Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика».

30.11.2021

30 листопада 2021 року у дистанційному режимі (онлайн-платформа Zoom) відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика».

Під час відкриття конференції з вітальним словом виступили: Хачатурян Хачатур Володимирович – професор, президент Київського міжнародного університету; Шумигора Людмила Іванівна – професор, віце-президент Київського міжнародного університету; Мартиненко Світлана Миколаївна – д.пед.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Київського міжнародного університету; Данченко Тетяна Володимирівна – к.ю.н., професор, проректор з навчально-виховної роботи Київського міжнародного університету; Асланян Сергій Арменакович – д.мед.н., доцент, проректор з питань медичної освіти Київського міжнародного університету.

На пленарному засіданні свої доповіді представили: Асланян Сергій Арменакович – д.мед.н., доцент, проректор з питань медичної освіти;  Ступницький Ростислав Миколайович – д.мед.н., професор, декан стоматологічного факультету; Павловська Марина Олександрівна – д.мед.н., доцент, директор Навчально-наукового медичного інституту; Шостак Любов Геннадіївна – к.фарм.н., доцент, декан фармацевтичного факультету; Дроздова Ірина Володимирівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічних дисциплін та медсестринства; Павловський Сергій Анатолійович  –  д.мед.н., доцент, професор кафедри клінічних дисциплін та медсестринства; Наталія Олексіївна Карамелєва – деректор ЦПМСД№3; Кеян Давид Миколайович – к.мед.н., медичний директор Університетської клініки Київського міжнародного університету.

Після завершення пленарного засідання конференцію було продовжено на засіданні секційних платформах згідно напрямів:

  • Упровадження сучасних інноваційних технологій у професійну підготовку фахівців галузі «Охорона здоров’я.
  • Модератор: Павловська Марина Олександрівна.

  • Результати наукових і прикладних досліджень стоматологічної галузі.
  • Модератор: Ступницький Ростислав Миколайович.

  • Професійна підготовка майбутніх фахівців фармацевтичної галузі у системі змішаної освіти.
  • Модератор: Шостак Любов Геннадіївна.

На тематичних секціях з доповідями виступили науковці, які представляли Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Київський національний торгово-економічний університет, Українську військово-медичну академію, Івано-Франківський національний медичний університет, Тернопільський державний медичний університет, Запорізький державний медичний університет. Окрім того, цікавим досвідом практичної діяльності мали змогу поділитися працівники лікувально-профілактичних установ, аспіранти, магістри та студенти, що навчаються за спеціальностями галузі «Охорона здоров’я».