Вимоги до спеціалізації «Науково-технічний переклад»

Випускник у сфері науково-технічного перекладу повинен:

  • бути підготовленим для здійснення писемного перекладу різностильових текстів науково-технічного спрямування та послідовного двостороннього перекладу у відповідній сфері з іноземної мови на українську, а також з української мови на іноземну на первинних посадах перекладача-референта, інокореспондента, секретаря-перекладача, консультанта, дилера, співробітника зі зв’язків з громадськістю в науково-технічних установах, управлінських організаціях, на комерційних підприємствах та фірмах тощо;
  • мати навички і вміння професійно орієнтованого мовлення, а також базові науково-технічні, економічні й адміністративно-управлінські знання з метою забезпечення міжмовної та міжкультурної комунікації іноземними мовами у професійному науково-технічному середовищі, а саме – організацію зустрічей чи переговорів, підготовку документів, оформлення протокольної частини тощо;
  • мати фундаментальні знання у галузі теорії перекладу та інформаційних технологій, володіти навичками ведення самостійної дослідницької роботи у сфері перекладознавчих дисциплін і методикою перекладу науково-технічних текстів різних типів та жанрів з іноземної мови на українську та з української на іноземну мову, мати навички рецензування й редагування перекладів усіх різновидів науково-технічних текстів.

Складова освітньо-професійної програми, в якій відображені вимоги до спеціалізації:

Назва дисципліни
СеместрКількість кредитівКількість годинПідсумкова форма контролю
ЛекціїСемінари/практичніСамостійна робота
Лінгвокраїнознавство першої іноземної мови73-3654Іспит
Практичний курс першої іноземної мови (Частина 2)7,811-160170Іспит
Практичний курс другої іноземної мови (Частина 1)6,711-160170Іспит,залік
Практичний курс другої іноземної мови (Частина 2)810-140160Іспит
Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови73201454Залік
Вступ до науково-технічного перекладу53,5201669Залік
Переклад офіційно-ділового мовлення83-3456Залік
Засоби майстерності перекладача науково-технічних текстів83-3456Залік
Основи перекладацького аналізу тексту73201654Іспит
Редагування науково-технічного перекладу83-3456Залік
Основи професійної діяльності перекладача53201654Залік
Перекладацька практика (навчально-ознайомча)44-16048Залік
Перекладацька практика (навчальна)68-12096Залік

Назва додаткової кваліфікації, яка може бути отримана після успішного опанування програми підготовки за спеціалізацією, – фахівець у сфері науково-технічного перекладу. Форма атестації, яка підтвердить досягнення необхідних для присвоєння кваліфікації результатів навчання, – комплексний екзамен зі спеціальності.