Засідання секції «Юридична наука формування правової / громадянської культури молоді в умовах євроінтеграції / Legal science of formation of legal / civil culture of youth in the conditions of European integration»

21.05.2021

21 травня 2020 року в Навчально-науковому юридичному інституту Київського міжнародного університету було секцію «Юридична наука формування правової / громадянської культури молоді в умовах євроінтеграції», яка була присвячена ХХVІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи»

Роботу секції відкрила Директор навчально-наукового юридичного інституту к.ю.н., професор Панфілова Юлія Михайлівна, яка зазначила, що прагнення України інтегруватись до сучасного глобального світу, зокрема до єдиного європейського простору, вимагає від неї створити необхідні умови у сфері державного управління та гармонізувати національне законодавство, систему управління до норм і стандартів ЄС. Це є актуальним та необхідним для всіх сфер суспільного життя. А таке важливе питання, як державне управління у сфері молодіжної політики в Україні, набуває особливого значення в сучасних умовах. На шляху до інтеграції в європейське співтовариство Україна має вирішити цілий комплекс проблем, які є специфічними для кожної окремої галузі суспільного життя. Неможливо уявити, що ці перетворення будуть обходити молодь, яка є майже найактивнішою соціальною групою, що без особливих перешкод та зусиль може й готова навчатись по-новому, прагнути до впровадження інновацій в усі сфери суспільного життя, інтегруватися до сучасного світу. Зокрема, наука відіграє не останню роль у євро інтеграційних процесах, адже наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Національна Доктрина розвитку освіти свідчить про необхідність підготовки майбутніх фахівців, які можуть самостійно, цілеспрямовано й відповідально навчатися, здатні до творчої праці та професійного розвитку, спроможні реалізувати себе в умовах динамічного розвитку економіки.

З вітальним словом до учасників секції звернулись також к.ю.н., доцент зав. кафедрою теоретичних та приватноправових дисциплін Сапарова Анастасія Олександрівна і к.ю.н., доцент зав. кафедри публічноправових дисциплін Бісюк Олена Сергіївна.

Доповіді, представлені студентами, були присвячені особливо актуальним на сьогодні питанням, зокрема: особливостям формування державної молодіжної політики в ЄС і перспективи її імплементації в Україні; адаптації національного законодавства до законодавства ЄС; право ЄС у системі публічного управління; законодавство європейських країн про банкрутство: досвід для України; правовий режим майна подружжя за законодавством країн ЄС.  

Висвітлені на секції питання викликали жваве обговорення, під час якого кожен учасник мав можливість висловити власне бачення питання та запропонувати своє вирішення, поставлених доповідачем, проблем. 

У роботі секції взяло участь більше 60 молодих науковців, серед яких аспіранти, студенти 3-4 курсу Юридичного інституту спеціальності «Право» і студенти 3-4 курсу Коледжу спеціальності «Право».

Це був неймовірно корисний досвід для кожного студента і ще одна можливість для того, щоб розвивати себе як майбутнього правника. Висловлюємо щиру вдячність усім учасникам секції за плідну працю та безцінний досвід!