Кафедра сценічного мистецтва

Завідувач кафедри сценічного мистецтва

Полторацький Віктор Георгійович

Завідувач кафедри, доцент

Мета кафедри – на основі розвитку кадрового, наукового та інноваційного потенціалу кафедри підготувати висококваліфікованих акторів драматичного театру і кіно, які відповідають вимогам мистецького сьогодення, з дотриманням державної стратегії в галузі розвитку національної культури. Кафедра намагається надати студентам можливість проявити себе творчо, в самостійно створених культурних та креативних проектах, різножанрових постановках, зосереджуючись не лише на професійному саморозвитку, але й на подальшому просуванні результату своєї творчої роботи в Україні та за її межами.

Основними напрямами діяльності кафедри сценічного мистецтва є: освітня діяльність; науково-методична робота; науково-дослідна та інноваційна діяльність в галузі театрознавства і культурології; організаційна робота; профорієнтаційна діяльність; виховна робота зі студентами; міжнародна співпраця.

Кафедра сценічного мистецтва спрямовує свою діяльність на запровадження інноваційних методів наукової, методичної та педагогічної діяльності, формування узгодженої концепції втілення змісту освіти за навчальними дисциплінами, які закріплені за кафедрою; усебічний розвиток творчого потенціалу науково-педагогічних працівників і студентів та створення умов для його реалізації; розвиток науково-мистецьких шкіл Університету; професійний, духовний, моральний, етичний, естетичний поступ особистості студента, формування у нього гуманістичних культурних цінностей, високих етичних та естетичних потреб, патріотизму, міжнаціональної та релігійної толерантності.


Серед науково-педагогічних працівників кафедри – відомі митці українського театру і кіно:

 • Полторацький В. Г. – доцент, завідувач кафедри сценічного мистецтва, актор та режисер театру і кіно, сценарист, режисер монтажу, журналіст.
 • Ільїна Н.О.– професор, заслужена артистка України, член Національної спілки кінематографістів України, член Української кіноакадемії, генеральний директор Акторської агенції НСКУ «Гільдія кіноакторів», Президент Міжнародного фестивалю акторів кіно «Стожари», викладач сценічної мови;
 • Васько Н. Л. - акторка кіно, театру та телебачення, телеведуча. З 1999 по 2019 роки — провідна акторка Київського Молодого театру. Лавреатка національної кінопремії «Золота дзиґа» у номінації «Найкраща акторка другого плану» у фільмі «Гніздо горлиці» (2017). Членкиня Української кіноакадемії
 • Пирогова Т. І. - артистка Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки. Заслужена артистка України (2018). У Національній опері України виконує вокальні партії в балетах «Грек Зорба» М. Теодоракіса, «Данте» на музику різних композиторів. Доцент кафедри теорії та методики постановки голосу Факультету мистецтв ім. А. Авдієвського НПУ ім. М. Драгоманова з 2013 року. Педагог з постановки голосу в Студії при НЗАУНХУ ім. Г. Верьовки з 2010 року. Художній керівник ВІА «Ягідки».
 • Доброзій О. В. - артистка Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки. Заслужена артистка України (2018). Викладач хореографії.
 • Майборода Н. В.– викладач сценічного руху, сценічного бою, фехтування, директор Ліги каскадерів України, член Акторської агенції НСКУ «Гільдія кіноакторів»;
 • Макеєнков П. С. – викладач акторської майстерності та сценічного руху.
 • Семирожкіна Н. Р.– викладач акторської майстерності, сценічної мови.
 • Ткаченко І. В.– викладач акторської майстерності.

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана з підготовкою фахівців за освітньо-професійною програмою "Сценічне мистецтво":

Перелік компонентів освітньо-професійної програми, які забезпечує кафедра:

Бакалавр (анотації)
 • Грим
 • Історія матеріальної культури, костюму та побуту
 • Історія та теорія світового театру
 • Історія українського та світового кіно
 • Історія українського театру
 • Майстерність актора (принцип дієвого аналізу)
 • Основи пропедевтики в акторській майстерності
 • Основи системи К.С. Станіславського в майстерності актора
 • Пропедевтика
 • Основи характерного та народно-сценічного танцю
 • Пластична виразність актора
 • Сценічна мова
 • Сценічний рух
 • Танець: Хореографічні форми народно-сценічного танцю
 • Танець: Хореографічні форми сучасного танцю
 • Теорія хореографії та основи класичного танцю та пантоміми
 • Техніка мовлення й сценічна виразність актора
 • Фехтування і сценічний бій
Вибіркові дисципліни (анотації):
 • Майстерність актора кіно
 • Майстерність актора лялькового театру
 • Основи режисури театру
 • Історія режисури театру і кіно
 • Методологічні основи майстерності актора
 • Режисерський практикум
 • Майстерність актора естрадного жанру
 • Майстерні актора оригінального жанру
 • Майстерність актора-диктора
 • Майстерність актора розмовного жанру
 • Майстерність актора в системі сценічної виразності
 • Майстерність актора і режисера в системі сценічної виразності
 • Феноменологія акторського виховання
 • Методологія акторського виховання за методом Л. Курбаса
 • Теорія драми та закони драматичного мистецтва
 • Драматичні системи ХХ століття й аналіз спектаклю
 • Організація театральної справи

