Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин і дипломатії: український контекст»

21.12.2022

Напередодні Дня працівників дипломатичної служби України 21 грудня 2022 року в Київському міжнародному університеті на базі кафедри міжнародних відносин та туризму відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин і дипломатії: український контекст» (змішана форма).

Модератори заходу: Мартиненко С.М., д.пед.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, Малюта О.В., к.і.н., доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму Київського міжнародного університету.

Мета конференції: обговорити актуальні виклики сучасності, запропонувати дієві кроки забезпечення  засобами кризової дипломатії,  безпеки та миру збереження суверенітету та територіальної цілісності України.

Захід відбувся за активної участі науково-педагогічних, наукових працівників, дипломатичного корпусу.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: І.Є. Лоссовський ‒ Надзвичайний і Повноважний Посланник України першого класу, заступник голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті; С.О. Шергін – д.політ.н., професор, професор  кафедри міжнародних відносин та туризму Київського міжнародного університету; І.Я.Тодоров ‒ д.і.н., професор, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету; Яап де Зваан ‒ професор права Європейського Союзу в Роттердамському університеті  Еразма; В.О. Швед ‒  к.і.н,  доцент,  завідувач відділу історії країн Азії та Африки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; Є.О. Припік – к.е.н., старший науковий співробітник  відділу  історії країн Азії та Африки  ДУ «Інститут всесвітньої історії НАНУ»; Д.О. Дейнеко ‒ спеціаліст з консульських та адміністративних питань Посольства України в Королівстві Таїланд; Понгпіпат Чанруєнг‒ дослідник Таммасатського університету.

Особливу зацікавленість викликали виступи про світовий порядок та його альтернативні варіанти, євроатлантичну інтеграцію України в контексті заявки на набуття членства в НАТО, азійський нейтралізм і російсько-українська війна, позиція держав-членів АСЕАН щодо російської агресії в Україні та її економічні наслідки для регіону, реалізації національних інтересів України у відносинах з державами АСЕАН.

Закордонні науковці  активною участю підтримали конференцію, зокрема професор права Європейського Союзу в Роттердамському університеті  Еразма, один із авторів Амстердамського договору Яап де Зваан звернув увагу наукової спільноти на актуальні питання розширення Європейського Союзу. Актуальні питання україно-тайландської  співпраці висвітлено у доповіді Понгпіпат Чанруєнг із Таммасатського університету.

Дискусійний простір охоплював роботу п'яти секцій: «Кризова дипломатія в урегулюванні військових конфліктів: припинення війни в Україні»  (модератор – к.і.н., доцент Мохнатюк  І.О.), «Історія дипломатії  та  міжнародних відносин» (модератор – к.і.н., доцент Малюта О.В.), «Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародних відносин і нового міжнародного порядку» (модератор –  к.і.н., доцент Самойлов О.Ф.), «Міжнародний туризм у подоланні міжнародних конфліктів і ворожнечі» (модератор – к.е.н., доцент Глівінська Ю.В.), «Міжнародне право і сучасні реалії: дотримання прав та свобод людини» (модератор – к.ю.н., доцент Усманов Ю.І.).

Секційні засідання суттєво доповнили панельні доповіді, адже під час наукового і професійного діалогу учасники конференції висловили власне бачення важливих для світової спільноти, і зокрема України, проблеми подолання воєнної ситуації та припинення війни в нашій державі засобами кризової дипломатії. Важливою для присутніх була позиція щодо євроатлантичної інтеграції Української держави в контексті заявки на набуття членства в НАТО, отримання кандидатського статусу, стратегічного утримання США, причини неефективності та тенденції до трансформації, розвиток міжнародних економічних відносин і міжнародного туризму, дотримання прав і свобод людини.

Варто зазначити, наукове зібрання пройшло у відкритому діалозі професіоналів, підтвердило стратегічне бачення розвитку міжнародних відносин і української дипломатії як перспективних.