Стебельська О.С. Функції музики в театральних виставах: Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні тенденції розвитку театрального мистецтва». Київ: КиМУ, 2018. С.18-19.
    • Горенко Л.І. Національна культура як феномен світового українства // Матеріали IX Міжнародного конгресу україністів «Національна академія наук України за 100 років: здобутки, втрати, перспективи розвитку» (25–27 червня 2018 р., м. Київ). Київ: ІМФЕ НАН України, 2018. С.39–44.
    • Горенко Л.І. Міждисциплінарний метод-підхід у системі ВНЗ України мистецького спрямування: Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям Української держави» (14 березня 2018 р., м. Київ). Київ: КиМУ, 2018. С.34–39.
    • Горенко Л.І. Українська культура в міжнародному комунікативному просторі: історія та сучасність // Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків: колективна монографія: наук. ред. Чебанова О.Є. Київ: КиМУ, 2018. Розділ 1. С.6–82.
    • Горенко Л.І. Комунікаційна культура у формуванні творчої особистості // Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література. Рекламознавство. Кінематограф. Театр. Колективна монографія [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2018. Розділ 1: Комунікаційна культура і творча особистість. С.9–22.
    • Горенко Л.І. Моделі стратегічного управління продюсерської діяльності в Україні початку XXI ст. // Сучасні питання економіки і права: збірник наукових праць. Київ: КиМУ, 2018. Випуск 2(8). Серія: економічні науки. С.87–96.
    • Кочержук Д.В. Роль и значение развития звукозаписи в области вокально-эстрадного искусства. Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта культуры і мастацтвау. 2018. №1 (29). С. 110-114.
    • Кочержук Д.В. Звукозапис в естрадному мистецтві: відмінність «римейку» від музичної версії «ремікс». Аспекти історичного музикознавства. 2018. Випуск ХІV. С. 229-245.
    • Кочержук Д.В. Особливості використання устаткування «Live Looping» у сучасному мистецтві естрадного співу. Культура України. 2018. Вип. 59. С. 41-50.
    • Кочержук Д.В. Вплив естетики звукозапису на формування і становлення техніки співу естрадних виконавців. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія «Мистецтвознавство». 2017. № 2 (Вип. 37). С. 91-98.
    • Кочержук Д.В. Створення музичного продукту за допомогою інноваційних технологій звукозаписних систем (на прикладі роботи вокального ансамблю «Duke Time»). «Культура і сучасність: альманах НАКККіМ». 2017. №1. С.122-127.
    • Слабченко М.О. Музична культура м. Херсона кінця ХІХ початку ХХ століть (процеси становлення) / Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу КиМУ «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи». Київ, 2017. С. 23-25.
    • Стебельська О.С. Культурно-громадська діяльність: євроінтеграційні виміри та національні традиції. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи. Секція: Культура і мистецтво (15 березня 2017 р., м. Київ). Київ: КиМУ, 2017. С. 25-28.
    • Горенко Л.І. Культурологічні трансцендентні цінності в розвитку духовного потенціалу особистості. За твором Г.С.Сковороди «De libertate» («Про свободу») // Міжнародна науково-практична конференція «Морально-світоглядне природовідповідне й культуровідповідне вчення Г.С.Сковороди в сьогоденні» (м. Київ, 16 листопада 2017 р.). Збірник тез і доповідей / Редактор-упорядник: О.А.Шокало. Київ: Ін-т генези життя та Всесвіту, 2017. С.46–49.
    • Горенко Л.І. Естрадне мистецтво України в системі європейського простору XXI століття (до 25-річчя заснування творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України») // Матеріали науково-теоретичної конференції «Культура у становленні незалежності Української держави» (присвячується Дню Незалежності України», 22 серпня 2017 р., м. Київ). Київ, 2017. С.59-64.
    • Горенко Л.І. Прогрес в контексті культуротворення, націєтворення й державотворення в Україні початку XXI століття // Матеріали науково-теоретичної конференції «Роль культури у становленні незалежності української народу» (присвячується Дню Конституції України») (27 червня 2017 р., м. Київ). Київ, 2017. С.34–38.
    • Кочержук Д.В. Значення технологічного процесу звукозапису в мистецтві естрадного співу. Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. ІІ (7). С. 197-202.
    • Кочержук Д.В. Специфіка використання звукозаписуючих технологій вокальним колективом «Naturally 7». Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Серія «Мистецтвознавство». 2016. Вип. 30. С. 86-96.
    • Горенко Л.І. Культурні цінності як феномен націєтворення та державотворення в Україні початку XXI століття // Матеріали Круглого столу «Засади відродження та розвитку цивілізаційного українського суспільства» (10 вересня 2015 р., м. Київ). Київ, 2015. С.56-62.
    • Горенко Л.І. Українознавчі основи менеджменту в галузі сучасної шоу-індустрії // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: традиції, динаміка, перспективи: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (5–6 грудня 2013 р., м. Київ). К.: НАКККіМ, 2013. С.45-56.
    • Горенко Л.І. Професійне естрадне мистецтво та його роль у формуванні культурної ідентичності нації // Естрадне та джазове мистецтво в контексті сучасної освіти: збірник матеріалів наук.-творчої конференції, 21 лютого 2013 р., м. Київ / в рамках Всеукраїнського фестивалю «Зимові джазові зустрічі». К.: НАКККіМ, 2013. С.11–16.
    • Горенко Л.І. Українознавчі рецепції в системі культурних традицій Схід-Захід // Діалог культур у контексті історії українсько-грецьких зв’язків: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2012 р., м. Київ). К.: НАКККіМ, 2012. С.104-109.
    • Горенко Л.І. Микола Грінченко – видатний український музикознавець та перший редактор «Української музичної газети» // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 8 листопада 2012 р.). Умань: ПП. Жовтий О.О., 2012. С.32-37.
    • Горенко Л.І. Професійна компетентність учителів художньо-естетичного напряму в системі підвищення кваліфікації: українознавчі виміри // Збірник наукових праць ННДІУ. 2012. Вип.28. С.41–49.
    • Горенко Л. Культурна ідентичність // Науковий інструментарій українознавця. Довідник: кер. авторського колективу, наук. кер. Л.Токар. Київ: ННДІУВІ, 2012. С.213-218.
    • Горенко Л. Архетипи культури // Науковий інструментарій українознавця. Довідник: кер. авторського колективу, наук. кер. Л.Токар. Київ: ННДІУВІ, 2012. С.112–117.
    • Горенко Л.І. Культурні пріоритети Української держави XXI ст.: історія, теорія і практика // 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього: XI Науково-практична конференція / Суспільно-науковий проект «Духовні цінності українського суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов’я» (19 травня 2011 р., м. Київ). Київ: Національна академія управління, 2011. С.48–51.

    Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:

    • IV Міжнародна конференція «Мистецький форум 2022» (18 грудня 2022 року, Київ)

    • ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: партнерство, моделі, напрями, стратегії» (15-16 грудня 2022 року, Київ)
    • Вебінар «Наукові зустрічі» від Ради молодих учених НАПН України (31 жовтня 2022 року – 07 грудня 2022 року, Київ)Методичний семінар «Особливості оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах змішаного навчання» (25 листопада 2022 року, Київ)
    • Вебінар «Публічні виступи та ораторська майстерність» (18 листопада 2022 року, Житомир)
    • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство» (10 листопада, 2022 року, НАККІМ, Київ)
    • 13-та Міжнародна онлайн конференція «Мистецький форум» (30 жовтня 2022 року, Київ)
    • Інтернет-конференція «Пріорітети в освіті: Інформаційна гігієна та медіаграмотність» (04 листопада 2022 року, Київ)
    • Міжнародна науково-творча конференція «Захід-Схід: культура і мистецтво. Пам’яті видатних митців України присвячується. До ювілею Г. Сковороди (25-26 вересня 2022 року, Одеса)
    • II Міжнародна наукова конференція «Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень» (9 вересня 2022 року, Рівне)
    • VI Міжнародна науково-практична конференція «Modern research in world science» (4-6 вересня 2022 року, Львів)
    • Міжнародна наукова конференція «Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність» (26 серпня 2022 року, Чернівці)
    • 12-та Міжнародна онлайн конференція «Мистецький форум» (20 серпня 2022 року, Київ)
    • ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: від ідеї – до реалізації» (19-20 травня 2022 року, Київ)
    • ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін» (17-18 березня 2022 року, Київ)
    • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих учених «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи» (20-21 травня 2021 року, Київ)
    • ХХVI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» (25-26 березня 2021 року, Київ)
    • Науково-громадський круглий стіл «Пам'ятаємо, шануємо Героїв Крут, Героїв України! (до 103 річниці подвигу Героїв Крут)» (29 січня 2021 року, Київ).
    • Науково-творчий круглий стіл «Мистецтво як феномен культури ХХІ століття: традиції, динаміка, перспективи» (21 грудня 2020 року, Київ).
    • XII Международная научно-практическая конференция «Perspectives of world science and education» (12–14 августа 2020 года, Осака, Япония). Perspectives of world science and education. Abstracts of the 12th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020.
    • V Международная научно-практическая конференция «Modern science: problems and innovations» (26-28 июля 2020 г., Стокгольм, Швеция), 2020.
    • VII Международная научно-практическая конференция «Dynamics of the development of world science» (18–20 марта 2020 г., Ванкувер, Канада) // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020.
    • Науково-творчій круглий стіл «Мистецтво як феномен культури ХХІ століття: традиції, динаміка, перспективи» (21 грудня 2020 р., м. Київ, Київський міжнародний університет).
    • Науково-практична конференція до 120-річчя Національного історичного музею України «Історія формування колекції» (23–24 травня 2019 р., м. Київ, Національний історичний музей України).
    • Міжнародна науково-практична конференція «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі» (16–17 травня 2019 року, м. Київ, КНУКіМ).
    • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Ситуаційний менеджмент і лідерство: теорія, історія, культура та мистецтво управління» (14–15 травня 2019 р., м. Київ, КНУКіМ).
    • Міжнародна науково-практична конференція «Сценічне мистецтво у світовому культурному просторі XXI століття» (18–19 квітня 2019 р., м. Київ, КНУКіМ).
    • Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (18–19 квітня 2019 р., м. Київ, КНУКіМ).
