Департамент медичної освіти та лікувальної справи

Департамент медичної освіти та лікувальної справи (надалі Департамент) є навчально-науковим структурним підрозділом Київського міжнародного університету (КиМУ) без права юридичної особи. Його місією є сприяння закріпленню конкурентних позицій КиМУ, як одного з провідних вищих навчальних закладів на ринку науково-освітніх послуг України. Метою створення і функціонування Департаменту є посилення конкурентних позицій сформованої медичної науково-педагогічної школи КиМУ шляхом реалізації і розвитку її потенціалу на основі повної самостійної наукової, навчально-методичної діяльності.

Основними структурними одиницями Департаменту є інститути, факультети та кафедри:

Кафедри Департаменту є структурними підрозділами інститутів та факультетів, що здійснюють навчальну, навчально-методичну, наукову, лікувальну та виховну роботу.

Для організації навчального і навчально-методичного процесу на інститутах та факультетах Департаменту, завідувачі кафедр інших інститутів та факультетів КиМУ функціонально підпорядковуються директорові Департаменту, не змінюючи при цьому чинного організаційного підпорядкування згідно з організаційно-управлінською структурою КиМУ.