Кризова дипломатія в урегулюванні військових конфліктів: припинення війни в Україні

21.12.2022

У межах Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин і дипломатії: український контекст» 21 грудня 2022 року відбулося засідання секції «Кризова дипломатія в урегулюванні військових конфліктів: припинення війни в Україні»

Модератор заходу: Мохнатюк І.О., кандидат історичних наук, викладач кафедри міжнародних відносин та туризму.

У роботі секції взяли участь науково-педагогічні працівники КиМУ. Зокрема, Мохнатюк Ігор к.і.н., викладач кафедри міжнародних відносин та туризму присвятив свій виступ інформаційній безпеці України: виклики та загрози; Виноградчий Віктор  д.е.н., професор, декан економічного факультету проектуванню організаційної структури управління підпиємством; Могилевська Ольга д.е.н., професор, завідувачка кафедри економіки, підприємництва, менеджменту; Депутат Ніна  спеціаліст вищої категорії, керівник відділу забезпечення якості освіти ПЗВО «Київський міжнародний університет»; Анастасія Билда – здобувач третього освітньо–наукового рівня вищої освіти звернули увагу на проблеми інституціоналізації міжнародних економічних відносин.

Участь науково-педагогічних працівників у секційному засіданні стала ефективним механізмом пошуку вирішення та врегулювання кризових ситуацій сучасної дипломатії. Науковий захід пройшов у відкритій та конструктивній атмосфері за вільного обміну думками, що сприяло формуванню креативності та професіоналізму, а також обміну  досвідом між його учасниками.