Стоматологічний факультет

Ступницький Ростислав Миколайович

Ступницький Ростислав Миколайович

Декан факультету, д-р. мед.наук, професор
decanat_stomat@kymu.edu.ua
Відео-презентація факультету
Освітній процес на стоматологічному факультеті забезпечує:

Стоматологічний факультет – один з наймолодших структурних підрозділів Київського міжнародного університету, завданням якого є підготовка лікарів-стоматологів, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності випускників факультету на вітчизняному й зарубіжному ринку праці.

Навчально-виховний процес побудований на основі освітніх програм підготовки лікарів-стоматологів з урахуванням сучасних технологій. Викладання забезпечують на високому професійному рівні провідні фахівці в галузі стоматології: доктори і кандидати медичних наук, професори, доценти з досвідом практичної дослідницької, управлінської, інноваційної роботи.

Підготовку фахівців за ступенем вищої освіти магістр здійснюють кафедра стоматології та кафедра хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії, а також інші університетські кафедри.

Практичні й семінарські заняття з І курсу проводяться англійською мовою, що підвищує конкурентоспроможність випускників Факультету на вітчизняному й зарубіжному ринках праці.

Професорсько-викладацький склад забезпечує виконання навчальних планів побудованих за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою кредитів. Використовуються прогресивні методики викладання, сучасні форми контролю та атестація КРОК.


Професорсько-викладацький скалад і студенти факультету приймають активну участь у міжнародних наукових конференціях та круглих столах за участі видатних діячів вітчизняної та закордонної медицини:


В навчально-науковому, лікувально-діагностичному процесі широко використовується високотехнічне сучасне обладнання, зокрема: власна Університетська стоматологічна клініка, фантомний клас з терапевтичної та дитячої стоматології, класи ортопедії, ортодонтії, зуботехнічна лабораторія, клінічний кабінет хірургічної стоматології та імплантології, кабінети фізики, хімії, мультимедійні класи. Фотогалерея

Медичні навички студенти засвоюють під час виробничої практики на клінічній базі Київського міжнародного університету, Військового госпіталю, стоматологічних клініках та центрах. Випускники коледжів після отримання диплому молодшого спеціаліста з ортопедичної стоматології (кваліфікація - зубний технік) продовжують навчання на 2 курсі університету за результатами вступних фахових іспитів.