    • Всеукраїнська науково-практична конференція «Дизайн-освіта як галузь креативних індустрій» (18–19 квітня 2019 р., м. Київ, КНУКіМ).
    • XXIV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України» (18–19 квітня 2019 р., м. Київ, КиМУ).
    • Всеукраїнська науково-практична конференція «Взаємодія аматорського та професійного хореографічного мистецтва» (13 квітня 2019 р., м. Київ, КНУКіМ).
    • Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин» (11 квітня 2019 р., м. Київ, КНУКіМ).
    • Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері» (9–10 квітня 2019 р., м. Київ, КНУКіМ).
    • V Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття» (4 квітня 2019 р., м. Київ, Київський ун-т імені Бориса Грінченка).
    • Міжнародна науково-практична конференція «Філософія тексту в сучасній культурі» (29 березня 2019 р., м. Київ, КНУКіМ).
    • XXVIII Міжнародна конференція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (21–22 березня 2019 р., м. Київ).
    • Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Імідж і репутація: теорія і практика» (20 березня 2019 р., м. Київ, КНУКіМ).
    • Науковий Круглий стіл «Феномен культурогенезу в добу глобалізації» (19 березня 2019 р., м. Київ, Інститут культурології НАМ України).
    • IV Міжнародна науково-практична конференція «Режисура екранних мистецтв: методологія навчання, інновації та досвід» (13–14 березня 2019 р., м. Київ, Київський національний ун-т театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого).
    • ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Культурні домінанти в реаліях ХХІ століття» (15–16 листопада 2018 р., м.Рівне, Рівненський державний гуманітарний ун-т).
    • VIII Міжнародна науково-практична конференція «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: дослідницькі практики, динаміка розвитку, сфери реалізації (4–5 грудня 2018 р., м. Київ, НАКККіМ).
    • III Всеукраїнського науково-методичного семінару «Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері» (9–10 квітня 2019 р., м. Київ, КНУКіМ).
    • III Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури» (12 березня 2019 р., м. Київ, КиМУ).
    • «Культура як основа формування української державності: історія, досвід, перспективи»: II та III Міжнародні науково-практич. конференція, м. Київ, 22 серпня 2017 р., 21 серпня 2018 р.
    • IX Міжнародний конгрес україністів «Національна академія наук України за 100 років: здобутки, втрати, перспективи розвитку» (25–27 червня 2018 р., м. Київ, ІМФЕ НАН України).
    • XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям Української держави» (14 березня 2018 р., м. Київ).
    • Міжнародна науково-практична конференція «Морально-світоглядне природовідповідне й культуровідповідне вчення Г.С.Сковороди в сьогоденні» (м. Київ, 16 листопада 2017 р.).
    • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», 15 березня 2017 р., м. Київ, Київський міжнародний університет.
    • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», 14 березня 2018 р., м. Київ, Київський міжнародний університет.
    • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 р., м. Київ, Київський міжнародний університет.
    • Всеукраїнська науково-творча конференція «Національна культура як основа української державності: постаті сучасності, які творять історію», організований кафедрою сценічного мистецтва Навчально-наукового інституту театрального мистецтва. 19 вересня 2019 р., м. Київ, Київський міжнародний університет.
    • Науково-творчий круглий стіл «Культура особистості як передумова формування сценічної майстерності», організований кафедрою сценічного мистецтва Навчально-наукового інституту театрального мистецтва та кафедрою аудіовізуального мистецтва та виробництва Навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення. 11 листопада 2019 р., м. Київ, Київський міжнародний університет.

