Круглий стіл «Актуальні проблеми клінічної патоморфології»

22.03.2023

22 березня 2023 року доцент кафедри загальної медицини НН медичного інституту, доктор філософії (PhD) Кризина О.В. провела круглий стіл для здобувачів медичної освіти третього курсу «Актуальні проблеми клінічної патоморфології».

Мета заходу – засвоєння здобувачами освіти сучасних методів морфологічного дослідження, трактування етіології, патогенезу та клінічного прояву хвороб у поєднанні з морфологічними змінами на різних етапах розвитку захворювань, їх основ ускладнень і наслідків, що вивчаються впродовж курсу.

Олена Вікторівна закцентувала увагу на вивченні взаємозв’язку між клінічними проявами та морфологічними основами загальної та спеціальної патології захворювань людини, їх морфогенезу, патогенезу, патокінезу, танатогенезу, а також участь у прижиттєвому діагностуванні захворювань шляхом дослідження біопсій. Студентам було продемонстровано також сучасні методи діагностування пухлин і передпухлинних станів, сучасні молекулярно–генетичні методики прижиттєвого виявлення захворювань; наведені приклади формулювання і написання клінічного та патологоанатомічного діагнозів згідно з сучасними нормативно–правовими актами.

Необхідно зазначити, що студенти активно взяли участь у роботі круглого столу, виявили зацікавленість у набутті знань, необхідних у процесі підготовки до єдиного державного кваліфікаційного іспиту з патоморфології та, безумовно, важливими для успішного опанування майбутньою професією.