Спільна програма додаткової освіти з підготовки фахівців із затребуваними або ексклюзивними компетенціями

Спеціальності, за якими може здійснюватися навчання в межах спільних програм додаткової освіти:

 • підготовка міжнародних арбітрів;
 • фахівці у сфері міжнародних економічних відносин;
 • фахівці у сфері міжнародного страхування;
 • фахівці у сфері міжнародного захисту авторських і суміжних прав;
 • фахівці у сфері кризового та інноваційного менеджменту.

Атестація

 • Здача підсумкових тестів;
 • Написання та публікація англійською мовою професійних тематичних есе слухачів у профільних збірниках наукових праць і професійних журналах МАНВО, а також міжнародне експертне оцінювання таких досліджень.

Документи

 • Спільний сертифікат МАНВО (Великобританія), Університету та інших організаторів освітньої програми про її успішне закінчення.
 • Диплом МАНВО «Аналітик у відповідній сфері» (для осіб, які пройшли програму з відзнакою).
 • Europass Diploma Supplement (DS) на диплом МАНВО.
 • Europass Mobility на диплом МАНВО.
 • Спеціалізований міжнародний сертифікат профільної організації (наприклад, Сертифікат кандидата до складу арбітрів АМКАС - для осіб, які пройшли програму з відзнакою та опублікували в «GISAP: Economics, Jurisprudence and Management» три тематичні роботи англійською мовою з високим рівнем експертного оцінювання).

Ефект від упровадження для студента (слухача):

 • набуття ексклюзивної освітньої кваліфікації (компетенцій) додаткової освіти;
 • отримання «другого» британського диплома про додаткову освіту на базі наявної вищої освіти, з оформленням документів системи «Europass»;
 • удосконалення і розширення кваліфікації та навичок;
 • міжнародне визнання комплексу знань, академічних кваліфікацій і професійних навичок фахівця;
 • друкування професійних публікацій у профільних виданнях (збірниках наукових праць і/або галузевих журналах) МАНВО, що значно підвищує освітню компетенцію і професійний статус зацікавленої особи на ринку праці і в академічному середовищі;
 • набуття базового наукометричного рейтингу дослідника (в рамках наукометричної індексації британських видань);
 • значне полегшення процесу працевлаштування фахівця в іноземних компаніях і за кордоном;
 • конкурентні переваги випускника на ринку праці і в Україні, і за кордоном.