Засідання секції «Проблеми сьогодення та перспективи розвитку студентської науки / Problems of today and prospects of student science development»

21.05.2021

21 травня 2021 року в межах вже традиційної XXVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів пройшли засідання тематичних секцій, з метою залучення студентів до наукової діяльності, обмін знаннями та досвідом, визначення інноваційних тенденцій та перспектив розвитку у наук в умовах пандемії.

Серед яких і секційне засідання з тематичного напрямку «Проблеми сьогодення та перспективи розвитку студентської науки».

Засідання секції проходило у дистанційному режимі, але це жодним чином не вплинуло на дружню, продуктивну наукову атмосферу та весняний настрій молодих науковців.

Доповіді пройшли на високому організаційному, науково-теоретичному рівні з поміркованою полемікою та великим зацікавленням студентської молоді.

Тема науково-практичної конференції та тематичні аспекти секційного засідання стали плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. Молоді науковці та здобувачі освіти у тезових доповідях ознайомили усіх присутніх з результатами своїх наукових досліджень, що тематично покривали цілу низку актуальних викликів для наукових досліджень, студентської науки та визначальних сфер життєдіяльності суспільства.

Доповіді характеризувалися науковою обґрунтованістю викладеної інформації, дослідницьким характером роботи, виконаної молоди науковцями та здобувачами освіти, що засвідчили свідчили їх цікавість та активну участь у проведені наукових досліджень.

У зв’язку з актуальністю розглянутих питань, враховуючи, що значна кількість доповідей містили пропозиції що мають практичне та науково-теоретичне значення, за результатами засідань у межах тематичних напрямів дискусійного простору планується видати збірник матеріалів доповідей.