Стратегічна сесія-виставка «Педагогічна та управлінська досконалість у професійній та фаховій передвищій освіті України: партнерство та європейські стандарти»


Стратегічна сесія-виставка «Педагогічна та управлінська досконалість у професійній та фаховій передвищій освіті України: партнерство та європейські стандарти»

29 листопада 2021 року з 10.00 до 17.00  години участь здобувачів третього освітньо-наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта, спеціальності 015 Професійна освіта у Стратегічній сесії-виставці «Педагогічна та управлінська досконалість у професійній та фаховій передвищій освіті України: партнерство та європейські стандарти» в режимі on-line, сервіс Google Meet.

Захід присвячено відкриттю Центру педагогічної та управлінської досконалості для професійної (професійно-технічної) освіти в Україні для реалізації Концепції розвитку системи підготовки викладачів професійної освіти на основі партнерства та започаткуванню Асоціації з розвитку професійної та неперервної освіти.

Програма заходу додається.

Програма заходу