Науково-практичний семінар «Бібліографічні вимоги до оформлення списку використаних джерел у наукових дослідженнях»

15.02.2023

15 лютого 2023 року о 14:45 на кафедрі слов’янської філології та загального мовознавства у форматі онлайн відбувся науково-практичний семінар «Бібліографічні вимоги до оформлення списку використаних джерел у наукових дослідженнях».

Модератор: Кузьмич О.А. – завідувач кафедри СФЗМ, канд. пед. наук, доцент.

Під час проведення заходу обговорювались основні бібліографічні вимоги до оформлення списку використаної літератури, інформаційний джерел та посилань як важливого обов’язкового етапу наукової роботи, який відображає роботу автора зі збору та аналізу інформації, репрезентує глибину та ґрунтовність дослідження і, певною мірою, є показником рівня культури науковця-дослідника.

У контексті порушеної теми науково-практичного семінару основним доповідачем Добровольською Ю.С. було схарактеризовано та продемонстровано варіанти бібліографічних описів різних джерел для формування списку літератури, а також визначено загальні правила та основні вимоги до укладання бібліографічного опису за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Семінар пройшов продуктивно, у дружній та невимушеній атмосфері. Учасники активно обговорювали проблемні питання, ділилися досвідом, дискутували.