Підсумкова навчально – практична конференція студентів фармацевтичного факультету КиМУ за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація за результатами проходження практик

25.05.2021

25 травня 2021 року  відбулася підсумкова навчально-практична конференція за результатами проходження практик студентами фармацевтичного факультету.

Модератори: декан фармацевтичного факультету, доцент КиМУ Шостак Л.Г.; заступник декана фармацевтичного факультету  доцент  Гетало О.В., доцент кафедри фармації Цюкало Л.Є.

Студенти фармацевтичного факультету  спеціальності 226 Фармація, промислова фармація пройшли практичну підготовку відповідно до графіка освітнього процесу.

Конференцію відкрила декан факультету доц. Шостак Л.Г. та підкреслила важливість практичної підготовки фармацевта, провізора. У сучасних умовах випускник має бути підготовлений до професійної фармацевтичної діяльності у сфері обігу лікарських засобів від її розроблення до реалізації кінцевим споживачем. Тісна співпраця з роботодавцями є запорукою якісної професійної практичної підготовки майбутніх фахівців фармації.

Від роботодавців студентів привітала представник аптечної мережі ТОВ «АПТЕКАРЬ» та ТОВ «ВІТАЛЮКС», начальник відділу кадрів Тур Тетяна Фердинандівна,  яка зазначила, що здобуття освіти на робочому місці – це спосіб організації навчання, завдяки якому студенти оволодівають знаннями шляхом практичного навчання, участі у виконанні трудових обов’язків і завдань під керівництвом фахівців-практиків. Однією з перспективних та водночас стратегічно важливою технологією організації освітнього процесу є дуальна система навчання, суть якої полягає у паралельному навчанні у закладі освіти та на підприємстві.

Продовжила конференцію своїм виступом заст. декана факультету доц. Гетало О.В.,  яка зауважила, що практична підготовка поряд з навчальними заняттями і самостійною роботою є однією із важливих форм організації освітнього процесу, від якості якої залежить конкурентоздатність випускників ЗВО на ринку праці.

Доц. кафедри фармації Цюкало Л.Є. зауважила, що практична підготовка студентів (як навчальна, так і виробнича) є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття ступеня вищої освіти магістр. Основна мета і завдання практичної підготовки - це розвиток у студентів професійного мислення, вироблення практичних навичок, розвиток фахових компетентностей.

Завершальним етапом проходження практики став підсумковий звіт про виконання програми практики з відгуками з баз практик.

Були  заслухані доповіді студентів, зокрема:

  • «Використання нормативно – правових актів України щодо провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної реалізації лікарських засобів», доповідач Іванченко Н.О.
  • «Система управління якістю як основа впровадження вимог належних практик у фармації»,доповідач Мандрика В.Є.
  • «Фармацевтична етика та деонтологія при спілкуванні з клієнтами, колегами та медичними представниками», доповідач Стецун В.В.
  • «Організація роботи фармацевтичних підприємств під час коронавірусної інфекції (COVID-19)», доповідач Данільчук Д.Л.
  • «Особливості роботи аптечної мережі ТОВ «Віталюкс» під час COVID-19», доповідач Юхименко Л.М.
  • «Власні враження про проходження практики в аптечному закладі», доповідач Пономаренко М.І.

Підводячи підсумки конференції декан фармацевтичного факультету КиМУ, доц. Шостак Любов Геннадіївна відмітила належну загальну організацію практик та контроль за їх проведенням, побажала студентам  успіхів в їх подальшій практичній підготовці.