Кафедра сценічного мистецтва

Завідувач кафедри сценічного мистецтва

Полковенко Тарас Вікторович

Завідувач кафедри, канд.філол.наук, доцент
kafedra_act@kymu.edu.ua

Кафедра забезпечує підготовку фахівців із сценічного мистецтва (акторська майстерність, театрознавство) за ступенем вищої освіти бакалавр і освітньо-професійною програмою:

Серед науково-педагогічних працівників кафедри – відомі митці українського театру і кіно: Ільїна Н.О. – професор, заслужена артистка України, директор Навчально-наукового інституту театрального та музичного мистецтва КиМУ, член Національної спілки кінематографістів України, член Української кіноакадемії, генеральний директор Акторської агенції НСКУ «Гільдія кіноакторів», Президент Міжнародного фестивалю акторів кіно «Стожари», викладач сценічної мови; Полковенко Т.В. – доцент, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри сценічного мистецтва, член Національної спілки журналістів України; Сомов Л.М. – професор, народний артист України, провідний актор Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра, 4-разовий лауреат престижної театральної премії "Київська пектораль", художній керівник театральної майстерні "Ковчег" (ННІТМ КиМУ), художній керівник театральної майстерні ННІТМ, художній керівник і головний режисер Громадської організації Незалежний проект «Театральна біржа», член Акторської агенції НСКУ «Гільдія кіноакторів»; Кочевенко Ю.В. – професор, заслужений діяч мистецтв України, викладач акторської майстерності, театральний режисер, член Національної спілки театральних діячів України; Лізенгевич Ю.І. – доцент, художній керівник театральної майстерні ННІТМ, член Національної спілки театральних діячів Республіки Білорусь, театральний режисер і актор, член Акторської агенції НСКУ «Гільдія кіноакторів»; Кобяк Т.А. – викладач акторської майстерності, член Національної спілки театральних діячів Республіки Білорусь; Бінєєва А.М. – викладач сценічної мови, член Акторської агенції НСКУ "Гільдія кіноакторів"; Демченко В.П. – режисер, балетмейстер, викладач акторської майстерності; Майборода Н.В. – викладач сценічного руху, сценічного бою, фехтування, директор Ліги каскадерів України, член Акторської агенції НСКУ «Гільдія кіноакторів»; Бондарев Д.С. – викладач сценічного руху, сценічного бою, фехтування, член Ліги каскадерів України; Цуркан О.І. – викладач акторської майстерності, член Акторської агенції НСКУ «Гільдія кіноакторів»; Сірмай В.І. – викладач вокалу.

Провідні викладачі кафедри працюють в академічних київських театрах України, знімаються в кіно, співпрацюють зі студіями телебачення, радіопрограмами, дублюють фільми, є організаторами, учасниками й членами журі міжнародних і всеукраїнських кіно- й театральних фестивалів, оглядів і творчих конкурсів.


Освітній процес

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Бакалавр
 • основи пропедевтики в акторській майстерності
 • основи системи К.С. Станіславського в майстерності актора
 • майстерність актора
 • техніка мовлення й сценічна виразність актора
 • сценічна мова. Літературна композиція
 • сольний спів
 • теорія хореографії та основи класичного танцю і пантоміми
 • основи характерного та народно-сценічного танцю
 • хореографічні форми народно-сценічного танцю
 • хореографічні форми сучасного танцю
 • сценічний рух
 • пластична виразність актора
 • спецпрактикум “Фехтування”
 • спецпрактикум “Сценічний бій”
 • музична грамота та вокал
 • музика в театрі
 • грим
 • історія та теорія світового театру
 • історія українського театру
 • історія режисури
 • теорія драми та закони драматичного мистецтва
 • майстерність актора в системі сценічної виразності
 • майстерність актора і режисера в системі сценічної виразності
 • режисура та акторська майстерність
 • драматичні системи ХХ століття й аналіз спектаклю

Науково-дослідна робота кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над дослідженням тенденцій розвитку театру відповідно до наукової теми «Комунікаційні процеси в контексті сучасних наукових досліджень: інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр» (№ 0119U102046), науковий керівник – к.істор.н. Самойлов О.Ф.

Інтелектуальний розвиток майбутніх акторів, написання курсових і випускних кваліфікаційних творчих робіт, участь у науково-творчих конференціях, круглих столах, майстер-класах видатних представників театральної і кінокультури - це головні напрями роботи кафедри.


