Презентація на тему: «Позитивна дискримінація»

23.02.2021

23 лютого 2021 року в Навчально-науковому юридичному інституті відбувся захід, спрямований на налагодження комунікаційного обміну між здобувачами вищої освіти ПЗВО «Київський міжнародний університет» і іншими закладами вищої освіти на тему: «Позитивна дискримінація».

Спікеркою заходу виступила Паладієва Яна Валентинівна, аспірантка Інституту права Київського національного університету Т. Шевченка, співзасновниця юридичної фірми YY Law.

Паладієва Я. В. зазначила, що позитивна дискримінація – це заходи, спрямовані на розширення доступу членів недостатньо представлених груп населення до робочих місць, освіти, професійної підготовки тощо. Вони полягають у наданні ряду переваг (особливих прав, пільг), а також використанні системи квотування, тобто виділення певної кількості робочих місць представникам цільових груп – особам, які за віком, статтю, соціальним походженням, мовою чи з інших обставин не можуть користуватися всіма правами людини нарівні з іншими особами, оскільки виникає ситуація, коли рівні права не надають рівних можливостей дискримінованій групі. Це так звані особливо вразливі групи населення. До їх числа відносяться жінки, неповнолітні, біженці, апатриди, інваліди, особи похилого віку тощо. Переважно такі заходи розглядають в контексті трудового законодавства. Вони визначаються як дозволені дії роботодавця, відповідно до визначених норм закону, для надання допомоги захищеним групам, які знаходяться в несприятливих умовах або недостатньо представлені на певній роботі під час процесу найму та просуванні по службі. Позитивні дії йдуть далі формальної заборони дискримінації та спрямовані на встановлення субстантивної рівності. Такі заходи, згідно з міжнародним законодавством, не вважаються дискримінаційними, якщо вони обґрунтовані та об'єктивні, а також спрямовані на досягнення пропорційних антидискримінаційних цілей та на компенсацію «другорядного», «обмеженого» статусу особи, як правило, є тимчасовими, обмеженими в часі та обсягах досягнення поставленої перед ними мети.

Учасники заходу були одностайні, що порушена і розкрита спікеркою тема є надзвичайно важливою і такою, що містить великий потенціал для наукової проблематизації.