ХІV Український гастроентерологічний тиждень

30.09.2022

2930 вересня 2022 року здобувачі вищої освіти і науково-педагогічні працівники Медичного інституту брали участь в Науково-практичній конференції з міжнародною участю «ХІV Український гастроентерологічний тиждень», проведеної за участі Національної Академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров’я України, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», ГО «Украінська гастроентерологічна асоціація», ГС «Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб органів травлення в Україні» (on-line формат).

Учасники «ХІV Українського гастроентерологічного тиждня» прослухали цікаві та грунтовні доповіді, зокрема:

                
 1. Професор Харченко Н.В. (Київ) – Синдром подразненої кишки – нова стара проблема. Як вести хворих?
 2. Професор Степанов Ю.М. (Дніпро) – Гендерні особливості уражень печінки при метаболічному синдромі.
 3. Професор Харченко Н.В. (Київ) – Ускладнення та профілактика прогресування захворювань печінки.
 4. Професор Абатуров О.Є. (Дніпро) – Генетичні модифікатори метаболічно асоційованої жирової хвороби печінки.
 5. Професор Палій І.Г. (Вінниця) – Ерадикація Helicobacter рylori: від чого залежить ефективність антигелікобактерної терапії (за результатами аналізу дихальних уреазних тестів, виконаних у 2006-2019 роках у Вінницькій області).
 6. Професор Степанов Ю.М. (Дніпро) – Функціональна диспепсія: шляхи перехресту, способи діагностики та лікування.
 7. Професор Ткачук Є. (Кишинів, Молдова) – Фіброз печінки та неалкогольна жирова хвороба печінки: від патогенетичних механізмів до нових фармакологічних стратегій.
 8. Професор Чернявський В.В. (Київ) – Антибіотикасоційована діарея. Сучасний стан проблеми.
 9. Професор Степанов Ю.М. (Дніпро) – Печінкова енцефалопатія: механізми формування, діагностика та сучасні принципи корекції.
 10. Професор Скрипник І.М. (Полтава) – Роль гіперамоніємії в патогенезі хронічних захворювань печінки та шляхи їх корекції.
 11. Професор Осьодло Г.В. (Київ) – Раціональні дієтичні підходи та комбіновані гепатопротектори в курації метаболічного пацієнта.
 12. Професор Джанелідзе Д.Т. (Київ) – Особливості досягнення та підтримання ремісії функціональних порушень роботи кишківника у коморбідного пацієнта.

Участь науково-педагогогічних працівників і здобувачів вищої освіти у «ХІV Українському гастроентерологічному тиждні»  засвідчила їх готовність до застосування і використання в освітньому процесі сучасних технологій навчання, визначила перспективу подальших наукових розвідок.