Викладачами кафедри протягом навчального року підготовлено:

 • Полковенко Т. В. Редагування науково-популярних текстів. Практичний посібник. К.: КиМУ, 2019. 160 с.
 • Горенко Л.І. Теоретико-методичні аспекти формування ціннісних компетентностей майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. – Київ: КиМУ, 2019. – Випуск 1(9). – Серія: економічні науки. – С.83–94
 • Горенко Л.І. Технології інтерактивного навчання в системі міжкомунікаційної культури навчально-освітнього простору України початку XXI ст. // Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: збірник наук. праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х томах. Київ: КиМУ, 2019. – Т.1. – С.36–54
 • Горенко Л.І.Моделі стратегічного управління продюсерської діяльності в Україні початку XXI ст. // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. – Київ: КиМУ, 2019. – Випуск 2 (8). – Серія: економічні науки. – С.87–96
 • Горенко Л.І. Захарін С.В. Україна сьогодні: підручник для студентів-іноземців вищих навчальних закладів. Київ: НДІ економічного розвитку, 2019. – 151 с.
 • Горенко Л.І. Комунікаційна культура у формуванні творчої особистості // Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література. Рекламознавство. Кінематограф. Театр. Колективна монографія. [наук.ред.: Чебанова О.Є.]. – Розділ 1: Комунікаційна культура і творча особистість. Київ: КиМУ, 2019. – С.9–22
 • Горенко Л.І., Жуковін О.В., Бондарев Д.С., Ткаченко І.В. «Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література. Журналістика. Кінематограф. Театр» / Колективна монографія. – К.: КиМУ, 2019

 • Електронний доступ до періодичних фахових видань у читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету (відділення 026 “Сценічне мистецтво”).


  Науково-практичні конференції

  Науковці кафедри протягом року беруть участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах:

  • Науково-творчий круглий стіл «Культура особистості як передумова формування сценічної майстерності» (11 листопада 2019 року)
  • Всеукраїнська науково-творча конференція «Національна культура як основа української державності: постаті сучасності, які творять історію» (19 вересня 2019 року)
  • круглий стiл "Почуйте нашi голоси" Київський міжнародний університет (12.05.2019)
  • майстер-клас «Біомеханіка Мейєрхольда» – гол. режисер Закарпатського обласного театру драми і комедії Євген Тищук
  • майстер-клас Сергій Калантай – член союзу кінематографістів України, актор Національного академічного драматичного театру ім. І.Франка, актор кіно
  • Міжнародна науково-практична конференція «Сценічне мистецтво у світовому культурному просторі XXI століття» м. Київ, КНУКіМ (18–19 квітня 2019)
  • Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» м. Київ, КНУКіМ (18–19 квітня 2019)
  • XXIV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України», КиМУ (18.04.2019)
  • IV міжнародна науково-практична конференція «Режисура екранних мистецтв. Методологія, навчання,інновації та досвід», м. Київ, КНУКіМ. (21-22 березня 2019)
  • XXVIII Міжнародна конференція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (21–22 березня 2019)
  • Науковий Круглий стіл «Феномен культурогенезу в добу глобалізації», м.Київ, Інститут культурології НАМ України (19 березня 2019)
  • XXIV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників на тему: «Європейський вибір України в контексті світових політичних процесів» КиМУ (14.03.2019)

  Написання нових навчальних програм потребує врахування комплексного підходу до виховання актора в умовах сьогодення. Посилене вивчення англійської, української та російської мов, практика на професійній сцені та кіностудіях з третього курсу створюють сприятливі умови для майбутнього працевлаштування випускників.


  На кафедрі сценічного мистецтва використовуються додаткові форми навчальної роботи:

  • проведення Всеукраїнського молодіжного фестивалю кіно-театральної творчості «Зірки, що зійдуть завтра» (організатор – з.а. України проф. Н.О. Ільїна)
  • проведення театрального студентського фестивалю «Через терни до зірок» (організатор – н.а. України проф. Л.М. Сомов)
  • кафедра є співорганізатором Всеукраїнського відкритого конкурсу читців ім. Т.Г. Шевченка
  • благодійні покази театральних вистав
  • організація зйомок студентів акторського відділення у кіно, телевізійних та професійних проектах

  В освітньому процесі використовуються технічно обладнані приміщення:

