Звіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії про виконання індивідуальних планів у 2021-2022 н. р.

27.06.2022

27 червня 2022 року на платформі Zoom в онлайн режимі відбувся щорічний звіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 015 «Професійна освіта» і 081 «Право».

Атестація (проміжна, річна) здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Університеті проводиться систематично, двічі на рік, на засіданнях кафедр і Вченої ради Університету у форматі наукової доповіді. Про виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи здобувачі  вищої освіти ступеня доктора філософії звітувалися.

Наукові керівники та науково-педагогічні працівники ретельно вивчали подані матеріали, аналізували здобуті досягнення порівняно із запланованими, та прийняли виважені рішення щодо повноти виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.


11 03/2023
10:00
Зустріч