Вимоги до спеціалізації «Юридичний переклад»

Випускник у сфері юридичного перекладу повинен:

  • бути підготовленим для здійснення писемного перекладу різностильових текстів юридичного спрямування та послідовного двостороннього перекладу у відповідній сфері з іноземної мови на українську, а також з української мови на іноземну на первинних посадах перекладача-референта, інокореспондента, секретаря-перекладача, консультанта, дилера, співробітника зі зв’язків з громадськістю в юридичних відділах управлінських організацій, юридичних компаніях, на виробничих, комерційних підприємствах та фірмах тощо;
  • мати навички і вміння професійно орієнтованого мовлення, а також базові юридичні, економічні й адміністративно-управлінські знання з метою забезпечення юридично-орієнтованої міжмовної та міжкультурної комунікації іноземними мовами у професійному середовищі, а саме – організацію зустрічей, переговорів, підготовку документів, оформлення протокольної частини тощо;
  • мати фундаментальні знання у галузі теорії перекладу та інформаційних технологій, володіти навичками ведення самостійної дослідницької роботи у сфері перекладознавчих дисциплін і методикою перекладу юридичних текстів з іноземної мови на українську та з української на іноземну мову, мати навички рецензування й редагування перекладів текстів юридичного спрямування.

Складова освітньо-професійної програми, в якій відображені вимоги до спеціалізації:

Назва дисципліни
СеместрКількість кредитівКількість годинПідсумкова форма контролю
ЛекціїСемінари/практичніСамостійна робота
Лінгвокраїнознавство першої іноземної мови73-3654Іспит
Практичний курс першої іноземної мови (Частина 2)7,811-160170Іспит
Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови (Частина 2)511-160170Іспит
Практичний курс другої іноземної мови (Частина 1)6,711-160170Іспит, залік
Практичний курс другої іноземної мови (Частина 2)810-140160Іспит
Вступ до юридичного перекладу53,5201669Залік
Переклад цивільно-правового дискурсу83-3456Залік
Переклад кримінально-правового дискурсу83-3456Залік
Основи перекладацького аналізу тексту73201654Іспит
Переклад міжнародно-правового дискурсу83-3456Залік
Основи професійної діяльності перекладача53201654Залік
Перекладацька практика (навчально-ознайомча)44-16048Залік
Перекладацька практика (навчальна)68-12096Залік

Назва додаткової кваліфікації, яка може бути отримана після успішного опанування програми підготовки за спеціалізацією, – фахівець у сфері юридичного перекладу. Форма атестації, яка підтвердить досягнення необхідних для присвоєння кваліфікації результатів навчання, – комплексний екзамен зі спеціальності.