Тиждень науки в Навчально-науковому юридичному інституті

23.11.2018

«Тиждень науки в КиМУ» (14-21 листопада 2018 р.) в Юридичному інституті Київського міжнародного університету був насичений подіями та заходами, які проводились з метою науково-практичної роботи викладачів та студентів.

15 листопада 2018 року під керівництвом доцента Панфілової Ю.М. (к.ю.н., директор інституту) відбулася інтелектуальна гра з правознавства, в якій взяли участь студенти 4 курсу спеціальності «право» Ірпінського державного коледжу економіки і права. Захід пройшов у творчій атмосфері, студенти Коледжу продемонстрували належні знання з юридичних дисциплін. За результатами інтелектуальної гри її учасникам отримали сертифікати.

20 листопада 2018 року відбувся науково-практичний семінар «Сучасні проблеми кримінології: теорія та практика», а 21 листопада - круглий стіл на тему: «Приватне право: основні проблеми правового регулювання».

Модератори заходів - доцент Бісюк О.С. (к.ю.н., завідувач кафедри публічно-правових дисциплін) та доцент Ткаченко О.В. (к.ю.н., кафедра теоретичних та приватно-правових дисциплін). Учасниками заходу стали студенти 3-4 курсів спеціальностей «право», «міжнародне право» та 3 і 4 курсів Коледжу спеціальності «право».

Учасників семінару та круглого столу привітала доцент Панфілова Ю.М., яка зазначила, що серед важливих напрямів кримінологічних досліджень в Україні останніми роками виокремлюються проблеми організованої та професійної злочинності, питання запобігання злочинності, запобігання та прогнозування рецидивної злочинності, кримінальної психології. Саме потреби практики висувають кримінологічну науку на відповідне місце в системі правоохоронних органів. У ході роботи семінару були розглянуті питання з історії розвитку науки та окремих методів криміналістики, студенти мали змогу ознайомились з інтерв’ю сучасних криміналістів світу та України, практичне заняття розв’язання студентами мультимедійних задач на знання основ криміналістичних методів ідентифікації особи злочинця, виявлення слідів злочинів, що стають доказами винуватості особи у вчиненні злочину.

Учасники круглого столу виступили з доповідями, присвяченими складним і актуальним питанням розуміння і застосування приватноправових конструкцій. Були акцентовані як фундаментальні проблеми визначення місця і ролі права у технологічній цивілізації сучасності, природи цивільного зобов’язання, концепту юридичної особи, так і більш конкретні питання застосування інститутів шлюбного і спадкового договорів, захисту особистих немайнових прав особи і прав інтелектуальної власності.

Хід обговорення вказаної проблематики характеризувався коректністю і креативністю аргументації, під час роботи панувала атмосфера професійної заінтересованості і творчого пошуку.

23 листопада 2018 року відбулись дебати на тему «Слідчий суддя в кримінальному провадженні України».

Найактивнішими учасниками дебатів стали: Злата Гуцуляк, Влада Кушнір, Діана Поліщук (Коледж, IV курс) та Артем Скалига, Валентин Федорченко (IV курс Юридичного інституту).

Доцент Бісюк О.С. перед початком дебатів звернула увагу учасників на те, що на сучасному етапі судової і правової реформи в Україні, яка здійснюється у напрямі реалізації прийнятого державою обов'язку захисту прав і законних інтересів людини і громадянина, особлива роль належить судовій владі. У ході дебатів студенти мали змогу долучитися до специфіки досудового розслідування, застосування запобіжних заходів у взятті під варту, скарг учасників проекту.


11 02/2023
10:00
Зустріч