Військова підготовка

Інформація щодо навчання за програмою підготовки офіцерів запасу

Підготовка студентів денної форми навчання за цією Програмою здійснюється на підставі відповідних договорів про порядок проведення військової підготовки студентів з університетами України і є частиною навчальних планів Київського міжнародного університету як дисципліна за вибором студента:

 • військовий переклад;
 • воєнна політологія;
 • військова психологія;
 • військова журналістика та соціальні комунікації;
 • соціальна психологія;
 • будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд;
 • будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення;
 • фінанси;
 • військове право;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем.

На підставі договору з Українською військово-медичною академією здійснюватиметься підготовка студентів-медиків за програмою підготовки офіцерів медичної служби запасу за такими спеціальностями:

 • військова фармація;
 • військова стоматологія;
 • медична служба запасу;
 • військове управління оперативно-тактичного рівня;
 • соціальна медицина і охорона здоров’я.

Набір на навчання за Програмою розпочинається в березні-квітні (на другому курсі Київського міжнародного університету або на третьому-четвертому курсі Коледжу КиМУ). Приймаються на військову кафедру громадяни України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров`я та морально-діловими якостями. Отримати офіцерське звання можуть і чоловіки, і жінки. Підготовка здійснюється за кошти фізичних і юридичних осіб.

Термін навчання – 2 роки.

Заняття проводяться виключно в м. Києві.

Громадянам, які пройшли повний курс військової підготовки, склали державний випускний екзамен, прийняли військову присягу та атестовані до офіцерського складу, після закінчення ЗВО і отримання ступеня вищої освіти не нижче бакалавра наказом Міністра оборони України присвоюється первинне військове звання «МОЛОДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ЗАПАСУ».


Прийом на військову кафедру

До 31.08.2022 здійснюється конкурсний відбір на навчання (контрактна основа) за програмами підготовки офіцерів запасу. Громадяни України (студенти різних форм навчання), які виявили бажання проходити військову підготовку, мають особисто подати заяву на ім`я президента університету методисту свого деканату.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

 • заява;
 • ксерокопія паспорта;
 • ксерокопія ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія приписного свідоцтва;
 • фото (3х4) – 2 шт.

Заява повинна містити наступні дані:

 • прізвище, ім`я по батькові студента;
 • назву факультету або інституту, у якому він навчається;
 • громадянство;
 • придатність до проходження військової служби за станом здоров`я ( за записом у приписному свідоцтві);
 • проходження строкової військової служби;
 • мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його зобов`язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки.

До заяви подаються ксерокопії (на окремих аркушах формату А4):

 • паспорту громадянина України (на лицьовому боці аркуша – 1-а та 2-а сторінки; на зворотному боці - сторінка з пропискою);
 • ідентифікаційного коду;
 • приписного свідоцтва.

Визначення придатності громадян України (студентів різних форм навчання) до військової служби за станом здоров`я (довідка).

Придатність до військової служби за станом здоров`я визначається на підставі рішення військово-лікарської комісії Військкомату, у якому особа перебуває на обліку, результати комісії відображається у його приписному свідоцтві.


Рівень успішності навчання студентів

Рівень успішності навчання студента оцінюється у балах за підсумками складання ним іспитів у ВНЗ за семестри, що передують початку військової підготовки та визначається як добуток від множення середнього балу за складені іспити на 100.

ВСУПНИКИ СКЛАДАЮТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБОВУВАННЯ

1. Оцінка індивідуальних психологічних якостей, (психологічне обстеження) включає:

 • оцінку військово-мотиваційної спрямованості особистості;
 • оцінку рівня нервово-психологічної стійкості;
 • оцінку професійної придатності до проходження військової підготовки;

2. Рівень знань з допризової підготовки. З метою визначення рівня знань з допризової підготовки відбіркова комісія проводить тестування студентів, яке включає 5 завдань у письмової формі та 5 завдань з практичного виховання нормативів (прийомів).

3. Оцінка рівня фізичної підготовленості. Вступний екзамен з фізичної підготовки проводиться за трьома вправами:

 • біг на 100 м;
 • підтягування на перекладині (для юнаків);
 • комплексно-силова вправа (для дівчат);
 • біг на 1 км.

Рейтинг вступника визначається сумою балів за вступні випробування.


Зарахування на військову підготовку

Зарахування вступників на навчання здійснюється наказом начальника Вищого навчального закладу, куди подавалися документи на підставі рішення та протоколу засідання відбіркової комісії. Після зарахування на навчання протягом місяця укладається контракт на проходження військової підготовки.


Додаткову інформацію про умови проведення конкурсного відбору, а також про особливості проходження військової підготовки можна отримати:

 • на сайті КиМУ (іnfo@kymu.edu.ua)
 • за тел: 044-594-03-04 (9.00 – 18.00)

Шановні здобувачі вищої освіти Київського міжнародного університету!
 
на кафедрі військової підготовки відбудеться
День відкритих дверей кафедри військової підготовки в онлайн-режимі
на платформі ZOOM

15 березня 2023 року 15:00
Підключитися до конференції Zoom: https://us05web.zoom.us/j/5032172686?pwd=T0pmTW5PWGZFQS9wakthKy8wRTRIQT09...
Ідентифікатор конференції: 503 217 2686
Код доступу: KVPNUOU
Запрошуємо всіх на зустріч! Запрошуємо Вас до вступу та навчання!

Після закінчення навчання на кафедрі військової підготовки разом з дипломом про вищу освіту Ви отримаєте звання молодшого лейтенанту запасу згідно обраної Вами військово-облікової спеціальності. 

Додаткова інформація: 044-271-06-88, 063-519-56-17, 044-271-09-72 

Інформація щодо наступних днів відкритих дверей: https://www.facebook.com/kafedraviiskovoyi 

Офіційний сайт Кафедри військової підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського: https://nuou.org.ua/u/stru/centers/kvp/ 

Електронна адреса: kafedraviiskovoyi@ukr.net vsofficerzapasa@gmail.com


ЧЕКАЄМО НА ВАС У НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ!


11 03/2023
10:00
Зустріч