Кафедра сценічного мистецтва

Завідувач кафедри сценічного мистецтва

Полковенко Тарас Вікторович

Завідувач кафедри, канд.філол.наук, доцент
kafedra_act@kymu.edu.ua

Кафедра забезпечує підготовку фахівців із сценічного мистецтва (акторська майстерність, режисура театру, театрознавство) за ступенем вищої освіти бакалавр, за освітньо-професійною програмою:

Серед науково-педагогічних працівників кафедри працюють відомі митці українського театру і кіно: народний артист України, професор Сомов Л.М. - художній керівник театральної майстерні "Театральна біржа Льва Сомова"; професор Дерюгін В.І. - заслужений діяч мистецтв України; професор Кочевенко Ю.В. - заслужений діяч мистецтв України; професор Неволов В.В. – кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України;
доцент Ільїна Н.О. - заслужена артистка України, директор Інституту театрального мистецтва, директор АА ННСКУ, викладач сценічної мови; доцент Ширяєва О.Р. - заслужена артистка України, викладач з вокалу;
науковці: доцент Жуковін О.В. - кандидат мистецтвознавства, актор, каскадер, викладач акторської майстерності; доцент Захожай З.В., кандидат історичних наук, доцент; професор Горенко Л.І. - кандидат мистецтвознавства, доктор філософії (PhD); доцент Бондарчук В.О.кандидат мистецтвознавства; доцент Тишковська Л.А. - кандидат філологічних наук; доцент Іщенко Є.О. - кандидат філологічних наук;
викладачі фахових дисциплін: Демченко В.П. - режисер, балетмейстер, викладач акторської майстерності; Донець С.Г. – викладач хореографії; Маньковська О.Ю. – хореограф, викладач з хореографії; Лізінгевич Ю.І. - режисер, викладач акторської майстерності; Кобяк Т.А. - актриса, викладач акторської майстерності та сценічної мови; Майборода Н.В. – директор ліги каскадерів України, каскадер, викладач сценічного руху, сценічного бою, фехтування; Бондарев Д.С. – каскадер, викладач сценічного руху; Чуря А.А. – член Національної спілки кінематографістів, художник-гример, гример к/ст. ім. О.П. Довженка, викладач з гримування.

Провідні викладачі кафедри працюють в академічних київських театрах України, знімаються в кіно, співпрацюють зі студіями телебачення, радіопрограмами, дублюють фільми, є організаторами, учасниками й членами журі міжнародних і всеукраїнських кіно- й театральних фестивалів, оглядів і творчих конкурсів.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Бакалавр
 • основи пропедевтики в акторській майстерності;
 • основи системи К.С. Станіславського в майстерності актора;
 • майстерність актора (принцип дієвого аналізу);
 • техніка мовлення й сценічна виразність актора;
 • сценічна мова. Літературна композиція;
 • сольний спів;
 • теорія хореографії та основи класичного танцю і пантоміми;
 • основи характерного та народно-сценічного танцю;
 • хореографічні форми народно-сценічного танцю;
 • хореографічні форми сучасного танцю;
 • сценічний рух;
 • пластична виразність актора;
 • спецпрактикум 1. Фехтування;
 • спецпрактикум 2. Сценічний бій;
 • музична грамота та вокал;
 • музика в театрі;
 • грим;
 • історія та теорія світового театру;
 • історія українського театру;
 • історія режисури;
 • теорія драми та закони драматичного мистецтва;
 • майстерність актора в системі сценічної виразності;
 • майстерність актора і режисера в системі сценічної виразності;
 • режисура та акторська майстерність;
 • драматичні системи ХХ століття й аналіз спектаклю.

Наукова робота кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над дослідженням тенденцій розвитку театру відповідно до наукової теми «Соціально-комунікативні процеси аудіовізуальних та сценічних мистецтв в Україні і світі в контексті сучасних наукових досліджень» (№ 0116U007987 в УКРНТІ, 2016 р.), науковий керівник – к.філол.н., доцент Іщенко Є.О.

