Семінар-дискусія як один із способів формування практичного досвіду з обговорення та вирішення правових проблем

16.11.2021

Семінарські заняття як традиційна форма навчання використовувалися ще з стародавніх часів. Сьогодні в Навчально-науковому юридичному інституті практикується проведення семінарів-дискусій, які  організовуються як діалогічне спілкування учасників, під час якого відбувається формування практичного досвіду обговорення юридичних проблем.

16 листопада 2021 року в Навчально-науковому юридичному інституті у форматі Zoom-конференції було проведено онлайн-семінар-дискусію на тему: «Міжнародні територіальні спори» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» під керівництвом кандидата юридичних наук, професора Панфілової Ю.М.

Під час проведення заняття учасниками було досліджено поняття території як однієї з ознак державності та територіального суверенітету, а також проаналізовано сутність міждержавних територіальних спорів та їх можливі наслідки. Було розглянуто такі класифікації: виділено спори щодо окремої частини території та територіальні спори щодо визначення лінії кордону між державами, охарактеризовано кожний з таких видів територіальних спорів, здійснено їх порівняння. Увагу студентів було сконцентровано на те, що конфлікт між державами щодо володіння певною, часом незначною за обсягами, територією через наявність самоідентифікації населення з такою територією може спровокувати погрозу або реальне застосування сили однією з держав-учасниць подібного конфлікту. Зокрема, було проаналізовано практику розгляду територіальних спорів Міжнародним Судом ООН за участі України.

Знання здобуті учасниками семінару, позитивні враження у процесі дискусії щодо обговорення сучасної практики вирішення територіальних спорів між державами сприяють підвищенню рівня їхнього професійно-правничої підготовки.