Онлайн-дебати у Навчально-науковому юридичному інституті «Поділ права на публічне і приватне у сучасній юриспруденції»

19.11.2021

Розподіл права на приватне та публічне ще з часів Стародавнього Риму ґрунтується на двох відомих постулатах: сентенції Ульпіана «Publicum jus est, guod ad statum rei romanae spectat, privatum guod ad singulorum utilitaterm pertinet», що виходить з відмінностей цілей та інтересів, що підлягають правовій охороні, і принципі неприпустимості зміни публічно-правових норм приватними угодами «Publicum jus pactis privatorum mutari non potest», що враховує різницю у характері та юридичній значимості норм у приватній і публічній сферах.

Поділ права на публічне і приватне у сучасній юриспруденції має важливе значення для класифікації правових явищ, особливо під час формування системи права. У теоретичному – це класифікація концептуального порядку, що стосується самих засад права, його місця і ролі в житті людей, його визначальних цінностей.

Публічне і приватне право характеризують як два різних «юридичних континенти», дві різні «юридичні галактики», своєрідні юридичні «Монтеккі» і «Капулетті». Саме команди «Монтеккі» та «Капулетті», які представляли студенти Навчально-наукового юридичного інституту, взяли участь у дебатах «Поділ права на публічне і приватне у сучасній юриспруденції». Після обміну аргументами відбувся диспут із метою ствердження пріоритетності однієї з двох складових дихотомії права для творення європейського майбутнього України.

Дебати відбулися 19 листопада 2021року в онлайн-режимі, а модераторами заходу були: к.ю.н., професор Панфілова Ю.М., к.ю.н., доцент Сапарова А.О., к.ю.н., доцент Бісюк О.С.

Проведення таких заходів допомагає майбутнім правникам опанувати та поліпшити професійні навички, зокрема розуміння особливої ролі інститутів права, що регулюють відносини, в яких виражаються приватні, суспільні та державні інтереси.