Посилений інтелектуальний розвиток майбутніх акторів, написання курсових і випускних кваліфікаційних творчих робіт, участь у науково-творчих конференціях, круглих столах, майстер-класах видатних представників театральної і кінокультури - це головні напрямки роботи кафедри.


Впродовж 2015-2019 н.р. викладачами кафедри було підготовлено:

 • Горенко Л.І., Жуковін О.В., Бондарев Д.С., Ткаченко І.В. «Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література. Журналістика. Кінематограф. Театр» / Колективна монографія. – К.: КиМУ, 2019.
 • Горенко Л.І., Захожай З.В., Бондарев Д.С. «Українська культура в міжнародному комунікативному просторі: історія та сучасність // Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків» Колективна монографія. – К.: КиМУ, 2018. – Том 1.
 • Стебельська О.С. Виховання молоді через театральне мистецтво // Педагогічна теорія і практика: Зб.наук.праць. – 2018.
 • Захожай З.В. Горенко Л.І. «Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків». Розділ І. Українська культура в міжнародному комунікативному просторі: історія і сучасність / Колективна монографія / С.6-82. Київ: КиМУ, 2018.
 • Кочевенко Ю.В. Формування творчої особистості конферансьє в акторській майстерності// Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», секція «Театрознавчі студії», м. Київ, 14 березня 2018 р. – К.: КиМУ, 2018. – С. 22-24.
 • Горенко Л.І. Українська культура в міжнародному комунікативному просторі: історія та сучасність // Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків: Колективна монографія: [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. – К.: КиМУ, 2018. – Розділ 1. – С.6–82.
 • Стебельська О.С. Функції музики в театральних виставах // Матеріали Науково-практичного семінару «Сучасні тенденції розвитку театрального мистецтва». – К.: КиМУ, 2018. – С. 18-19.
 • Іщенко Є.О. «Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків». Розділ ІІ. Українська і польська література в контексті соціокультурного розвитку / Колективна монографія / С. 113 – 128. Київ: КиМУ, 2018.
 • Кочевенко Ю.В. Ідеї Леся Курбаса та традиції виховання актора в українській театральній школі // Матеріали Науково-практичного семінару «Сучасні тенденції розвитку театрального мистецтва». – К.: КиМУ, 2018. – 15-17.
 • Горенко Л.І. Міждисциплінарний метод-підхід у системі ВНЗ України мистецького спрямування // Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям Української держави», секція «Театрознавчі студії» (14 березня 2018 року, м.Київ). – К.: КиМУ, 2018. – С.34–39.
 • Стебельська О.С. Революціонер театру: новаторство Леся Курбаса // Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», секція «Театрознавчі студії», м. Київ, 14 березня 2018 р. – К.: КиМУ, 2018. – С. 25-28.
 • Захожай З.В. Культурна спадщина України у світовому вимірі / Збірник наукових праць: Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавство: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. – Київ: КиМУ, 2018. –Т. 2 –С 4-25.
 • Іщенко Є.О. Концептуалізація художньої свідомості Василя Стуса. колективна монографія Київського національного університету культури і мистецтв. Серія "Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка" / К: КНУКіМ, 2018. ˗˗ Т. V. – 201с. – С. 53 – 96.
