Кафедра сценічного мистецтва

Завідувач кафедри сценічного мистецтва

Полковенко Тарас Вікторович

Завідувач кафедри, канд.філол.наук, доцент
kafedra@kymu.edu.ua

Кафедра сценічного мистецтва здійснює підготовку конкурентоспроможних фахівців, які здатні до самостійної професійної творчої діяльності в умовах розвитку культурного середовища та започаткування мистецьких інновацій і мають гуманістичну ціннісну зорієнтованість.

Основними напрямами діяльності кафедри сценічного мистецтва є: освітня діяльність; науково-методична робота; науково-дослідна та інноваційна діяльність в галузі театрознавства і культурології; організаційна робота; профорієнтаційна діяльність; виховна робота зі студентами; міжнародна співпраця.

Кафедра сценічного мистецтва спрямовує свою діяльність на запровадження інноваційних методів наукової, методичної та педагогічної діяльності, формування узгодженої концепції втілення змісту освіти за навчальними дисциплінами, які закріплені за кафедрою; усебічний розвиток творчого потенціалу науково-педагогічних працівників і студентів та створення умов для його реалізації; розвиток науково-мистецьких шкіл Університету; професійний, духовний, моральний, етичний, естетичний поступ особистості студента, формування у нього гуманістичних культурних цінностей, високих етичних та естетичних потреб, патріотизму, міжнаціональної та релігійної толерантності.

Серед науково-педагогічних працівників кафедри – відомі митці українського театру і кіно:

 • Ільїна Н.О. – професор, заслужена артистка України, директор Навчально-наукового інституту театрального мистецтва КиМУ, член Національної спілки кінематографістів України, член Української кіноакадемії, генеральний директор Акторської агенції НСКУ «Гільдія кіноакторів», Президент Міжнародного фестивалю акторів кіно «Стожари», викладач сценічної мови;
 • Полковенко Т.В. – доцент, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри сценічного мистецтва, член Національної спілки журналістів України;
 • Сомов Л.М. – професор, народний артист України, провідний актор Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра, 4-разовий лауреат престижної театральної премії "Київська пектораль", художній керівник театральної майстерні "Ковчег" (ННІТМ КиМУ), художній керівник театральної майстерні ННІТМ, художній керівник і головний режисер Громадської організації Незалежний проект «Театральна біржа», член Акторської агенції НСКУ «Гільдія кіноакторів»;
 • Кочевенко Ю.В. – професор, заслужений діяч мистецтв України, викладач акторської майстерності, театральний режисер, член Національної спілки театральних діячів України;
 • Лізенгевич Ю.І. – доцент, художній керівник театральної майстерні ННІТМ, член Національної спілки театральних діячів Республіки Білорусь, театральний режисер і актор, член Акторської агенції НСКУ «Гільдія кіноакторів»;
 • Кобяк Т.А. – викладач акторської майстерності, член Національної спілки театральних діячів Республіки Білорусь;
 • Бінєєва А.М. – викладач сценічної мови, член Акторської агенції НСКУ "Гільдія кіноакторів";
 • Демченко В.П. – режисер, балетмейстер, викладач акторської майстерності;
 • Майборода Н.В. – викладач сценічного руху, сценічного бою, фехтування, директор Ліги каскадерів України, член Акторської агенції НСКУ «Гільдія кіноакторів»;
 • Бондарев Д.С. – викладач сценічного руху, сценічного бою, фехтування, член Ліги каскадерів України;
 • Цуркан О.І. – викладач акторської майстерності, член Акторської агенції НСКУ «Гільдія кіноакторів»;
 • Сірмай В.І. – викладач вокалу.

Освітня діяльність

Кафедра забезпечує навчально-методичну діяльність за такими професійними та практичними дисциплінами:

Бакалавр
 • Грим
 • Історія матеріальної культури, костюму та побуту
 • Історія та теорія світового театру
 • Історія українського та світового кіно
 • Історія українського театру
 • Майстерність актора (принцип дієвого аналізу)
 • Основи пропедевтики в акторській майстерності
 • Основи системи К.С. Станіславського в майстерності актора
 • Пропедевтика
 • Основи характерного та народно-сценічного танцю
 • Пластична виразність актора
 • Сценічна мова
 • Сценічний рух
 • Танець: Хореографічні форми народно-сценічного танцю
 • Танець: Хореографічні форми сучасного танцю
 • Теорія хореографії та основи класичного танцю та пантоміми
 • Техніка мовлення й сценічна виразність актора
 • Фехтування і сценічний бій
Вибіркові дисципліни:
 • Майстерність актора кіно
 • Майстерність актора лялькового театру
 • Основи режисури театру
 • Історія режисури театру і кіно
 • Методологічні основи майстерності актора
 • Режисерський практикум
 • Майстерність актора естрадного жанру
 • Майстерні актора оригінального жанру
 • Майстерність актора-диктора
 • Майстерність актора розмовного жанру
 • Майстерність актора в системі сценічної виразності
 • Майстерність актора і режисера в системі сценічної виразності
 • Феноменологія акторського виховання
 • Методологія акторського виховання за методом Л. Курбаса
 • Теорія драми та закони драматичного мистецтва
 • Драматичні системи ХХ століття й аналіз спектаклю
 • Організація театральної справи

Науково-дослідна робота кафедри

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження, генерування та поширення нових знань у галузях акторської майстерності та театрознавства, культурології, осмислює формування ключових компетентностей та особистісних якостей сучасних фахівців-акторів, здатних реалізовувати знання та навички в Україні та на міжнародному рівні. Здійснюються розробки науково обґрунтованих рекомендацій з відповідних питань сценічного виконавства, освітніх технологій, інформаційних і культурних інновацій та ін.

