Участь "Молодих дипломатів" у науковому гуртку

20.01.2020

Студенти II курсу спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ННІнституту міжнародних відносин Київського міжнародного університету в межах роботи наукового гуртка «Молодий дипломат» представили свої наукові дослідження (керівник – доцент Судак І.І., к.і.н.).

Відкриваючи роботу гуртка, Ірина Іванівна Судак акцентувала увагу, на актуальність тематики, зазначивши, що «…в сучасних умовах на дипломатію та її форми суттєво вплинула динамічна зміна характеру міжнародних відносин, яка спонукає швидко та адекватно реагувати на те, що відбувається. Особливого значення набуває підготовка фахівців-практиків, які володіють сучасним рівнем необхідних знань та навичок, були б здатні ефективно захищати інтереси української держави, а, за великим рахунком, усього суспільства за кордоном…»

Низка питань знайшли відображення у виступах та під час дискусій у межах роботи гуртка, зокрема:

  • «Напрями трансформації форм і методів сучасної дипломатії під впливом процесів глобалізації» (Духан Діана)
  • «Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах (на прикладі України, Російської Федерації, Сирії, Ірану)» (Тутутченко Олександра)
  • «Специфіка та практичні аспекти діяльності ООН та ОБСЄ у врегулюванні регіональних конфліктів в ХХІ ст.» (Соларева Микита)
  • «Публічна дипломатія та стратегічні комунікації: концептуальні засади їх взаємозв’язку та взаємодії» (Слободяник Олександр)
  • «Перезавантаження стратегічного дипломатичного партнерства Україна-ЄС в системі сучасних геополітичних координат» (Безпрозванний Микита) тощо.
  • Під час дискусії студенти дійшли висновку, що у сучасному світі, в контексті все більшої його глобалізації, значення дипломатії, без усяких сумнівів, зростає. Це обумовлено тим, що силові розв'язання міжнародних проблем, незважаючи на активізацію їхнього використання останнім часом, стають все небезпечнішими. Крім цього, перебудова міжнародних відносин, пов'язана з процесами глобалізації, виходом на світову арену недержавних учасників, ставить перед дипломатією завдання активного залучення в процес створення нового світового порядку.

    Отже, можемо говорити про те, що саме дипломати у наш час глобалізаційних перетворень мають стати безпосередніми менеджерами названих процесів.


11 06/2022
10:00
Зустріч
01 06/2022
13:15
Онлайн-зустріч із Оленою Максименко та Андрієм Дубчаком
Гість: Олена Максименко та Андрій Дубчак