Кафедра сценічного мистецтва

Завідувач кафедри сценічного мистецтва

Полковенко Тарас Вікторович

Завідувач кафедри, канд.філол.наук, доцент
kafedra_act@kymu.edu.ua

Кафедра забезпечує підготовку фахівців із сценічного мистецтва (акторська майстерність, театрознавство) за ступенем вищої освіти бакалавр і освітньо-професійною програмою:

Серед науково-педагогічних працівників кафедри – відомі митці українського театру і кіно: Ільїна Н.О. – професор, заслужена артистка України, директор Навчально-наукового інституту театрального мистецтва КиМУ, член Національної спілки кінематографістів України, член Української кіноакадемії, генеральний директор Акторської агенції НСКУ «Гільдія кіноакторів», Президент Міжнародного фестивалю акторів кіно «Стожари», викладач сценічної мови; Полковенко Т.В. – доцент, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри сценічного мистецтва, член Національної спілки журналістів України; Сомов Л.М. – професор, народний артист України, провідний актор Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра, художній керівник театральної майстерні ННІТМ, художній керівник і головний режисер Громадської організації Незалежний проект «Театральна біржа», член Акторської агенції НСКУ «Гільдія кіноакторів»; Кочевенко Ю.В. – професор, заслужений діяч мистецтв України, викладач акторської майстерності, член Національної спілки театральних діячів України; Суржа В.А. – доцент, художній керівник театральної майстерні ННІТМ; Лізенгевич Ю.І. – доцент, художній керівник театральної майстерні ННІТМ, член Національної спілки театральних діячів Республіки Білорусь, член Акторської агенції НСКУ «Гільдія кіноакторів»; Кобяк Т.А. – викладач акторської майстерності, член Національної спілки театральних діячів Республіки Білорусь; Демченко В.П. – режисер, балетмейстер, викладач акторської майстерності; Майборода Н.В. – викладач сценічного руху, сценічного бою, фехтування, директор Ліги каскадерів України, член Акторської агенції НСКУ «Гільдія кіноакторів»; Бондарев Д.С. – викладач сценічного руху, сценічного бою, фехтування, член Ліги каскадерів України; Цуркан О.І. – викладач акторської майстерності, член Акторської агенції НСКУ «Гільдія кіноакторів».

Провідні викладачі кафедри працюють в академічних київських театрах України, знімаються в кіно, співпрацюють зі студіями телебачення, радіопрограмами, дублюють фільми, є організаторами, учасниками й членами журі міжнародних і всеукраїнських кіно- й театральних фестивалів, оглядів і творчих конкурсів.


Освітній процес

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Бакалавр
 • основи пропедевтики в акторській майстерності
 • основи системи К.С. Станіславського в майстерності актора
 • майстерність актора
 • техніка мовлення й сценічна виразність актора
 • сценічна мова. Літературна композиція
 • сольний спів
 • теорія хореографії та основи класичного танцю і пантоміми
 • основи характерного та народно-сценічного танцю
 • хореографічні форми народно-сценічного танцю
 • хореографічні форми сучасного танцю
 • сценічний рух
 • пластична виразність актора
 • спецпрактикум “Фехтування”
 • спецпрактикум “Сценічний бій”
 • музична грамота та вокал
 • музика в театрі
 • грим
 • історія та теорія світового театру
 • історія українського театру
 • історія режисури
 • теорія драми та закони драматичного мистецтва
 • майстерність актора в системі сценічної виразності
 • майстерність актора і режисера в системі сценічної виразності
 • режисура та акторська майстерність
 • драматичні системи ХХ століття й аналіз спектаклю

Науково-дослідна робота кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над дослідженням тенденцій розвитку театру відповідно до наукової теми «Комунікаційні процеси в контексті сучасних наукових досліджень: інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр» (№ 0119U102046), науковий керівник – к.істор.н. Самойлов О.Ф.

Інтелектуальний розвиток майбутніх акторів, написання курсових і випускних кваліфікаційних творчих робіт, участь у науково-творчих конференціях, круглих столах, майстер-класах видатних представників театральної і кінокультури - це головні напрями роботи кафедри.


