Стоматологічний факультет

Ступницький Ростислав Миколайович

Ступницький Ростислав Миколайович

Декан факультету, д-р. мед.наук, професор
decanat_stomat@kymu.edu.ua
Відео-презентація факультету
Освітній процес на стоматологічному факультеті забезпечує:

Стоматологічний факультет – один із наймолодших структурних підрозділів Київського міжнародного університету, завданням якого є підготовка лікарів-стоматологів, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності випускників факультету на українському й зарубіжному ринку праці.

Освітній процес побудований на основі освітніх програм підготовки лікарів-стоматологів з урахуванням сучасних технологій. Викладання забезпечують на високому професійному рівні провідні фахівці в галузі стоматології: доктори і кандидати медичних наук, професори, доценти з досвідом практичної дослідницької, управлінської, інноваційної роботи.

Підготовку фахівців за ступенем вищої освіти магістр здійснюють кафедра стоматології та кафедра хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії, а також інші структурні підрозділи.

Практичні й семінарські заняття проводяться англійською мовою, що підвищує конкурентоспроможність випускників факультету на українському та зарубіжному ринках праці.

Науково-педагогічні працівники забезпечують виконання навчальних планів, побудованих за європейською кредитно-модульною системою. Використовуються прогресивні методики викладання, сучасні форми контролю та атестація КРОК.


Науково-педагогічні працівники та студенти факультету беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях та круглих столах за участі видатних діячів української та закордонної медицини:


В освітньому, науково-методичному, лікувально-діагностичному процесі широко використовується високотехнічне сучасне обладнання, зокрема: власна Університетська стоматологічна клініка, фантомний клас із терапевтичної та дитячої стоматології, класи ортопедії, ортодонтії, зуботехнічна лабораторія, клінічний кабінет хірургічної стоматології та імплантології, кабінети фізики, хімії, мультимедійні класи. Фотогалерея

Медичні вміння і навички студенти засвоюють під час виробничої практики на клінічній базі Київського міжнародного університету, Військового госпіталю, стоматологічних клініках і центрах. Випускники медичних коледжів після отримання диплому молодшого спеціаліста з ортопедичної стоматології (кваліфікація - зубний технік) продовжують навчання на 2 (3) курсі університету за результатами вступних фахових іспитів.