     Науково-педагогічні працівники та студенти інституту є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


     Результати наукової діяльності викладачів і студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на міжнародних і всеукраїнських конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:

     Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських науково-творчих гуртків кафедри:

     • «Українське мистецтво ХХІ ст.» – керівник, проф. Ізваріна О.М.
     • «BelCanto» (БельКанто) – керівник, доцент Кочержук Д.В.
     • «Фольклорні традиції української пісні» – керівник, доцент Пирогова Т.І.
     • «Brio» – керівник, викладач Трачук В.М.

     Позааудиторна робота

     На кафедрі музичного мистецтва працюють студентські наукові гуртки й товариства, де майбутні фахівці мають змогу аналізувати проблеми розвитку щодо якості формування рівня музичного мистецтва України та світу в політичному, економічному, соціологічному, культурологічному та музикознавчому житті суспільства, готувати наукові повідомлення, які обговорюють із працівниками газет, радіо, телебачення, прес-служб, мистецькими форумами та вебінарами.

     ДЛЯ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ПЕРЕДБАЧЕНІ МАЙСТЕР-КЛАСИ, ПУБЛІЧНІ ЛЕКЦІЇ ВІДОМИХ АРТИСТІВ-ВОКАЛІСТІВ, МУЗИЧНИХ КОЛЕКТИВІВ, ПРОДЮСЕРІВ, ТЕЛЕВЕДУЧИХ, РЕЖИСЕРІВ, КЛІПМЕЙКЕРІВ, ДИРЕКТОРІВ МИСТЕЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КЕРІВНИКІВ ТВОРЧИХ СПІЛОК

     Кафедра музичного мистецтва плідно співпрацює з громадськими організаціями та творчими спілками в галузі музичного мистецтва:

     • Національна Всеукраїнська музична спілка (НВМС)
     • Національна спілка композиторів України (НСКУ)
     • Національна спілка театральних діячів України (НСТДУ)
     • Національна спілка кобзарів України (НСКУ)
     • Сучасна спілка композиторів України (СПКУ)
     • Національна спілка майстрів народного мистецтва України (НСМНМ України)
     • Національна спілка письменників України
     • Творча спілка «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» (ТС «АДЕМ України»).
     • Громадська Організація «Творча студія дитячої творчості Музикашки-Барабашки»
     • Всеукраїнська спілка музичного телебачення «Незалежність»
     • Телевізійна радіокомпанія України «Чорноморська»
     • Департаменту культури «Ukrainian American House»
     • Міжнародний союз діячів естрадного мистецтва України та Греції.
     • Громадська організація «Грандів, рейтингів і номінацій: Культурна дипломатія»
     Студенти кафедри активно беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних телевізійних конкурсах-фестивалях:

