Відкриті заняття «Екологія як феномен сталого розвитку»

24.10.2019

Безпека людини є невід'ємною складовою характеристики стратегічного напряму людства, що визначений ООН як «Сталий людський розвиток» (Sustainable Human Development), тобто такий розвиток, який веде не тільки до економічного, а й соціального, культурного, духовного зростання, сприяє гуманізації менталітету громадян і збагаченню позитивного загальнолюдського досвіду.

З 22 по 24 жовтня 2019 року в Київському міжнародному університеті саме цій тематиці було присвячене навчально-практичне відкрите заняття на тему «Екологія як феномен сталого розвитку», у якому взяли участь студенти 1-2 курсів спеціальностей «міжнародне право», «міжнародні відносини», «право». Організатор – доцент Устяк Н.В. .

У межах цього заходу студенти готували ґрунтовні доповіді з актуальних тем сьогодення: форми прояву екологічної кризи в глобальному масштабі та в Україні, а також основні пріоритети в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Просвітницька робота з екології та охорони навколишнього середовища дала змогу підвищити рівень загальної культури студентів. Найбільше студентів зацікавили такі теми, як екологічний стан планети, зміна клімату, забруднення Світового океану, проблеми реабілітації території в зоні аварії Чорнобильської АЕС, фактори впливу військових дій та їх екологічні наслідки, проблеми утилізації відходів.

Досвід реалізації національної екологічної політики в контексті сталого розвитку країн BRICS, СЄКЦА, ЄС та США свідчить про ефективність ринкового регулювання діяльності та має стати підґрунтям національної екологічної політики України.

Захід дав змогу студентам проаналізувати програми ООН щодо захисту навколишнього середовища і зміни клімату, розглянути питання незворотного поступального розвитку суспільства та екологічної політики сталого розвитку, зробити висновки щодо основних теоретичних положень, які стосувалися інструментів стратегічної екологічної оцінки, індикаторів та індексів сталого розвитку та відобразити збалансовані інтереси потреб суспільства, що обумовлюють формування нової моделі економічного розвитку як еколого ощадної моделі трансформації.


11 03/2023
10:00
Зустріч