Науково-дослідна робота кафедри пов’язана з дослідженням тенденцій розвитку театру відповідно до наукової теми «Комунікаційні процеси в контексті сучасних наукових досліджень: інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр» (№ 0119U102046), науковий керівник – к.істор.н. Самойлов О.Ф.

 • Полковенко Т. В. Редагування науково-популярних текстів. Практичний посібник. К.: КиМУ, 2019. 160 с.
 • Горенко Л.І. Теоретико-методичні аспекти формування ціннісних компетентностей майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. – Київ: КиМУ, 2019. – Випуск 1(9). – Серія: економічні науки. – С.83–94
 • Горенко Л.І. Технології інтерактивного навчання в системі міжкомунікаційної культури навчально-освітнього простору України початку XXI ст. // Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: збірник наук. праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х томах. Київ: КиМУ, 2019. – Т.1. – С.36–54
 • Горенко Л.І. Моделі стратегічного управління продюсерської діяльності в Україні початку XXI ст. // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. – Київ: КиМУ, 2019. – Випуск 2 (8). – Серія: економічні науки. – С.87–96
 • Горенко Л.І. Захарін С.В. Україна сьогодні: підручник для студентів-іноземців вищих навчальних закладів. Київ: НДІ економічного розвитку, 2019. – 151 с.
 • Горенко Л.І. Комунікаційна культура у формуванні творчої особистості // Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література. Рекламознавство. Кінематограф. Театр. Колективна монографія. [наук.ред.: Чебанова О.Є.]. – Розділ 1: Комунікаційна культура і творча особистість. Київ: КиМУ, 2019. – С.9–22
 • Горенко Л.І., Жуковін О.В., Бондарев Д.С., Ткаченко І.В. «Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література. Журналістика. Кінематограф. Театр» / Колективна монографія. – К.: КиМУ, 2019

 • Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських науково-творчих гуртків кафедри:

  1. «Парнас»: науково-літературна студія. Поезія та поетична  культура в професії актора-виконавця: «Великі гуманісти літературного Ренесансу», «Міфи Золотого та Срібного століття» (наук. керівник: засл. арт. України, проф. Ільїна Н.О.)
  2. «Класика і авангард в сучасній театральній школі» – науково-літературна студія.. «Конфлікт», драматичний вузол та психодрама в мистецтві актора-виконавця» (наук. керівник: режисер, нар. арт. України проф. Лев Сомов)
  3. «Сіртакі»: пластична мова хореографічної дії актора-виконавця (наук. керівник: хореограф Маньковська О.Ю.)
  4. «Фламенко»: експресія і почуття в пластичному мистецтві актора-виконавця. Сучасні методи ігрової хореографії в театральному процесі (наук. керівник: хореограф В.П.Демченко)
  5. «Вербатім»: для студентів 3-СМ творча студія. Особистість в концепті документальності сучасного кіно-, театрального мистецтва (наукові керівники:  Лізенгевич  Ю.І. , Кобяк Т.А.)
  6.  «Сучасна українська поезія»: науково-літературна студія для студентів 3-CМ. Загальноосвітні лекції та практичні заняття з української поезії та літератури (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Коленко А.В.)
  7. «Комедія дель Арте»: науково-літературна студія. Темпо-ритм та пластична виразність в професії актора-виконавця (наук. керівник: Цуркан О.І.)
  8. «Камертон»: творча група. Музично-естетичні та теоретичні основи сценічного мистецтва. Музична грамота і вокалізи у професійній освіті актора-виконавця (наук. керівник: заслужений діяч естрадного мистецтва України, проф. Горенко Л.І.)
  9.  «Музика в театрі та кіно»: науковий гурток. Загальноосвітні лекції про композиторів та виконавців світових шедеврів музичного мистецтва (науковий керівник: викладач Кочержук Д.В.)
  10. «Вокаліз»: творча студія для студентів 3-СМ. Теорія сольфеджіо та практичні заняття з розвитку слуху і постанови голосу (науковий керівник: викладач Мичак Л.В.)
  11. «Філолог»: науковий гурток. Загальноосвітні лекції про історію літератури (наук. керівник: доцент Полковенко Т.В.)

