21-24 вересня 2021 року здобувачі вищої освіти Медичного інституту відвідали ХХІІ Національний конгрес кардіологів України.

24.09.2021

До учасників ХХІІ Національного конгресу України звернувся Президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України, академік НАМН України В.М. Коваленко. Він привітав усіх учасників і зауважив, що програма конгресу передбачає наукові сесії, симпозіуми, майстер‐класи та лекції, спільні засідання представників українських і міжнародних асоціацій. На ньому представлені школи для практикуючих лікарів, секції стендових доповідей, конкурс молодих вчених, працює виставка лікарських засобів, виробів медичного призначення та апаратури.

21-23 вересня студенти 3-4 курсів Медичного інституту у форматі оnline відвідали науково-практичні симпозіуми:

 

 • Рекомендації ESC 2020 року по веденню хворих з фібриляцією передсердь: фокус на покращення якості життя та управління факторами ризику. Доповідач- проф. О.С.Сичов (Київ);
 • Гострий коронарний синдром – на стику теорії та практики, нові можливості антиагрегантної терапії. У цьому симпозіумі взяли участь член‐кор. НАМНУ, проф. О.М.Пархоменко (Київ), проф. О.А.Коваль (Дніпро),проф. М.Ю.Соколов (Київ);
 • Безпека та ефективність застосування антигіпертензивної терапії в умовах пандемії COVID‐19. У цьому симпозіумі взяли участь проф. О.С.Сичов (Київ), проф. О.А.Ханюков (Дніпро), к.м.н.О.М.Романова(Київ), проф. Т.В.Талаєва (Київ);
 • Ведення пацієнта з ФП в епоху пандемії COVID‐19. Час приймати нові рішення. В цьому симпозіумі взяли участь проф. О.С.Сичов (Київ), проф. О.А.Коваль (Дніпро);
 • Артеріальна гіпертензія із супутніми факторами ризику: як підвищити ефективність терапії? У цьому симпозіумі взяли участь проф. О.Й.Жарінов (Київ), проф. С.В.Федоров (Івано‐Франківськ);
 • Безпека антикоагулянтної терапії у коморбідних пацієнтів. Було представлено доповіді: проф. О.С.Сичова (Київ) Cтратегія вибору антикоагулянтної терапії у пацієнтів з нФП старшої вікової групи та з захворюваннями нирок; к.м.н. О.М.Романової (Київ) Пацієнти з НФП і ризиком гастроінтестінальних кровотеч – оновлені дані для Апіксабану; проф. О.Й. Жарінова (Київ) Дозові режими антикоагулянтної терапії: користь‐ризик;
 • Симпатичний овердрайв: світовий тренд чи шлях впливу на серцево‐судинний континіум. Було представлено доповіді: член‐кор. НАМНУ, проф. О.М.Пархоменко (Київ), проф. Ю.М.Сіренко (Київ), проф. Л.М.Яковлевої (Харків);
 • Особливості антитромботичної терапії у хворих високого ризику з фібриляцією передсердь. Було представлено доповіді: член‐кор. НАМНУ, проф. О.М.Пархоменко (Київ), проф. Д.Эйкельбум (Канада), проф. Р.Бернат (Німечинна);
 • Scientific symposium: Features of antithrombotic therapy in high‐risk patients with atrial fibrillation. Було представлено доповіді: A. Parkhomenko (Kyiv), Prof. D. Eikelboom (Canada), Prof. R. Bernat (Germany);
 • Комбінована блокада РААС та неприлізину як стандарт сучасної терапії ХСН: докази та нові дані. Було представлено доповіді: проф. Л.Г.Воронкова (Київ), член‐кор. НАМНУ, проф. О.М.Пархоменко (Київ), проф. В.Й.Целуйко (Харків);
 • Потрійна терапія: данина моді чи необхідність? Було представлено доповіді : д.м.н. Л.А.Міщенко (Київ), к.м.н. Н.М.Носенко (Київ);

 

 • Нове показання для дапагліфлозину – революційна зміна парадигми лікування хронічної серцевої недостатності. Було представлено доповіді : член‐кор. НАМНУ, проф. О.М.Пархоменко (Київ), проф. Л.Г. Воронкова, член‐кор. НАМНУ, проф. Б.М.Маньковського (Київ), д.м.н. Я.М.Лутая (Київ), д.м.н. О.І.Іркіна (Київ).

24 10/2022
14:45
22 10/2022
10:00
Зустріч