Науково–методичний семінар «Вимоги та методичні рекомендації щодо написання і захисту магістерських робіт із фармації»

24.01.2023

24 січня 2023 року на фармацевтичному факультеті відбувся науково–методичний семінар «Вимоги та методичні рекомендації щодо написання і захисту магістерських робіт із фармації», в якому взяли участь науково–педагогічні працівники та студенти п’ятого курсу заочної форми навчання.

Модератор: Гетало О.В. – завідувач кафедри фармації, технології ліків та фармацевтичного менеджменту, к.фарм.н., доцент.

Декан фармацевтичного факультету, доцент Шостак Л.Г. зауважила, що здобувачі вищої освіти впродовж студентських років набувають навичок самостійної навчальної роботи з літературою та першоджерелами, систематизування необхідних фактів, аналізу та їхнього оформлення. Успішне виконання цих складових науково–дослідницької роботи є важливим підготовчим етапом для написання магістерської роботи.

«Випускна кваліфікаційна робота за своїм змістом має відповідати сучасному рівню розвитку науки та суті наукового завдання, бути оформленою в такому вигляді, який дасть змогу оцінити, наскільки цілісно відображено та обґрунтовано в ній положення, висновки та рекомендації, їх теоретична новизна та практична значущість», ­– зазначив завідувач кафедри хімії та фармакогнозіїї, доцент Стремоухов О.О.

Гетало О.В. підбила підсумки зустрічі, узагальнивши інформацію про стан написання магістерських робіт. Студенти ж виявили зацікавленість у темі семінару, взяли активну участь у дискусіях і обговореннях змісту методичних рекомендацій.


11 03/2023
10:00
Зустріч