Відкрита лекція доктора історичних наук Сокирської В.В. на тему «Шлях Польщі до ЄС через транскордонне співробітництво»

16.03.2021

16 березня 2021 року відбулася відкрита лекція доктора історичних наук Сокирської Владилені Володимирівні на тему: «Шлях Польщі до ЄС через транскордонне співробітництво» в межах навчальної дисципліни «Актуальні проблеми транскордонного співробітництва», яка була проведена для студентів 3 курсу денної форми навчання, спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії. У роботі відкритої лекції взяла участь Крупеня Ірина Миколаївна, завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму ННІ міжнародних відносин КиМУ, кандидат політичних наук.

Тема лекції та питання, що на ній розглядалися, є досить актуальними, оскільки розкривають шлях Польщі до набрання членства в ЄС через транскордонне співробітництво в межах таких єврорегіонів: єврорегіон «Про Європа Віадріна» (Німеччина-Польща); єврорегіон «Шпреє-Найсе-Бобер» (Німеччина-Польща); єврорегіон «Найсе-Ниса-Ніса (Німеччина-Польща-Чехія); єврорегіон «Померанія» (Німеччина-Швеція-Польща); єврорегіон «Балтика» (Швеція-Польща-Росія-Литва-Латвія-Данія).

 Основними цілями транскордонного співробітництва Польщі із країнами-сусідами  це – нівелювання наявності кордонів, усунення різниці між центральними та периферійними регіонами, ліквідація обмежень для переміщення людей, товарів, капіталу. Усе це потребувало скоординованих дій територіальних органів, влади сусідніх держав, розробки спільних концепцій розвитку транскордонних регіонів і відповідного правового забезпечення цих процесів.

Найголовнішою особливістю цієї лекції була її інтеграційна основа, адже, спочатку згадувалися знання з дисциплін «Європейська інтеграція і право ЄС», «Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ». Лекція прочитана на високому науково-методичному рівні з використанням новітніх способів і методів організації розвивального освітнього середовища. 

Загалом за результатами відкритої лекції було зроблено висновок, що саме транскордонне співробітництво Польщі із країнами-сусідами та створення єврорегіонів сприяли відпрацюванню навичок організації демократичного суспільства, розвитку громадянської ініціативи, розбудові інфраструктури, створенню інтегрованого транскордонного регіону, розвитку сільських територій, захисту довкілля, співпраці у сфері підготовки кадрів, забезпеченню належного рівня життя населення по обидві сторони кордону. Всі ці ініціативи були успішним шляхом Польщі до набрання членства в ЄС і Україна має переймати найкращі світові практики задля реалізації задекларованого зовнішньополітичного курсу та покращення благополуччя народу.