Викладачами кафедри підготовлено:

 • Полковенко Т. В. Редагування науково-популярних текстів. Практичний посібник. К.: КиМУ, 2019. 160 с.
 • Горенко Л.І. Теоретико-методичні аспекти формування ціннісних компетентностей майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. – Київ: КиМУ, 2019. – Випуск 1(9). – Серія: економічні науки. – С.83–94
 • Горенко Л.І. Технології інтерактивного навчання в системі міжкомунікаційної культури навчально-освітнього простору України початку XXI ст. // Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: збірник наук. праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х томах. Київ: КиМУ, 2019. – Т.1. – С.36–54
 • Горенко Л.І.Моделі стратегічного управління продюсерської діяльності в Україні початку XXI ст. // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. – Київ: КиМУ, 2019. – Випуск 2 (8). – Серія: економічні науки. – С.87–96
 • Горенко Л.І. Захарін С.В. Україна сьогодні: підручник для студентів-іноземців вищих навчальних закладів. Київ: НДІ економічного розвитку, 2019. – 151 с.
 • Горенко Л.І. Комунікаційна культура у формуванні творчої особистості // Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література. Рекламознавство. Кінематограф. Театр. Колективна монографія. [наук.ред.: Чебанова О.Є.]. – Розділ 1: Комунікаційна культура і творча особистість. Київ: КиМУ, 2019. – С.9–22
 • Горенко Л.І., Жуковін О.В., Бондарев Д.С., Ткаченко І.В. «Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література. Журналістика. Кінематограф. Театр» / Колективна монографія. – К.: КиМУ, 2019
 • Горенко Л.І., Стебельська О.С. Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва в Україні кінця XVIII - першої половини XIX століття: методична розробка. К.: КиМУ, 2018. 75 с.
 • Горенко Л.І., Стебельська О.С. Музика в театрі: методична розробка для студентів, які навчаються за спеціальністю «Сценічне мистецтво». К.: КиМУ, 2018. 58 с.
 • Горенко Л.І., Захожай З.В., Бондарев Д.С. «Українська культура в міжнародному комунікативному просторі: історія та сучасність // Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків» Колективна монографія. – К.: КиМУ, 2018. – Том 1
 • Стебельська О.С. Виховання молоді через театральне мистецтво // Педагогічна теорія і практика: Зб.наук.праць. – 2018
 • Захожай З.В. Горенко Л.І. «Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків». Розділ І. Українська культура в міжнародному комунікативному просторі: історія і сучасність / Колективна монографія / С.6-82. Київ: КиМУ, 2018
 • Кочевенко Ю.В. Формування творчої особистості конферансьє в акторській майстерності// Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», секція «Театрознавчі студії», м. Київ, 14 березня 2018 р. – К.: КиМУ, 2018. – С. 22-24
 • Тишковська Л.В. Теорія драми в контексті сучасного екранного мистецтв. – К.: КиМУ, 2018
 • Горенко Л.І. Українська культура в міжнародному комунікативному просторі: історія та сучасність // Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків: Колективна монографія: [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. – К.: КиМУ, 2018. – Розділ 1. – С.6–82
 • Стебельська О.С. Функції музики в театральних виставах // Матеріали Науково-практичного семінару «Сучасні тенденції розвитку театрального мистецтва». – К.: КиМУ, 2018. – С. 18-19
 • Іщенко Є.О. «Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків». Розділ ІІ. Українська і польська література в контексті соціокультурного розвитку / Колективна монографія / С. 113 – 128. Київ: КиМУ, 2018
 • Кочевенко Ю.В. Ідеї Леся Курбаса та традиції виховання актора в українській театральній школі // Матеріали Науково-практичного семінару «Сучасні тенденції розвитку театрального мистецтва». – К.: КиМУ, 2018. – 15-17
 • Горенко Л.І. Міждисциплінарний метод-підхід у системі ВНЗ України мистецького спрямування // Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям Української держави», секція «Театрознавчі студії» (14 березня 2018 року, м.Київ). – К.: КиМУ, 2018. – С.34–39
 • Стебельська О.С. Революціонер театру: новаторство Леся Курбаса // Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», секція «Театрознавчі студії», м. Київ, 14 березня 2018 р. – К.: КиМУ, 2018. – С. 25-28
 • Захожай З.В. Культурна спадщина України у світовому вимірі / Збірник наукових праць: Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавство: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. – Київ: КиМУ, 2018. –Т. 2 –С. 4-25
 • Іщенко Є.О. Концептуалізація художньої свідомості Василя Стуса. колективна монографія Київського національного університету культури і мистецтв. Серія "Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка" / К: КНУКіМ, 2018. ˗˗ Т. V. – 201 с. – С. 53 – 96
 • Захожай З., Мушкудіані О., Мальцева В., Горенко Л. Українська культура в міжнародному комунікаційному просторі: історія і сучасність / Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків”, Колективна монографія . [наук.ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2018. – С. 6-82
 • Горенко Л.І. Національна культура як феномен світового українства // Матеріали IX Міжнародного конгресу україністів «Національна академія наук України за 100 років: здобутки, втрати, перспективи розвитку» (25–27 червня 2018 року, м.Київ). – К.: ІМФЕ НАН України, 2018. – С.39–44
 • Іщенко Є.О. Державотворче мислення письменників України І-ої пол. ХХ ст. Тези XXIII Міжнародної науково-практичної конференціі «Формування європейських стандартів, цінностей та без пекового простору – стратегічний напрям української держави», Київ, 2018, КиМУ
 • Захожай З.В. «Україна-Європа: історико-інтеграційні процеси». Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Збірник матеріалів конференції, – Київ, КиМУ, 2018
 • Ільїна Н.О. "Роль поезії в розвитку емоційного переживання правди актора-виконавця" / Соціальні комунікації в сучасному світі. Кол. Монографія [Наук. ред.: Г.П. Кривошея, В.І Шульгіна]. – К.: КиМУ, 2015. – С. 199–213

