Семінар «Корпоративна культура та академічна доброчесність»

14.11.2022

Корпоративна культура та академічна доброчесність – це загальноприйняте поняття в розвинених країнах сучасного світу. Вона дозволяє охопити різні сфери академічного життя, в якому кожному учаснику відведено індивідуальну роль, права, обов’язки та відповідальність.

14 листопада 2022 року в Медичному інституті відбувся щорічний семінар «Корпоративна культура та академічна доброчесність», в якому взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри загальної медицини та студенти V курсу.

Модератор: директор Медичного інституту, професор, Заслужений лікар України – Наталія Павлівна Кризина, яка виступила з доповіддю про корпоративну культуру та академічну доброчесність викладачів та здобувачів освіти, що ґрунтується на нормативно-правовій базі, а саме: Конституції України, Закону України «Про освіту», Кодексі про академічну доброчесність.

Завідувач кафедри загальної медицини, доцент Леонід Володимирович Гірін у своєму виступі зазначив, що корпоративна культура та академічна доброчесність передбачає дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права, надання достовірної інформації про методики та результати досліджень, джерела використання інформації, власну педагогічну діяльність, а також контроль за дотриманням академічної доброчесності студентів, об’єктивне оцінювання їхніх результатів навчання.

Учасниками заходу було заповнено анкети щодо розуміння політики академічної доброчесності.

Висновком семінару стало усвідомлення, що виконання норм корпоративної культури та академічної доброчесності стосується кожного суб’єкта освітнього процесу. Було підтверджено, що глобальні зміни будь-якої системи завжди розпочинаються з формування гідного громадянина та справедливої людини в собі та середовищі.