XXIII НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС КАРДІОЛОГІВ УКРАЇНИ

23.09.2022

З 20 по 23 вересня 2022 року науково-педагогічні працівники і  здобувачі вищої освіти Медичного інституту брали участь у  XXIII НАЦІОНАЛЬНОМУ  КОНГРЕСІ  КАРДІОЛОГІВ УКРАЇНИ, на якомувиступали провідні українські та міжнародні експерти з  доповідями, актуальними даними досліджень, практичними порадами, відповідями на важливі запитання. Ця подія, що відбувалася в on-line форматі, була  потужним майданчиком для відкритого діалогу здобувачів вищої освіти,  науково-педагогічних працівників, лікарів та експертів системи охорони здоров’я.

Науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти, відвідуючи on-line,  XXIII НАЦІОНАЛЬНИЙ  КОНГРЕС  КАРДІОЛОГІВ УКРАЇНИ приймали участь у дискусіях і ставили питання до лекторів на таких науково-практичних симпозіумах:

  1. Гострий коронарний синдром: персоніфікація антитромботичної терапії, який відбувався за участі: член-кор. НАМН України, проф. О.М. Пархоменко (Київ), проф. О.А. Коваль (Дніпро), проф. М.Ю. Соколов (Київ);
  2. Виклики сьогодення в лікуванні фібриляції передсердь. Як утримати пацієнта на антикоагулянтній терапії?, який відбувався за участі: проф. О.С. Сичова, проф. О.А. Коваль (Дніпро), к.м.н. Д.В. Лебединець (Київ);
  3. Що можна сьогодні змінити у медикаментозній профілактиці ССЗ, що проводився під егідою проф. В.Й. Целуйко (Харків), проф. О.А. Коваль (Дніпро); Роль антикоагулянтної терапії у профілактиці інсульту в пацієнтів із фібриляцією передсердь, на якому представили доповіді проф. О.С. Сичов,к.м.н. О.М. Романова, к.м.н. Д.В. Лебединець (Київ);
  4. Комбінована терапія артеріальна гіпертензія: виклики сьогодення, який проходив за участі проф. Ю.М. Сіренко, к.м.н. Н.М. Носенко (Київ);
  5. Суперечливі питання лікування пацієнта з артеріальною гіпертензією. Дискусія кардіолога, невролога, ревматолога , в якому приймали участь д.м.н. Л.А. Міщенко, к.м.н. О.О. Гарміш, к.м.н. І.Л. Ревенько (Київ);
  6. Сучасна стратегія діуретичної терапії в пацієнта з ХСН. Обговорення клінічного випадку, на якому представили доповіді проф. Л.Г. Воронков (Київ), к.м.н. Т.В. Чендей (Ужгород);
  7. DELIVER – відкриття нових перспектив у лікуванні серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду, який проходив за участі член-кор. НАМН України, проф. О.М. Пархоменко, д.м.н. Л.А. Міщенко, д.м.н. Л.К. Соколова, д.м.н. Я.М. Лутай (Київ)
  8. ОГЛЯД РЕКОМЕНДАЦІЙ 2022, в якому приймали участь:

- проф. О.С. Сичов (Київ) Шлуночкові аритмії та раптова серцева смерть Ventricular arrhythmias and and the prevention of sudden cardiac death;

- проф. Ю.М. Сіренко (Київ) Легенева гіпертензія Pulmonary hypertension);

- проф. О.Г. Несукай (Київ) Кардіо-онкологія Cardio-oncology;

- проф. М.Ю. Соколов (Київ) Оцінка серцево-судинної системи та лікування пацієнтів, яким проводять некардіальні операції Cardiovascular assessment and management of patients undergoing non-cardiac surgery.

Участь науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти у XXIII НАЦІОНАЛЬНОМУ  КОНГРЕСІ  КАРДІОЛОГІВ УКРАЇНИ засвідчила їх готовність до застосування в освітньому процесі сучасних технологій навчання, визначила перспективу подальших наукових розвідок.