Курси лекцій:

 • Захожай З.В. Курс лекцій з історії української культури. К., КиМУ – 2018, 150 с.
 • Захожай З.В. Імена української культури. Довідник з курсу історії української культури. – К.: КиМУ, 2017. – 223 с.
 • Ільїна Н.О. Курс лекцій з сценічної мови. Частина ІІ. «Поезія і закони віршоутворення» - К.: КиМУ, 2016. – 100 с.
 • Ільїна Н.О. Додаток №1 Літературно-поетична композиція «Сонети» до курсу лекцій з дисципліни сценічна мова III-IV cеместр - К.: КиМУ, 2016. – 60 с.

Електронний доступ до періодичних фахових видань у читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету (відділення 026 “Сценічне мистецтво”).


Науково-практичні конференції

Науковці кафедри беруть участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах:

 • Науково-творчий круглий стіл «Культура особистості як передумова формування сценічної майстерності» (11 листопада 2019 року)
 • Всеукраїнська науково-творча конференція «Національна культура як основа української державності: постаті сучасності, які творять історію» (19 вересня 2019 року)
 • круглий стiл "Почуйте нашi голоси" Київський міжнародний університет (12.05.2019)
 • майстер-клас «Біомеханіка Мейєрхольда» – гол. режисер Закарпатського обласного театру драми і комедії Євген Тищук
 • майстер-клас Сергій Калантай – член союзу кінематографістів України, актор Національного академічного драматичного театру ім. І.Франка, актор кіно
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сценічне мистецтво у світовому культурному просторі XXI століття» м. Київ, КНУКіМ (18–19 квітня 2019)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» м. Київ, КНУКіМ (18–19 квітня 2019)
 • XXIV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України», КиМУ (18.04.2019)
 • IV міжнародна науково-практична конференція «Режисура екранних мистецтв. Методологія, навчання,інновації та досвід», м. Київ, КНУКіМ. (21-22 березня 2019)
 • XXVIII Міжнародна конференція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (21–22 березня 2019)
 • Науковий Круглий стіл «Феномен культурогенезу в добу глобалізації», м.Київ, Інститут культурології НАМ України (19 березня 2019)
 • XXIV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників на тему: «Європейський вибір України в контексті світових політичних процесів» КиМУ (14.03.2019)
 • ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Культурні домінанти в реаліях ХХІ століття». м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний ун-т (15–16 листопада 2018)
 • VIII Міжнародна науково-практична конференція «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: дослідницькі практики, динаміка розвитку, сфери реалізації, м. Київ, НАКККіМ (4–5 грудня 2018)
 • ХХІІІ Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», КиМУ (14.03.2018)
 • III Міжнародна науково-практична конференція «Режисура екранних мистецтв: актуальні питання професії, методологія навчання» КНУТКІТ ім. Карпенка-Карого (20-21 лютого 2018)
 • Всеукраїнська міжпредметна науково-практична конференція "Роль мистецтва в духовних, соціальних та педагогічних комунікаціях: історичний та сучасний вимір". 8-9 грудня 2017 / м. Чернігів. Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка
 • «Кіномистецтво і сучасний менеджмент» (організатор – проф. Ільїна Н.О.)
 • круглий стіл «БДТ – історія, творчість, особистості» (організатори – Чебанова О.Є. й заслужений артист України Роєнко О.О.)
 • круглий стіл «Роль музики в театрі і кіно», КиМУ, січень, 2018
 • науково-методичний семінар «Лесь Курбас і світовий театр», вересень, 2018
 • науково-практичний семінар «Реформатори українського театру», жовтень, 2018
 • майстер-клас конферансьє Дмитра Оскіна, композитора Володимира Бистрякова, хореографа Володимира Шпудейко
 • майстер-клас «Біомеханіка Мейєрхольда» – гол. режисер Закарпатського обласного театру драми і комедії Євген Тищук
 • майстер-клас «Модерн» - хореографом Н.О. Скриниченко
 • майстер-клас «Етикет» - Голова Міжнародного фонду культурного співробітництва Влада Литовченко

