Виїздне засідання – екскурсія студентського гуртка «Азимут»

28.10.2021

28 жовтня 2021 року з ініціативи викладача кафедри Міжнародних відносин та туризму, Порплиці Н.Б. та студентів 3 курсу ТО фахового коледжу КиМУ відбулося спільне виїзне засідання – екскурсія студентського гуртка «Азимут» в Національний Науково-Природничого музей НАН України.

Готуючись стати фахівцями з туризму, студенти ознайомились із музейним комплексом ННПМ, який створено за класичними принципами музеєзнавства. Музей має 24 зали загальною 8 тисяч кв. метрів. В ньому зібрано понад 30 тис. експонатів, що розповідають про виникнення, будову та еволюцію Землі, її рослинний і тваринний світ, їхнє минуле та сучасне, про історію матеріальної культури племен і народів, що заселяли територію України. Центральне місце в музеї посідає комплекс діорам — ландшафтні експозиції та біогрупи, кількість яких сягає 24.

Студенти на практиці описали на свій вибір по 3 експонати музею. Адже відомо, що саме тут зберігаються унікальні наукові фонди, де зосереджені колекційні матеріали — основа наукової роботи колективу музею та джерело поповнення і подальшого розвитку експозиції.

За час свого існування музей став широко відомим та популярним не лише в Україні, але й далеко за її межами, і його внесено до низки міжнародних довідників. ННПМ НАН України відігравав і тепер відіграє помітну роль у формуванні сучасних уявлень про природу, про проблеми взаємовідносин людини з навколишнім середовищем, у пропаганді охорони та раціонального використання природних ресурсів, у естетичному вихованні молоді.

Хорошим досвідом стало можливість студентами використання аудіогідів для кращого розуміння унікальності експонатів.

Величезні наукове значення та популярність Національного науково-природничого музею зумовлені науковим характером його колекцій та експозицій, відповідним художнім оформленням, яке було вперше застосовано в практиці природознавчих музеїв України. Нині ННПМ є одним з найбільших центрів музейної справи, безперечним надбанням та гордістю України і, за визнанням багатьох фахівців, одним із найкращих сучасних природничих наукових центрів у світі. 

Студенти мали можливість закріпити набуті знання та удосконалити практичні навички з проведення екскурсії в музеї та використання аудіогідів, що є важливою складовою формування професійних компетенцій фахівців у галузі туризму.