     • Olympus Stars
     • Галицький шлягер
     • Рідна мати моя
     • Пісенний Вернісаж
     • Зіркові Барви
     • Прем’єра пісні
     • Шлягер року
     • Пісенний спас
     • Доля
     • Дзвони Чорнобиля
     • Осіннє рандеву
     • Сузір’я талантів
     • Час української пісні»
     • Твій Шанс
     • Яблуневий спас
     • Energy Dance
     • Київська пісенна осінь
     • Зіркова Брама
     • Культурна столиця
     • Мистецтво вперед
     • Палаюча зірка
     • Український унісон
     • Ти у серці моїм, Україно
     • Зірковий час
     • Коростень збирає друзів
     • Львівська рапсодія
     • Гармонія талантів
     • Моя Україна Незалежна
     • United for Ukraine – 2022
     • Мамині очі
     • Сонце за MusicTime
     • Тріумф року – 2022
     • Тінь весни
     • «Folclore Ucraniano Barvinok»
     • «Ukrainian heart»
     • «Все про кохання»
     • Ми з України
     • «Все буде Україна»
     • «Актуальний меседж 2022. Мирна Україна»
     • Творчість.UA
     • Срібний водограй
     • TV Start
     • Динаміка успіху
     • Ми всі з України
     • «Free Jazz»
     • Моя осінь
     • Бренд року
     • Євро зима
     Стимулом культурно-мистецького розвитку для науково-педагогічних працівників і студентів є творчі надбання президента Київського міжнародного університету, професора, композитора, автора і виконавця Хачатура Володимировича Хачатуряна, творчість якого складає понад 200 творів різних жанрів і стилів. Серед них є музичні композиції, які вперше були виконанні викладачами і студентами Університету, а саме:

     Cтудентські досягнення

     На базі кафедри щомісяця проводяться презентаційні виступи студентів, зокрема:

      Здобутки молодих талантів кафедри музичного мистецтва:

       Прощаликіна Люсіне – диплом І ступеня, номінація Естрадний спів (студентка II курсу)

      Григоревський Олександр – дипломант, номінація «Естрадний спів» (студент I курсу)

      Прядко Анастасія – диплом ІІ ступеня, номінація «Естрадний спів» (студентка I курсу)

      Юріна Маргарита – диплом ІІІ ступеня, номінація «Естрадний спів» (студентка I курсу)

      Прощаликіна Люсіне – диплом ІІ ступеня, номінація «Естрадний спів» (студентка I курсу)

      Роботова Валентина – диплом І ступеня, номінація «Академічний вокал» (студентка II курсу)

      Чирун Катерина – диплом І ступеня, номінація «Джазовий вокал» (студентка ІІІ курсу)

      Чирун Катерина – диплом ІІ ступеня, номінація «Вокальне соло» (студентка III курсу)

      Чирун Катерина – диплом І ступеня, номінація «Естрадний вокал» (студентка III курсу)

      Чирун Катерина – лауреат І премії, номінація «Естрадний вокал» (студентка III курсу)

      Чирун Катерина – лауреат ГРАН-ПРІ, номінація «Джазовий вокал» (студентка III курсу)

      Чирун Катерина – лауреат І премії, номінація «Джазовий вокал» (студентка III курсу)

      Чирун Катерина – лауреат І премії, номінація «Естрадний вокал» (студентка III курсу)

      Чирун Катерина – лауреат І премії, номінація «Молодь соло естрадна пісня» (студентка III курсу)

      Щуцька Анастасія – дипломант, номінація «Академічний спів» (студентка III курсу)

      Пшебильська Влада – дипломант, номінація «Естрадний спів» (студентка III курсу)

