НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

01.03.2021

1 березня 2021 року на платформі Zoom відбувся науково-методичний семінар з питань оформлення дисертаційного дослідження для здобувачів третього рівня вищої освіти ступеня доктора філософії.

Модератор заходу, професор кафедри публічноправових дисциплін д.ю.н. Спектор О.М. одразу звернула увагу присутніх на вимоги до дисертаційної роботи, які врегульовані постановами Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, від 23 березня 2016 року № 261 та наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40.

Далі спікер закцентувала свою доповідь на процесі написання та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Умовно Спектор О.М. запропонувала розділити цей процес на такі етапи: вибір і затвердження теми дисертаційного дослідження та призначення наукового керівника; написання дисертаційної роботи та оприлюднення результатів дисертаційного дослідження; розгляд дисертаційної роботи на засіданні кафедри; прийняття дисертації до розгляду спеціалізованою вченою радою; прийняття дисертації до захисту спеціалізованою вченою радою; надсилання та опублікування оголошення у спецвипуску газети «Освіта України» і оприлюднення його на сайті МОН України; підготування документів для публікації автореферату, публікація та розсилання автореферату дисертації; захист дисертаційної роботи; оформлення документів та надсилання їх до Міністерства освіти і науки України.

Спектор О.М. також наголосила про необхідність оволодіння здобувачами вищої освіти таких професійних компетентностей, як дослідницькі здатності, здатність формулювати на сучасному рівні наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, виконувати оригінальні дослідження в галузі права, досягати наукових результатів, які створюють нові цілісні знання, розв’язувати проблеми та задачі шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних методів, засвоєних з освітньо-наукової програми. Саме ці компетентності отриманні в процесі навчання в аспірантурі КиМУ дозволять отримати необхідні навички презентації результатів власного наукового дослідження та проведення дискусії в усній та письмовій формі для успішного захисту дисертаційного дослідження.

Продовжила обговорення теми семінару д.пед.н., проф. Мартиненко С. М., котра зазначила, що кожному, хто береться за наукове дослідження необхідно дотримуватись рекомендацій щодо уникнення можливих проявів академічної недоброчесності, зазначила про шляхи їх виявлення та недопущення. Мартиненко С.М. звернула увагу всіх присутніх на дотримання «Кодексу академічної доброчесності в Приватному закладі вищої освіти «Київський міжнародний університет», «Положення про протидію академічного плагіату працівників і здобувачів вищої освіти КиМУ».

Учасники заходу учасники мали можливість отримати відповіді на свої запитання щодо етапів написання, типових недоліків, які мають місце при написанні дисертаційних досліджень, оформлення наукової роботи тощо.


22 12/2021
11:40
Майстер-клас Ігора Лоссовського
Гість: Лоссовський Ігор Євгенович
11 12/2021
10:00
Зустріч