Науково-практичний семінар «Бібліографічні вимоги до оформлення списку використаних джерел у наукових дослідженнях»


15 лютого 2023 року о 14:45 на кафедрі слов’янської філології та загального мовознавства в онлайн-форматі відбудеться науково-практичний семінар «Бібліографічні вимоги до оформлення списку використаних джерел у наукових дослідженнях».

Актуальність теми заходу зумовлена зростанням вимог до професійної освіти та вимагає якісно нового теоретичного й методичного забезпечення навчальної та науково-дослідної діяльності, важливим етапом якої є складання бібліографічного списку використаних джерел ‒ органічної складової будь-якої науково-дослідної роботи, яка є документальним підтвердженням достовірності й точності цитованих автором матеріалів, демонструє ступінь вивченості ним порушеної проблеми, а для інших дослідників представляє самостійну цінність як довідковий апарат.

До обговорення актуальних аспектів порушеної теми семінару запрошуємо долучитися всіх науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти КиМУ.