 • Захожай З., Мушкудіані О., Мальцева В., Горенко Л. Українська культура в міжнародному комунікаційному просторі: історія і сучасність / Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків”, Колективна монографія . [наук.ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2018. – с.6-82.
 • Горенко Л.І. Національна культура як феномен світового українства // Матеріали IX Міжнародного конгресу україністів «Національна академія наук України за 100 років: здобутки, втрати, перспективи розвитку» (25–27 червня 2018 року, м.Київ). – К.: ІМФЕ НАН України, 2018. – С.39–44.
 • Іщенко Є.О. Державотворче мислення письменників України І-ої пол. ХХ ст. Тези XXIII Міжнародної науково-практичної конференціі «Формування європейських стандартів, цінностей та без пекового простору – стратегічний напрям української держави», Київ, 2018, КиМУ.
 • Захожай З.В. «Україна-Європа: історико-інтеграційні процеси». Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Збірник матеріалів конференції, – Київ, КиМУ, 2018.
 • Стебельська О.С. Театральне мистецтво: взаємодія особистості та суспільства // Педагогічна теорія і практика: Зб.наук.праць. – 2017.
 • Горенко Л.І. «Культурологічні трансцендентні цінності в розвитку духовного потенціалу особистості. За твором Г.С. Сковороди «De libertate»(«Про свободу»). К., 2017.
 • Кочевенко Ю.В. Спільне виховання акторів і режисерів // Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції викладачів КиМУ «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», секція «Театрознавчі студії». – К.: КиМУ, 2017. – С. 35-38.
 • Стебельська О.С. Богдан Певний. Мистецтвознавець світового рівня // Українська культура в історичних фактах та постатях: колективна монографія / Вступна стаття та упорядник: Горенко Л.І. – К.: КиМУ, 2017. – 131 с. – С. 113-120.
 • Горенко Л.І. Українознавчі аспекти розвитку національної культури в Україні та зарубіжжі // Українська культура в історичних фактах та постатях: колективна монографія. К.: КиМУ, 2017. С. 4-22.
 • Неволов В.В., Ільїна Н.О., Бінєєва А.М. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2017. – 560 с.
 • Стебельська О.С. Культурно-громадська діяльність: євроінтеграційні виміри та національні традиції // Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи. Секція «Театрознавчі студії»: Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників КиМУ, (15 березня 2017 року, м.Київ). – К.: КиМУ, 2017. – С. 25-28.
 • Горенко Л.І. Естрадне мистецтво України в системі європейського простору XXI століття (до 25-річчя заснування творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України») // Матеріали науково-теоретичної конференції «Культура у становленні незалежності Української держави» (присвячується Дню Незалежності України» (22 серпня 2017 року, м.Київ). – К., 2017. – С.59-64.
 • Кочевенко Ю.В. Майстерність актора: техніка "обману" // Українська культура в історичних фактах та постатях: колективна монографія. – К.: КиМУ, 2017. – С. 119-129.
 • Ільїна Н.О. "Роль поезії в розвитку емоційного переживання правди актора-виконавця" / Соціальні комунікації в сучасному світі. Кол. Монографія [Наук. ред.: Г.П. Кривошея, В.І Шульгіна]. – К.: КиМУ, 2015. – С. 199–213.

