Моделююче практичне заняття на тему: «Адміністративні провадження» для студентів спеціальності 081 Право

23.11.2020

23 листопада 2020 року в Київському міжнародному університеті відбулися заняття з адміністративного права на тему: «Адміністративні провадження» під час проведення яких було змодельовано судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення.

Метою проведення вказаних занять було вивчення особливостей судового розгляду справ про адміністративні правопорушення, дотримання прав особи під час судового розгляду, порядок розгляду справ суддею.

Учасниками занять стали студенти другого курсу Навчально-наукового юридичного інституту та студенти третього курсу Коледжу КиМУ спеціальність «Право», організатор – викладач Алєксєєва-Даниленко Ю.В. (викладач кафедри публічно-правових дисциплін).

Для належної підготовки, вивчення законодавчої бази з окреслених питань, моделювання судового розгляду та формулювання судового рішення, кожній групі студентів заздалегідь, до початку занять, було запропоновано обставини справи для розподілу ролей судді, адвоката, особи, що притягується до адміністративної відповідальності, свідка, тощо.

На початку занять було зазначено, що розгляд справ про адміністративні правопорушення – це основна стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення, в ході якої вирішуються питання щодо встановлення наявності підстав для притягнення особи до адміністративної відповідальності, дослідження доказів у справі та призначення особі необхідної міри відповідальності.

Практичні частини занять розпочалися з розгляду змодельованих обставин у справах та проведено їх розгляд. Найбільш проблемні питання у цих справах були піддані обговоренню та наголошено про необхідність здійснення правосуддя крізь призму основних засад здійснення судочинства та питань про дотримання прав особи в цій категорії судових справ.

За результатами занять студенти та викладач дійшли спільного висновку, що майбутні юристи здобули:
  • знання щодо особливостей судового розгляду справ про адміністративні правопорушення;
  • розвинули необхідні навички щодо організації та проведення судового засідання, порядку дослідження доказів;
  • оволоділи навичками опитування осіб під час судового розгляду та дослідження письмових доказів;
  • навички щодо складання судового рішення у справі– постанови за результатами розгляду;
  • розуміння соціального контексту та основних засад судочинства.
  • Саме такі заняття допомагають студентам зрозуміти практичну сторону правозастосування та посилюють зацікавленість студентів в отриманні нових компетентностей.