Науково-дослідна робота кафедри

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження, генерування та поширення нових знань у галузях акторської майстерності та театрознавства, культурології, осмислює формування ключових компетентностей та особистісних якостей сучасних фахівців-акторів, здатних реалізовувати знання та навички в Україні та на міжнародному рівні. Здійснюються розробки науково обґрунтованих рекомендацій з відповідних питань сценічного виконавства, освітніх технологій, інформаційних і культурних інновацій та ін.

Науково-дослідна робота кафедри пов’язана з дослідженням тенденцій розвитку театру відповідно до наукової теми «Комунікаційні процеси в контексті сучасних наукових досліджень: інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр» (№ 0119U102046), науковий керівник – к.істор.н. Самойлов О.Ф.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

 • Полковенко Т. В. Редагування науково-популярних текстів. Практичний посібник. К.: КиМУ, 2019. 160 с.
 • Горенко Л.І. Теоретико-методичні аспекти формування ціннісних компетентностей майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. – Київ: КиМУ, 2019. – Випуск 1(9). – Серія: економічні науки. – С.83–94
 • Горенко Л.І. Технології інтерактивного навчання в системі міжкомунікаційної культури навчально-освітнього простору України початку XXI ст. // Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: збірник наук. праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х томах. Київ: КиМУ, 2019. – Т.1. – С.36–54
 • Горенко Л.І. Моделі стратегічного управління продюсерської діяльності в Україні початку XXI ст. // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. – Київ: КиМУ, 2019. – Випуск 2 (8). – Серія: економічні науки. – С.87–96
 • Горенко Л.І. Захарін С.В. Україна сьогодні: підручник для студентів-іноземців вищих навчальних закладів. Київ: НДІ економічного розвитку, 2019. – 151 с.
 • Горенко Л.І. Комунікаційна культура у формуванні творчої особистості // Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література. Рекламознавство. Кінематограф. Театр. Колективна монографія. [наук.ред.: Чебанова О.Є.]. – Розділ 1: Комунікаційна культура і творча особистість. Київ: КиМУ, 2019. – С.9–22
 • Горенко Л.І., Жуковін О.В., Бондарев Д.С., Ткаченко І.В. «Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література. Журналістика. Кінематограф. Театр» / Колективна монографія. – К.: КиМУ, 2019

 • Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:

  • V Міжнародна науково-практична конференція «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» (26-28.07.2020, Стокгольм, Швеція).
  • XII Міжнародна науково-практична конференція «Perspectives of world science and education» (12-14.08.2020, Осака, Японія).
  • Всеукраїнська науково-творча конференція «Національна культура як основа української державності: постаті сучасності, які творять історію» – учасники та доповідачі: Ільїна Н.О., Горенко Л.І., Полковенко Т.В., Стебельська О.С.
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура. Мистецтво. Освіта. Актуальний полілог». Київ, 2020.
  • Міжнародна наукова конференція «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології». Київ, 2020.

  Науково-педагогічні працівники та студенти інституту є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


  Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських науково-творчих гуртків кафедри:

  1. «Парнас»: науково-літературна студія. Поезія та поетична  культура в професії актора-виконавця: «Великі гуманісти літературного Ренесансу», «Міфи Золотого та Срібного століття» (наук. керівник: засл. арт. України, проф. Ільїна Н.О.)
  2. «Класика і авангард в сучасній театральній школі» – науково-літературна студія.. «Конфлікт», драматичний вузол та психодрама в мистецтві актора-виконавця» (наук. керівник: режисер, нар. арт. України проф. Лев Сомов)
  3. «Сіртакі»: пластична мова хореографічної дії актора-виконавця (наук. керівник: хореограф Маньковська О.Ю.)
  4. «Фламенко»: експресія і почуття в пластичному мистецтві актора-виконавця. Сучасні методи ігрової хореографії в театральному процесі (наук. керівник: хореограф В.П.Демченко)
  5. «Вербатім»: для студентів 3-СМ творча студія. Особистість в концепті документальності сучасного кіно-, театрального мистецтва (наукові керівники:  Лізенгевич  Ю.І. , Кобяк Т.А.)
  6.  «Сучасна українська поезія»: науково-літературна студія для студентів 3-CМ. Загальноосвітні лекції та практичні заняття з української поезії та літератури (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Коленко А.В.)
  7. «Комедія дель Арте»: науково-літературна студія. Темпо-ритм та пластична виразність в професії актора-виконавця (наук. керівник: Цуркан О.І.)
  8. «Камертон»: творча група. Музично-естетичні та теоретичні основи сценічного мистецтва. Музична грамота і вокалізи у професійній освіті актора-виконавця (наук. керівник: заслужений діяч естрадного мистецтва України, проф. Горенко Л.І.)
  9.  «Музика в театрі та кіно»: науковий гурток. Загальноосвітні лекції про композиторів та виконавців світових шедеврів музичного мистецтва (науковий керівник: викладач Кочержук Д.В.)
  10. «Вокаліз»: творча студія для студентів 3-СМ. Теорія сольфеджіо та практичні заняття з розвитку слуху і постанови голосу (науковий керівник: викладач Мичак Л.В.)
  11. «Філолог»: науковий гурток. Загальноосвітні лекції про історію літератури (наук. керівник: доцент Полковенко Т.В.)


  Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової, роботи беруть участь у Всеукраїнських конкурсах, серед яких:

  Cтудентські досягнення

  Студенти-актори Київського міжнародного університету є учасниками та переможцями відомих фестивалів і конкурсів:

  • Фестиваль новаторських вистав молодіжних театрів України «Мукачівський ТеаТрон», де перемогла Тетяна Лукачина, студентка 4-го курсу Навчально-наукового інституту театрального мистецтва КиМУ (майстерня нар. арт. України, проф. Лева Сомова)
  • II Всеукраїнський Молодіжний Фестиваль кіно-театральної творчості «Зірки, що зійдуть завтра», КиМУ, мюзикли «Один в один» реж. Демченко В.П., «Езоп» реж. н.а. України Лев Сомов, «Чайка» реж. н.а. України Лев Сомов, «Ікар» реж. Демченко В.П.
  • ІІІ Фестиваль Українського аматорського театру Theatre Day Fest - День Театру. Вистава-міфологічний фарс "ІКАР" в постановці Валерії Демченко (студенти 3 курсу)
  • Pro Act Fest 2019, Центр Леся Курбаса, «Два квитки на Бродвей» (студенти 3 курсу)
  • «Крізь терни до зірок». Конкурс театральних робіт студентів 1-4 курсів коледжу та бакалаврату: етюди (1 курс коледжу. Майстер Макеєнков П.С.), мюзикли «Один в один», «Ікар», «Ящірка» (реж. Демченко В.П,), «Чайка» (реж. н.а України Лев Сомов), «Отелло. Гамлет» (реж. н.а. України Лев Сомов), «Езоп» (реж. н.а. України Лев Сомов), Українська драматургія (реж. н.а. України Лев Сомов), «Міщанин-шляхтич» (реж. н.а. України Лев Сомов)

  Практична підготовка

  Усі види практичної підготовки студентів забезпечуються випусковою кафедрою сценічного мистецтва. До методичного забезпечення всіх видів практик залучаються найбільш підготовлені та кваліфіковані викладачі кафедри сценічного мистецтва. В інституті сценічного та музичного мистецтва дотримуються вимог Положення про проведення практики студентів закладів вищої освіти України. Забезпеченість базами практики представлена в таких театрах:

  Студенти проходять навчальну й виробничу практику на таких базах:

  • Громадська організація Незалежний проект “Театральна біржа”
  • Київський національний академічний драматичний Молодий театр
  • Київський драматичний театр “БРАВО” Любові Титаренко
  • Київський театр “Срібний острів”
  • Навчальний театр ННІТМ КиМУ “Ковчег”. Театральна майстерня Лева Сомова
  • Навчальний театр ННІТМ КиМУ “Театр на 13 поверсі”. Театральна майстерня Тамари Кобяк і Юрія Лізенгевича
  • Акторська агенція НСКУ “Гільдія кіноакторів”
  • Національний академічний театр ім. Івана Франка

  В рамках програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» проведено майстер-класи для учнів закладів середньої освіти м. Києва та регіонів під час таких форумів:

  • Концерт-презентація студентів І курсу сценічного мистецтва
  • Участь студентів-акторів у концертній програмі, присвяченій святу «Міжнародний день студента»
  • Участь студентів-акторів у концертній програмі, присвячений новорічним святам 2021 року – «Час дива під Новий рік у КиМУ»
  • Участь студентів-акторів у Всеукраїнському конкурсі-фестивалі мистецтв «Зіркові Барви–2020»

   

  Кафедра сценічного мистецтва забезпечує комплексний підхід до виховання актора в умовах сьогодення. Запроваджене поглиблене вивчення української, англійської та російської мов, практика на професійній сцені та в умовах кіностудій на третьому та четвертому курсах створюють сприятливі умови для працевлаштування випускників-акторів.