Історія дипломатії та міжнародних відносин

21.12.2022

21 грудня 2022 року в межах роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин і дипломатії: український контекст» працювала секція «Історія дипломатії та міжнародних відносин». Її роботу модерувала завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму, к.і.н, доцент Малюта О.В.

Зокрема, у своїй доповіді «Українська державність у системі сучасних міжнародних відносин» вона наголосила на викликах, що постали перед Українською державою, та визначила шляхи їх подолання, необхідність збереження української державності.

У секції активно працювали І. Горобець, к.і.н., доцент, кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка – «Польща та Республіка Корея: військово-технічна співпраця», О. Іванюк, к.і.н, доцент, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права, Київський університет  імені Бориса Грінченка – «Європейські студії з Наддніпрянської України у другій половині XIX  ст.», О. Сараєва, к.і.н, доцент, кафедра філософських наук та історії України, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» – «Діяльність земств українських губерній другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у контексті формування громадянського суспільства України», Н. Курильчук, здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка – «Розвідувальна діяльність на радянсько-польському кордоні 20-30 рр. ХХ ст. (за матеріалами 19-го Олевського прикордонного загону)». Учасники висвітлювали питання військово-технічної співпраці Польщі та Республіки Корея, європейських студій з Наддніпрянської України, розвідувальної діяльності на радянсько-польському кордоні у 1920-30-х рр.