Панельна дискусія на тему: «Основні аспекти регіонального виміру сучасних міжнародних відносин»

01.12.2020

1 грудня 2020 року в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин відповідно до Плану науково-дослідної роботи кафедри міжнародних відносин та туризму на 20202021 н.р. на інформаційній платформі Zoom відбулася панельна дискусія в межах роботи студентського наукового гуртка «Молодий дипломат» на тему: «Основні аспекти регіонального виміру сучасних міжнародних відносин».

У роботі панельної дискусії взяли участь: директор ННІ міжнародних відносин к.ю.н, професор О.В. Чернецька, завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму к.політ.н, доцент І.М. Крупеня, науково-педагогічні працівники кафедри міжнародних відносин та туризму, студенти 14 курсів спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії галузі знань 29 Міжнародні відносини Навчально-наукового інституту міжнародних відносин. Модератор та організатор заходу – к.і.н., доцент І.І. Судак.

Учасники виступили з ґрунтовними доповідями, присвяченими актуальним тенденціями та проблемами розвитку і взаємодії регіональних підсистем сучасної системи міжнародних відносин; зовнішній політиці лідируючих держав світу в ключових регіонах світу; інтеграційним процесам у різних регіонах світу та таким формам регіонального розвитку як міжрегіональне і транскордонне співробітництво, тощо.

Зокрема, доповіді та презентації студентів були на такі теми:

 • «Північна Америка як особлива регіональна підсистема» Олександр Слободяник
 • «США і Канада: політичні та економічні аспекти взаємодії» – Микита Безпрозванний
 • «Основні проблеми безпеки в Північній Америці. Нові підходи США до забезпечення регіональної безпеки після 11 вересня 2001 року»   Олександра  Тутутченко
 • «Основні механізми, напрямки, форми здійснення зовнішньої політики країн Північної Америки на початку XXI століття» Андрій Трубін
 • «Україна і США: потенціал співпраці»Діана Духан
 • «Особливості розвитку європейської регіональної підсистеми» Єва  Ман
 • «Вплив зовнішніх факторів на близькосхідну підсистему міжнародних відносин» Віталій Ковалюк
 • «Конфлікти на Близькому і Середньому Сході» – Дмитро Сківка
 • «Регіональні організації та їхня значущість в економічному і політичному житті регіону Близького і Середнього Сходу» – Аліна Галас
 • «Азійсько-Тихоокеанський регіон у системі міжнародних відносин. Фактор АСЕАН у регіоні» Ірина Перевознюк
 • «Китай – лідер регіонального розвитку»  – Дмитро Чередник
 • «Латино-Карибська Америка: особливості регіональної підсистеми і міждержавної взаємодії» Ольга Загорна
 • «Сучасні виклики та загрози регіональній безпеці в Латино-Карибській Америці» Олександр Таворський
 • «Регіональні інтеграційні процеси в Африці» Анжела Білоус.

 

Під час панельної дискусії студенти мали можливість висловити свої думки та прогнози щодо розвитку зовнішньої політики країн регіонів в епоху глобалізації та регіоналізації і подальшої ролі України в таких процесах. У межах обговорення студенти дійшли висновку, що кожен регіон має певні особливості, які в сукупності формують міжнародний порядок та впливають на безпекову ситуацію у світі.