Написання нових навчальних програм на базі вже існуючих академічних потребує врахування комплексного підходу до виховання актора в умовах сьогодення. Посилене вивчення англійської, української та російської мов, практика на професійній сцені та кіностудіях з третього курсу створюють сприятливі умови для майбутнього працевлаштування випускників.


На кафедрі сценічного мистецтва використовуються додаткові форми навчальної роботи:

 • проведення Всеукраїнського фестивалю молодіжної кіно-театральної творчості «Зірки, що зійдуть завтра» (організатор – з.а. України проф. Н.О. Ільїна)
 • проведення театрального студентського фестивалю «Per aspera ad astra» (організатор – н.а. України проф. Л.М. Сомов)
 • кафедра є співорганізатором Всеукраїнського відкритого конкурсу читців ім. Т.Г. Шевченка
 • благодійні покази театральних вистав
 • організація зйомок студентів акторського відділення у кіно, телевізійних та професійних проектах
 • показ вистав в рамках постійно діючої програми «Студентський театр – школі», в школах м. Києва та Київської області, в м. Скадовськ Херсонської області

В освітньому процесі використовуються технічно обладнані приміщення:

 • актова зала КиМУ - іспити зі сценічної мови, конкурси читців, концерти, театралізовані покази, обладнана звуковою апаратурою та освітленням за сучасними технологіями
 • спортивна зала - заняття зі сценічного руху й фехтування, обладнана новим спортивним інвентарем, синтезатором для концертмейстера. Заняття проходять із наданням спеціалізованого реквізиту, елементів історичних костюмів та інвентаря: шпаг, даг, кинджалів, плащів, м’ячів тощо
 • хореографічна зала - обладнана дзеркалами, хореографічним балетним верстатом, фортепіано й звуковою технікою. Пластичні дисципліни й вокал викладаються під акомпанемент концертмейстера
 • акторські майстерні – обладнані сценічним навчальним реквізитом: ширмами й кубами, аудіотехнікою, затемненням, театральним освітленням
 • навчальний театр «КОВЧЕГ» (70 місць, навчальна театральна майстерня) – аудиторія з затемненням зі сценою, обладнана світловими приладами, аудіотехнікою, до театру приєднано суміжну зі сценою велику аудиторію, яка є костюмерною і гримерною кімнатою з гримерними столами й дзеркалами
 • кінозал – аудиторія, обладнана великим екраном, відеотехнікою, плазмовим телевізором, відеопроектором, забезпечена колекцією шедеврів світового кіно і хроніками світового театрального і кіномистецтва
 • телестудія і студія звукозапису – професійна студія з монтажним комплексом і знімальними студіями, обладнана професійною технікою, де студенти озвучують і знімають фільми, презентаційні відеосторінки, кліпи, практикуються у веденні телепрограм

Практична підготовка студентів акторського відділення проходить на зйомках у художніх кінопроектах, популярних телесеріалів, телепрограм, рекламних роликів а також у виступах на навчальному майданчику cтудентського театру, участі у культурологічних заходах заходах і кінофестивалях, репетиціях провідних режисерів. академічних театрів, участі у виставах окремих театрів м. Києва. Вистави, поставлені н. а. України, проф. Сомовим Л.М. із власною акторською майстернею («Й заплачуть безхатьки», за п’єсою М. Горького «На дні»), увійшли до репертуару Київського драматичного театру «Браво».


