Звітування аспірантів про виконання індивідуального плану

10.02.2023

10 лютого 2023 року відбувся звіт аспірантів спеціальності 015 «Професійна освіта»  за перший семестр 2022/23 навчального року. Звітування про виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспірантів в Університеті проводиться систематично двічі на рік на засіданнях відповідних кафедр і  Вченої ради Університету в форматі наукової доповіді.

Науково-педагогічні працівники, керівники дисертаційних досліджень ретельно вивчали матеріали, подані здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, порівнювали здобуті досягнення із запланованими. На основі аналізу матеріалів звіту прийняли рішення про повноту виконання індивідуального навчального плану.