  • актова зала КиМУ - іспити зі сценічної мови, конкурси читців, концерти, театралізовані покази, обладнана звуковою апаратурою та освітленням за сучасними технологіями
  • спортивна зала - заняття зі сценічного руху й фехтування, обладнана новим спортивним інвентарем, синтезатором для концертмейстера. Заняття проходять із наданням спеціалізованого реквізиту, елементів історичних костюмів та інвентаря: шпаг, даг, кинджалів, плащів, м’ячів тощо
  • хореографічна зала - обладнана дзеркалами, хореографічним балетним верстатом, фортепіано й звуковою технікою. Пластичні дисципліни й вокал викладаються під акомпанемент концертмейстера
  • акторські майстерні – обладнані сценічним навчальним реквізитом: ширмами й кубами, аудіотехнікою, затемненням, театральним освітленням
  • навчальний театр «КОВЧЕГ» (70 місць, навчальна театральна майстерня) – аудиторія з затемненням зі сценою, обладнана світловими приладами, аудіотехнікою, до театру приєднано суміжну зі сценою велику аудиторію, яка є костюмерною і гримерною кімнатою з гримерними столами й дзеркалами
  • кінозал – аудиторія, обладнана великим екраном, відеотехнікою, плазмовим телевізором, відеопроектором, забезпечена колекцією шедеврів світового кіно і хроніками світового театрального і кіномистецтва
  • телестудія і студія звукозапису – професійна студія з монтажним комплексом і знімальними студіями, обладнана професійною технікою, де студенти озвучують і знімають фільми, презентаційні відеосторінки, кліпи, практикуються у веденні телепрограм

  Практична підготовка студентів акторського відділення проходить на зйомках у художніх кінопроектах, популярних телесеріалів, телепрограм, рекламних роликів а також у виступах на навчальному майданчику театру «Ковчег», участі у культурологічних заходах і кінофестивалях, репетиціях провідних режисерів. академічних театрів, участі у виставах театрів м. Києва. Вистави, поставлені у поточному навчальному році н. а. України, проф. Сомовим Л.М. із власною акторською майстернею «Езоп» (за п’єсою Фігейредо); фрагменти п’єс Шекспіра (англійською мовою), «Міщанин-шляхтич» (за п’єсою Мольєра), фрагменти п’єс українських драматургів; вистави, режисером яких є викл. В.П.Демченко: «Дон Гуан» за мотивами п’єси Пушкіна, «Шукаю людину» Сергієнка та ін., а також поетична композиція, виконана студентами під орудою засл. арт. України проф. Ільїної Н.О.: «Міфи Древньої Греції».


  Студенти проходять навчальну й виробничу практику на таких базах:

  • Київський академічний Молодий театр
  • Київський драматичний театр «БРАВО»
  • Київський муніципальний театр «Київ»
  • Кінокомпанія ПРО-ТБ
  • Телекомпанія ІСТV та ін.

  Участь студентів і викладачів у фестивалях і конкурсах:

  • 27.10-3.11.2019 – Фестиваль новаторських вистав молодіжних театрів України «Мукачівський ТеаТрон», де перемогла Тетяна Лукачина, студентка 4-го курсу Навчально-наукового інституту театрального мистецтва КиМУ (майстерня нар. арт. України, проф. Лева Сомова)
  • 10-14 травня 2019 - II Всеукраїнський Молодіжний Фестиваль кіно-театральної творчості «Зірки, що зійдуть завтра», КиМУ, мюзикли «Один в один» реж. Демченко В.П., «Езоп» реж. н.а. України Лев Сомов, «Чайка» реж. н.а. України Лев Сомов, «Ікар» реж. Демченко В.П.
  • 12 травня 2019 – ІІІ Фестиваль Українського аматорського театру Theatre Day Fest - День Театру. Вистава-міфологічний фарс "ІКАР" в постановці Валерії Демченко (студенти 3 курсу)
  • 02 березня 2019 Pro Act Fest 2019, Центр Леся Курбаса, «Два квитки на Бродвей» (студенти 3 курсу)
  • 06–13 лютого 2019 - «Крізь терни до зірок». Конкурс театральних робіт студентів 1-4 курсів коледжу та бакалаврату: етюди (1 курс коледжу. Майстер Макеєнков П.С.), мюзикли «Один в один», «Ікар», «Ящірка» (реж. Демченко В.П,), «Чайка» (реж. н.а України Лев Сомов), «Отелло. Гамлет» (реж. н.а. України Лев Сомов), «Езоп» (реж. н.а. України Лев Сомов), Українська драматургія (реж. н.а. України Лев Сомов), «Міщанин-шляхтич» (реж. н.а. України Лев Сомов)

  Постановки спектаклів художніми керівниками курсів – завжди подія в житті Інституту та Університету, вистави стають широко відомими далеко за межами Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет».