Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародних відносин і нового міжнародного порядку

21.12.2022

У межах Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин і дипломатії: український контекст» 21 грудня 2022 року відбулося засідання секції «Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародних відносин і нового міжнародного порядку» 

Модератор заходу: Самойлов О.Ф., кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та туризму.

У роботі секції взяли участь науково-педагогічні працівники та студенти КиМУ, а також запрошені гості.

Зокрема, Олексій Самойлов к.іст.н., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму, присвятив свій виступ Методології неоглобалізму в умовах формування нового міжнародного порядку; Ірина Крупеня к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму, звернула увагу на азійська стратегію ‒ відкриття нових горизонтів для України; Володимир Наконечнийк.іст.н, доцент кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв, зосередив присутніх на проблему місця та ролі України в глобальному світі; В'ячеслав Швед к.і.н, доцент, завідувач відділу історії країн Азії та Африки, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», на угодах Авраама: передумови, стан, перспективи; Ганна Тараненко – к.політ.н., ст.викл. кафедри міжнародних відносин Національного університету «Києво-Могилянська академія», науковий співробітник за обміном Центру ім. Вайзера з досліджень Європи та Євразії Мічиганського університету, США, схарактеризувала (англійською мовою) Educational Peace Framework for International Security;  Олег Шарко ‒ к.філос.н, доцент кафедри міжнародних відносин та туризму Київського міжнародного університету, розкрив проблему глобальної справедливості; Вікторія Вдовиченко – к.і.н, доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Бориса Грінченка,  доповіла про The Black Sea security in 2022: theater of war and a pillar ofeconomic potential; Ілля Шупяцькийзавідувач кафедри хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії та Ангеліна Покопцовастудентка 4 курсу факультету стоматології, представили доповідь (англійською мовою) на тему:  «Peace and Safety».

Участь науково-педагогічних працівників і студентів у секційному засіданні уможливила обмін ідеями, досвідом, пропозиціями щодо сучасного стану і перспектив розвитку міжнародних відносин і нового міжнародного порядку, які можуть бути імплементовані в освітній процес та рекомендовані для реалізації в структурі Міністерства закордонних справ України та інших державних органів.