      Пшебильська Влада – дипломант, номінація «Джазовий спів» (студентка III курсу)

      Пшебильська Влада – лауреат І премії, номінація «Авторська пісня» (студентка III курсу)

      Пшебильська Влада – лауреат «ГРАН-ПРІ», номінація «Авторська пісня» (студентка III курсу)

      Пшебильська Влада – лауреат І премії, номінація «Авторська пісня» (студентка III курсу)

      Пшебильська Влада – лауреат І премії, номінація «Авторська пісня» (студентка III курсу)

      Пшебильська Влада – дипломант, номінація «Авторська пісня» (студентка III курсу)

       Пшебильська Влада – лауреат І премії

      • VII Всеукраїнський креативний вокальний проєкт «Сонце за MusicTime»

      Пшебильська Влада – лауреат ІІІ премії

      • Перший міжконетальний фестиваль української патріотичної пісні в США «United for Ukraine-2022»

      Пшебильська Влада – лауреат І премії

      • ГО «Грандів, рейтингів і номінацій»: «Worldwide cultural diplomacy award»

      Пшебильська Влада – диплом учасника

      • Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Срібний водограй»

      Пшебильська Влада – диплом І премії

      Щуцька Анастасія – ГРАН-ПРІ

      • Всеукраїнський мистецький проєкт «Творчість.UA»

      Пшебильська Влада – лауреат І премії

      • Всеукраїнський творчий фестиваль «Ми з України»

      Щуцька Анастасія – ГРАН-ПРІ

      Пшебильська Влада – лауреат І премії

      Прощаликіна Люсіне – лауреат ІІ премії

      • Всеукраїнський конкурс мистецтв «Срібний водограй»

      Пшебильська Влада – лауреат І премії

      Кирилюк Ольга – лауреат ІІІ премії

      Петровський Богдан – дипломант

      • Вечір джазової музики «Free Jazz»

      Пшебильська Влада – ГРАН-ПРІ

      Чирун Катерина – лауреат І премії

      Практична підготовка

      Усі види практичної підготовки (навчальна, виробнича, концертно-виконавська) студентів забезпечуються випусковою кафедрою музичного мистецтва. До методичного забезпечення всіх видів практик залучаються найбільш підготовлені та кваліфіковані викладачі кафедри музичного мистецтва. В навчально-науковому інституті театрального та музичного мистецтва дотримуються вимог Положення про проведення практики студентів закладів вищої освіти України. Забезпеченість базами практики представлена в таких навчальних та приватних закладах, де забезпечується форма теоретико-практичної системи з музикознавства та мистецтвознавства:

      Студенти проходять навчальну, виробничу та концертно-виконавську практику на таких базах:

      • Школа мистецтв ім. М.Д. Леонтовича м. Київ.
      • ТС «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» (ТС «АДЕМ України»), м. Київ.
      • Громадська організація «Студія музичної творчості МУЗИКАШКИ БАРАБАШКИ» м. Буча Київської області
      • Громадська організація «Асоціація діячів естрадного мистецтва України / Київська регіональна філія» (ТС «АДЕМ України»), м. Київ
      • Навчально-виробнича телестудія КиМУ м. Київ
      • Міжнародна творча корпорація «Зоряні Мости» м. Київ
      • Ірпінська дитяча школа мистецтв імені М. Вериківського м. Ірпінь Київської області
      • Комунальний заклад "Дитяча школа мистецтв Долинської міської ради" м. Долинська Кіровоградської області 
      У межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті» проведено майстер-класи для учнів закладів середньої освіти м. Києва та регіонів:

      Науково-педагогічні працівники кафедри музичного мистецтва беруть активну участь у реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті». Проводять заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньою освіти спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання:

      У межах програми«Школа – КиМУ: партнери в освіті», НПП кафедри музичного мистецтва підписано Партнерські угоди, щодо співпраці та упорядкування мистецької освіти з такими ЗВО: 
      • Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
      • Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
      • Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра
      • Київський національний університет культури і мистецтв
      • Київський Університет імені Бориса Грінченка
      • Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етномузикології ім. М. Т. Рильського НАН України