Курси лекцій:

 • Захожай З.В. Курс лекцій з історії української культури. К., КиМУ – 2018, 150 с.
 • Захожай З.В. Імена української культури. Довідник з курсу історії української культури. – К.: КиМУ, 2017. – 223 с.
 • Ільїна Н.О. Курс лекцій з сценічної мови. Частина ІІ. «Поезія і закони віршоутворення» - К.: КиМУ, 2016. – 100 с.
 • Ільїна Н.О. Додаток №1 Літературно-поетична композиція «Сонети» до курсу лекцій з дисципліни сценічна мова III-IV cеместр - К.: КиМУ, 2016. – 60 с.

Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 026 “Сценічне мистецтво”.


Науково-практичні конференції

Науковці кафедри взяли участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах:

 • круглий стiл "Почуйте нашi голоси" Київський міжнародний університет (12.05.2019);
 • майстер-клас «Біомеханіка Мейєрхольда» – гол. режисер Закарпатського обласного театру драми і комедії Євген Тищук;
 • майстер-клас Сергій Калантай – член союзу кінематографістів України, актор Національного академічного драматичного театру ім. І.Франка, актор кіно;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сценічне мистецтво у світовому культурному просторі XXI століття» м. Київ, КНУКіМ (18–19 квітня 2019 року);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» м. Київ, КНУКіМ (18–19 квітня 2019 року);
 • XXIV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України», КиМУ (18.04.2019);
 • IV міжнародна науково-практична конференція «Режисура екранних мистецтв. Методологія, навчання,інновації та досвід», м. Київ, КНУКіМ. (21-22 березня 2019 р.);
 • XXVIII Міжнародна конференція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (21–22 березня 2019 року);
 • Науковий Круглий стіл «Феномен культурогенезу в добу глобалізації», м.Київ, Інститут культурології НАМ України (19 березня 2019 року);
 • XXIV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників на тему: «Європейський вибір України в контексті світових політичних процесів» КиМУ (14.03.2019);
 • ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Культурні домінанти в реаліях ХХІ століття». м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний ун-т (15–16 листопада 2018 року);
 • VIII Міжнародна науково-практична конференція «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: дослідницькі практики, динаміка розвитку, сфери реалізації, м. Київ, НАКККіМ (4–5 грудня 2018 року);
 • ХХІІІ Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», КиМУ (14.03.2018 р.);
 • III Міжнародна науково-практична конференція «Режисура екранних мистецтв: актуальні питання професії, методологія навчання» КНУТКІТ ім. Карпенка-Карого (20-21 лютого 2018 р.);
 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: виклики та концепції сьогодення» Київ, Національна історична бібліотека України (5-6 грудня 2017);
 • ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку». Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет (16-17 листопада 2017);
 • круглий стіл «Великі гуманісти поетичного Ренесансу»Київ, Київський міжнародний університет (15 листопада 2017 року);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях». Київ, Національна музична академія України ім. Чайковського (2-3 листопада 2017);
 • Всеукраїнська міжпредметна науково-практична конференція "Роль мистецтва в духовних, соціальних та педагогічних комунікаціях: історичний та сучасний вимір". 8-9 грудня 2017 року / м. Чернігів. Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка;
 • «Кіномистецтво і сучасний менеджмент» (організатор – проф. Ільїна Н.О.);
 • круглий стіл «БДТ – історія, творчість, особистості» (організатори – Чебанова О.Є. й заслужений артист України Роєнко О.О.);
 • круглий стіл «Роль музики в театрі і кіно», КиМУ, січень, 2018 р.;
 • науково-методичний семінар «Лесь Курбас і світовий театр», вересень 2018 р.;
 • науково-практичний семінар «Реформатори українського театру», жовтень 2018 р.;
 • майстер-клас конферансьє Дмитра Оскіна, композитора Володимира Бистрякова, хореографа Володимира Шпудейко;
 • майстер-клас «Біомеханіка Мейєрхольда» – гол. режисер Закарпатського обласного театру драми і комедії Євген Тищук;
 • майстер-клас «Модерн» - хореографом Н.О. Скриниченко;
 • майстер-клас «Етикет» - Голова Міжнародного фонду культурного співробітництва Влада Литовченко.

Написання нових навчальних програм на базі вже існуючих академічних потребує врахування комплексного підходу до виховання актора в умовах сьогодення. Посилене вивчення англійської, української та російської мов, практика на професійній сцені та кіностудіях з третього курсу створюють сприятливі умови для майбутнього працевлаштування випускників.


На кафедрі сценічного мистецтва використовується додаткові форми навчальної роботи:

 • проведення Всеукраїнського фестивалю молодіжної кіно-театральної творчості «Зірки, що зійдуть завтра» (організатор – з.а. України проф. Н.О. Ільїна);
 • проведення театрального студентського фестивалю «Per aspera ad astra» (організатор – н.а. України проф. Л.М. Сомов);
 • кафедра є співорганізатором Всеукраїнського відкритого конкурсу читців ім. Т.Г. Шевченка;
 • благодійні покази театральних вистав;
 • організація зйомок студентів акторського відділення у кіно, телевізійних та професійних проектах;
 • показ вистав в рамках постійно діючої програми «Студентський театр – школі», в школах м. Києва та Київської області, в м. Скадовськ Херсонської області.

