Науково-практичний семінар «Етапи виконання та оформлення кваліфікаційної роботи на здобуття бакалаврського та магістерського рівня»

02.12.2022

02 грудня 2022 року кафедрою публічноправових дисциплін було проведено науково-практичний семінар у форматі Zoom-конференції на тему: «Етапи виконання та оформлення кваліфікаційної роботи на здобуття бакалаврського та магістерського рівня» (модератор: завідувач кафедри публічноправових дисциплін, к.ю.н., доцент Бісюк Олена Сергіївна).

Мета семінару: запровадження уніфікованих науково-методологічних підходів до виконання випускних кваліфікаційних та магістерських робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 081 Право.

 Під час науково-практичного семінару було висвітлено такі питання:

  • основні визначення, поняття та термінологія, які використовуються під час написання випускних кваліфікаційних та магістерських робіт
  • нормативна база та чинні вимоги до виконання кваліфікаційних робіт у 2022-2023 н.р.
  • порядок підготовки та етапи виконання випускних кваліфікаційних та магістерських робіт
  • структура та оформлення випускних кваліфікаційних та магістерських робіт
  • технічні вимоги щодо оформлення тексту та графічного матеріалу
  • дотримання положень  політики академічної доброчесності, яка проводиться в Університеті
  • пошук та належне оформлення джерел наукової літератури
  • апробація результатів наукового дослідження.

У науково-практичному семінарі взяли участь здобувачі вищої освіти, молоді науковці, викладачі університету. Тема доповіді викликала високу зацікавленість аудиторії – майбутні бакалаври, магістри активно ставили запитання, детально цікавилися порядком виконання наукового дослідження.

У межах заходу Бісюк О.С. презентувала присутнім матеріали профорієнтаційного змісту, які всебічно висвітлюють ексклюзивність і актуальність підготовки фахівців для галузі правових досліджень в умовах воєнного стану.