Нові уміння і компетентності старшокласникам Ліцею – вимога часу

10.09.2019

Метою реформування середньої освіти в Україні є створення школи, у якій не тільки буде приємно навчатись, але й можливість учням опанувати, так звані, «компетентності» через реалізацію профільного навчання, зокрема:

  • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
  • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя;
  • вміння навчатися впродовж життя;
  • культурна компетентність; фінансова грамотність та ін.

Саме в межах даного проекту в Ліцеї КиМУ введено для старшокласників курс «Технології», який проводиться у вигляді тренінгів.

6-7 листопада 2019 року Кулакевич Тетяною Василівною (психолог Київського міжнародного університету) був проведено тренінг з учнями 10-11 класів спрямований на активізацію інтересу учнів до самостійного вибору майбутньої професії на основі індивідуальних властивостей, схильностей, здібностей та вимог до сучасного ринку праці, а також оволодіння інструментами для свідомого і відповідального вибору професійної діяльності у майбутньому.

В основу тренінгу покладена формула вибору професії «Хочу» – «Можу» – «Треба». Учні поступово проходили ряд вправ, набуваючи практичний досвід використання цієї формули при вирішенні проблеми професійного самовизначення. Сподіваємось, що допомога випускникам Ліцею в оволодінні навичками самостійного вибору професії буде вчасною, очікуваною і важливою.