В навчальному процесі використовується технічно обладнані приміщення:

 • актова зала КиМУ (980 місць) - іспити зі сценічної мови, конкурси читців, концерти, театралізовані покази, обладнана звуковою апаратурою та освітленням за сучасними технологіями;
 • спортивна зала - заняття зі сценічного руху й фехтування, обладнана новим спортивним інвентарем, синтезатором для концертмейстера. Заняття проходять із наданням спеціалізованого реквізиту, елементів історичних костюмів та інвентаря: шпаг, даг, кинджалів, плащів, м’ячів тощо;
 • хореографічна зала - обладнана дзеркалами, хореографічним балетним верстатом, фортепіано й звуковою технікою. Пластичні дисципліни й вокал викладаються під акомпанемент концертмейстера;
 • акторські майстерні – обладнані сценічним навчальним реквізитом: ширмами й кубами, аудіотехнікою, затемненням, театральним освітленням (театральні майстерні на 50 глядацьких місць заслуженого артиста України Олега Роєнка народного артиста України Льва Сомова;
 • навчальний театр «КОВЧЕГ» (70 місць, навчальна театральна майстерня) – аудиторія з затемненням зі сценою, обладнана світловими приладами, аудіотехнікою, до театру приєднано суміжну зі сценою велику аудиторію, яка є костюмерною і гримерною кімнатою з гримерними столами й дзеркалами;
 • кінозал – аудиторія, обладнана великим екраном, відеотехнікою, плазмовим телевізором, відеопроектором, забезпечена колекцією шедеврів світового кіно (2000 фільмів) і хроніками світового театрального і кіномистецтва;
 • телестудія і студія звукозапису – професійна студія з монтажним комплексом і знімальними студіями, обладнана професійною технікою, де студенти озвучують і знімають фільми, презентаційні відеосторінки, кліпи, практикуються у веденні телепрограм.

Практика студентів акторського відділення проходить на зйомках у художніх кінопроектах, популярних телесеріалів, телепрограм, рекламних роликів а також у виступах на навчальному майданчику cтудентського театру, участі у культурологічних заходах заходах і кінофестивалях, репетиціях провідних режисерів. академічних театрів, участі у виставах окремих театрів м. Києва. Вистави, поставлені н. а. України, проф. Сомовим Л.М. із власною акторською майстернею («Й заплачуть безхатьки», за п’єсою М. Горького «На дні»), увійшли до репертуару Київського драматичного театру «Браво».


Студенти проходять навчальну й виробничу практику на базах практики:

 • ДК ім. Т. Шевченка, м.Скадовськ;
 • Київський академічний Молодий театр;
 • Київський драматичний театр «БРАВО»;
 • Київський муніципальний театр «Київ»;
 • Київський Театр «Срібний Острів»;
 • ААНСКУ Гільдія кіноакторів – «Театр-студія Юрія Кочевенка», «Вільний театр» Артура Артіменьєва;
 • Кінокомпанія ПРО-ТБ;
 • Телекомпанія ІСТV.

Участь студентів та викладачів у фестивалях та конкурсах 2015-2019 рр.:

Постановки спектаклів художніми майстрами курсів – завжди подія в житті Інституту та Університету, вистави стають широко відомими далеко за межами навчального закладу:

О.О. Роєнка - «Звідки беруться діти» за п’єсою О.Крима; «Сіцілієць або Амур живописець» за творами Шекспіра, Мольєра; «Гедда Габлер» по п’єсі Г.Ібсена; «По-модньому» за Михайлом Старицьким; «Одруження Бальзамінова» за О.Н. Островським; «Дім Бернарди Альби» за трагедією Федеріко Гарсіа Лорки; «Ревізор» М. Гоголя.

Л.М. Сомова - «Чайка» за п’єсою А.Чехова; «Езоп» п’єсою Фігейредо; уривки з п’єс Шекспіра англійською мовою; «Оркестр» за п’єсою Жана Ануя; «І заплачуть безхатьки…» за п’єсою М. Горького «На дні».

Валерії Демченко - «Ікар» Ю. Марцінкявічуса, «Ящірка» О. Володіна; «Дон Гуан» по мотивах п’єси О.Пушкіна; «Дванадцята ніч», за комедією В. Шекспіра; «Шукаю людину!» за повістю К. Сергієнко; «Прощавай, наш яре!»; «Привид Плуфт» вистава-казка.