Публікації наукових статей у міжнародному журналі «STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA» (Познанські українознавчі студії)

02.03.2023

Шановні колеги!

У межах угоди про співпрацю КиМУ з Університетом імені Адама Міцкевича у Познані (Польща), маємо можливість безкоштовних публікацій наукових статей у двомовному фаховому міжнародному журналі «STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA» (Познанські українознавчі студії). Часопис започатковано 2013 року.

Видання індексоване у науковометричних базах: Index Copernicus – IC Journals Master List, WorldCat, Google Schkolar.

Наукове спрямування журналу – історія та сучасний стан української мови, літератури і культури. Водночас видання має інтердисциплінарне спрямування та публікує праці представників інших суміжних наук.

Статті українською або польською мовами  можна надсилати на електронну адресу sup@amu.edu.pl.