  Результати наукової діяльності викладачів і студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на міжнародних і всеукраїнських конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, майстер-класах:

  • V Міжнародна науково-практична конференція «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» (26-28.07.2020, Стокгольм, Швеція).
  • XII Міжнародна науково-практична конференція «Perspectives of world science and education» (12-14.08.2020, Осака, Японія).
  • Всеукраїнська науково-творча конференція «Національна культура як основа української державності: постаті сучасності, які творять історію» – учасники та доповідачі: Ільїна Н.О., Горенко Л.І., Полковенко Т.В., Стебельська О.С.
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура. Мистецтво. Освіта. Актуальний полілог». Київ, 2020.
  • Міжнародна наукова конференція «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології». Київ, 2020.

  Написання нових навчальних програм потребує врахування комплексного підходу до виховання актора в умовах сьогодення. Посилене вивчення англійської, української та російської мов, практика на професійній сцені та кіностудіях з третього курсу створюють сприятливі умови для майбутнього працевлаштування випускників.

  У фаховому зростанні майбутнього актора важливим складником є живе спілкування з професіоналами, саме тому кафедра сценічного мистецтва як співорганізатор мистецьких заходів запрошує видатних українських режисерів, акторів, культурологів, які також є потенційними роботодавцями:

  • проведення Всеукраїнського молодіжного фестивалю кіно-театральної творчості «Зірки, що зійдуть завтра» (організатор – з.а. України проф. Н.О. Ільїна)
  • проведення театрального студентського фестивалю «Через терни до зірок» (організатор – н.а. України проф. Л.М. Сомов)
  • кафедра є співорганізатором Всеукраїнського відкритого конкурсу читців ім. Т.Г. Шевченка
  • благодійні покази театральних вистав.
  Cтудентські досягнення

  Студенти-актори Київського міжнародного університету є учасниками та переможцями відомих фестивалів і конкурсів:

  • Фестиваль новаторських вистав молодіжних театрів України «Мукачівський ТеаТрон», де перемогла Тетяна Лукачина, студентка 4-го курсу Навчально-наукового інституту театрального мистецтва КиМУ (майстерня нар. арт. України, проф. Лева Сомова)
  • II Всеукраїнський Молодіжний Фестиваль кіно-театральної творчості «Зірки, що зійдуть завтра», КиМУ, мюзикли «Один в один» реж. Демченко В.П., «Езоп» реж. н.а. України Лев Сомов, «Чайка» реж. н.а. України Лев Сомов, «Ікар» реж. Демченко В.П.
  • ІІІ Фестиваль Українського аматорського театру Theatre Day Fest - День Театру. Вистава-міфологічний фарс "ІКАР" в постановці Валерії Демченко (студенти 3 курсу)
  • Pro Act Fest 2019, Центр Леся Курбаса, «Два квитки на Бродвей» (студенти 3 курсу)
  • «Крізь терни до зірок». Конкурс театральних робіт студентів 1-4 курсів коледжу та бакалаврату: етюди (1 курс коледжу. Майстер Макеєнков П.С.), мюзикли «Один в один», «Ікар», «Ящірка» (реж. Демченко В.П,), «Чайка» (реж. н.а України Лев Сомов), «Отелло. Гамлет» (реж. н.а. України Лев Сомов), «Езоп» (реж. н.а. України Лев Сомов), Українська драматургія (реж. н.а. України Лев Сомов), «Міщанин-шляхтич» (реж. н.а. України Лев Сомов)

  Практична підготовка

  Практична підготовка студентів-акторів проходить на навчальному майданчику театру «Ковчег», під час культурологічних заходів і кінофестивалів, на репетиціях в академічних театрах, у виставах театрів м. Києва, на зйомках у художніх кінопроектах, популярних телесеріалах, телепрограмах, рекламних роликах. Серед поставлених у поточному навчальному році вистав є «Езоп» (за п’єсою Фігейредо), фрагменти п’єс Шекспіра (англійською мовою), «Міщанин-шляхтич» (за п’єсою Мольєра), фрагменти п’єс українських драматургів, «Дон Гуан» за мотивами п’єси Пушкіна, «Шукаю людину» Сергієнка та ін. Майстерно звучить поетична композиція, виконувана студентами під орудою засл. арт. України проф. Ільїної Н.О. «Міфи Древньої Греції».

  Студенти проходять навчальну й виробничу практику на таких базах:

  • Київський академічний Молодий театр
  • Київський драматичний театр «Браво»
  • Київський муніципальний театр «Київ» та ін.

  В рамках програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» проведено майстер-класи для учнів закладів середньої освіти м. Києва та регіонів під час таких форумів:

  • Концерт-презентація студентів І курсу сценічного мистецтва
  • Участь студентів-акторів у концертній програмі, присвяченій святу «Міжнародний день студента»
  • Участь студентів-акторів у концертній програмі, присвячений новорічним святам 2021 року – «Час дива під Новий рік у КиМУ»
  • Участь студентів-акторів у Всеукраїнському конкурсі-фестивалі мистецтв «Зіркові Барви–2020»

   

  Кафедра сценічного мистецтва забезпечує комплексний підхід до виховання актора в умовах сьогодення. Запроваджене поглиблене вивчення української, англійської та російської мов, практика на професійній сцені та в умовах кіностудій на третьому та четвертому курсах створюють сприятливі умови для працевлаштування випускників-акторів.