Презентація навчального посібника із англійської мови для фахівців з міжнародних відносин

13.10.2020

13 жовтня 2020 р. відбулася презентація в стінах КиМУ «Навчального посібника із англійської мови для фахівців з міжнародних відносин». Автор навчального посібника – завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму, кандидат політичних наук Крупеня Ірина Миколаївна.

Навчальний посібник із англійської мови може бути рекомендовано для інститутів, які готують фахівців з міжнародних відносин. Посібник  націлений на формування навичок усного та писемного мовлення у майбутніх фахівців з міжнародних відносин. Кожен урок містить словник активної лексики, оригінальні тексти та низку лексичних, лексико-граматичних та комунікативних вправ.

Мета посібника – подальше поглиблення і розширення комунікаційних і аналітичних компетентностей студентів, пов’язаних безпосередньо з мовним вмінням говоріння, читання, письма і перекладу, поглиблення екстралінгвістичних знань студентів, збагачення активного словникового запасу, вдосконалення усного та писемного мовлення в межах граматичних і лексичних тем, передбачених програмою для студентів другого-третього курсів факультету міжнародних відносин КиМУ.

До презентації були залучені студенти 3 курсу спеціальностей «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародне право» та науково-педагогічні працівники кафедри міжнародних відносин та туризму ННІ міжнародних.

Авторка навчального посібника переконана, що це видання актуальне і буде корисним не лише для студентів, а також для дипломатів, політиків, викладачів, аспірантів та тих хто цікавиться проблемами міжнародними відносинами.