Студенти проходять навчальну й виробничу практику на таких базах:

 • ДК ім. Т. Шевченка, м. Скадовськ
 • Київський академічний Молодий театр
 • Київський драматичний театр «БРАВО»
 • Київський муніципальний театр «Київ»
 • Київський Театр «Срібний Острів»
 • ААНСКУ Гільдія кіноакторів – «Театр-студія Юрія Кочевенка», «Вільний театр» Артура Артіменьєва
 • Кінокомпанія ПРО-ТБ
 • Телекомпанія ІСТV

Участь студентів і викладачів у фестивалях і конкурсах:

 • 10-14 травня 2019 - II Всеукраїнський Молодіжний Фестиваль кіно-театральної творчості «Зірки, що зійдуть завтра», КиМУ, мюзикли «Один в один» реж. Демченко В.П., «Езоп» реж. н.а. України Лев Сомов, «Чайка» реж. н.а. України Лев Сомов, «Ікар» реж. Демченко В.П.
 • 12 травня 2019 – ІІІ Фестиваль Українського аматорського театру Theatre Day Fest - День Театру. Вистава-міфологічний фарс "ІКАР" в постановці Валерії Демченко (студенти 3 курсу)
 • 02 березня 2019 Pro Act Fest 2019, Центр Леся Курбаса, «Два квитки на Бродвей» (студенти 3 курсу)
 • 06–13 лютого 2019 - «Крізь терни до зірок» («PER ASPERA AD ASTRA»). Конкурс театральних робіт студентів 1-4 курсів коледжу та бакалаврату: етюди (1 курс коледжу. Майстер Макеєнков П.С.), мюзикли «Один в один», «Ікар», «Ящірка» (реж. Демченко В.П,), «Чайка» (реж. н.а України Лев Сомов), «Отелло. Гамлет» (реж. н.а. України Лев Сомов), «Езоп» (реж. н.а. України Лев Сомов), Українська драматургія (реж. н.а. України Лев Сомов), «Міщанин-шляхтич» (реж. н.а. України Лев Сомов)
 • 22 травня 2018 - Фестиваль театрального мистецтва. Вистава О. Володін «Ящірка» (контемп-легенда) реж. Демченко В.П., у рамках проведення дню міста Мукачево (студенти 2-3 курсів та випускників)
 • 22 травня 2018 - Міжнародний проект-конкурс «Тарас Шевченко єднає народи» Лауреат I ступеню у номінації «Читана і співана поезія Тараса Шевченка: Наживо» Ангеліна Перепеча (студентка 1-го курсу)
 • 22 квітня 2018 - ХХІV Всеукраїнському відкритому конкурсі читців ім. Т. Г. Шевченка, Лауреат I ступеня за виконання балади «Утоплена» Т.Г. Шевченка Ангеліна Перепеча (студентка 1-го курсу)
 • 18-19 квітня 2018 - ХХІІІ Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості присвячений Всесвітньому дню Землі! м. Кропивницький
 • 13-14 квітня 2018 - Конкурсний показ III міжнародного фестивалю пластичного мистецтва «Без зайвих слів». Будинок кіно (студенти 1-го курсу)
 • 21 березня 2018 - I фестиваль шкільних театрів «Святошинська сцена», КиМУ (студентів 2-го курсу)
 • 29 січня 2018 - «Крізь терни до зірок». Конкурс театральних робіт студентів 1-3 курсів: мюзикл «Один в один», «Казки на будь-який випадок», «Шекспір або не Шекспір» (мовою оригіналу), «П’єси А. Островського»

Постановки спектаклів художніми майстрами курсів – завжди подія в житті Інституту та Університету, вистави стають широко відомими далеко за межами закладу вищої освіти.

06 06/2020
11:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч
06 03/2020
16:15
Зустріч