Заняття з фармакогнозії на базі Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України

07.09.2020

7 вересня студенти 3-го курсу фармацевтичного факультету КиМУ провели заняття з фармакогнозії на базі Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.

Організатори - доцент Гетало О.В. (завідувач кафедри фармації КиМУ)

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України входить до природно-заповідного фонду України. Він є об'єктом комплексної охорони і належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави.

Сьогодні НБС ім.М.М.Гришка НАН України за різноманітністю колекцій живих рослин, масштабами території, рівнем наукових досліджень, займає одне з провідних місць серед найбільших ботанічних садів Європи. До складу ботанічного саду входить 8 наукових відділів, унікальний колекційний фонд НБС налічує близько 11180 таксонів, що відносяться до 220 родин та 1347 родів.

НБС ім. М.М. Гришка НАН України – провідна наукова установа України, що проводить дослідження з проблем інтродукції та акліматизації рослин, дендрології та паркознавства, збереження генофонду рідкісних та зникаючих видів рослин, селекції та генетики квітниково-декоративних, плодових, овочевих та кормових культур, медичної ботаніки, біотехнології тропічних та субтропічних рослин, алелопатії (хімічної взаємодії) рослин та біоіндикації.

Студенти ознайомилися з усіма експозиційними ділянками ботанічного саду, побувати в місцях, де проходили важливі історичні події, від княжої доби до сьогодення. В експозиціях, висвітлені історичні ландшафти та рослинність періоду Красного двору за часів князя Всеволода, Видубицької балки, стародавніх монастирських садів.

Подорож по найбільшому в Україні Ботанічному саду, розташованому на 130 га, цікава та пізнавальна, де можливо реально ознайомитися з унікальними колекціями рослин, в тому числі реліктовими, рідкісними та рослинами, занесеними до Червоної книги, з різних куточків земної кулі.