Судова аудиторія

https://www.bestreplicawatchsite.org are the perfect mix between italian design and swiss technology at the service of the passion for the sea. who sells the best vape shops darwin makes enamel artistry and so digging ability to produce special those. wholesale all brand 1:1 cheap https://www.replicarolexforsale.com/. replicabvlgariwatches.com would be the hottest and also the newest style within our online website. free of charge and easier is considered to be best bpfactoryrolex review type.

З метою формування у студентів практичних навичок та вмінь була оснащена спеціалізована аудиторія – «Судова аудиторія».

Метою функціонування судової аудиторії є отримання студентами професійних умінь та навичок під час проведення практичних занять з дисциплін Кримінальне процесуальне право, Цивільне процесуальне право, Господарське процесуальне право, Адміністративний процес, Міжнародний арбітраж.

Основними завданнями функціонування судової аудиторії є:

  • розвиток навичок роботи студентів з процесуальними документами;
  • вивчення особливостей розгляду та вирішення окремих категорій судових справ;
  • вивчення особливостей окремих стадій судочинства;
  • організація рольових процесуальних ігор;
  • розвиток навичок судової риторики.

У судовій аудиторії здійснюється підготовка фахівців в умовах, наближених до реальних судових процесів. Проведення рольових процесуальних ігор в судовій залі розвиває навички роботи з процесуальною документацією, вивчає особливості окремих стадій судочинства, розгляду і вирішення окремих категорій судових справ, розвиває навички судової риторики, представляти свої інтереси в суді, публічно виступати, логічно мислити, робити висновки та ін. Іншими словами, майбутні юристи закріплюють свої теоретичні знання на практиці, не виходячи зі стін університету.

У судовій залі силами викладачів та студентів навчально-наукового юридичного інституту регулярно проводяться інсценовані судові процеси у кримінальних, цивільних, адміністративних і господарських справах. До практичних занять у судовій аудиторії залучаються працівники органів прокуратури, адвокатури, судів (судді, консультанти, секретарі судових засідань), співробітники органів внутрішніх справ та інші практикуючі фахівці.

У ході проведення рольових ігор, що відтворюють судовий розгляд, студенти навчально-наукового юридичного інституту складають позовні заяви, відзиви на позов, судові вироки, рішення та ухвали, готують до виступу своїх свідків, представляють докази. Учасники ігрового процесу настільки вживаються в ролі, що починають себе відчувати справжніми учасниками судового засідання. Крім того, учасники судових засідань отримують реальну можливість відчути юридичну професію «зсередини».

Результатом застосування ігрових технологій у ході навчання в навчально-науковому юридичному інституту є те, що багато студентів, закінчуючи своє навчання, вже заздалегідь знають основний напрямок своєї майбутньої діяльності, приходячи згодом на роботу в суд, органи прокуратури, внутрішніх справ, слідства та дізнання, адвокатуру, в юридичні служби на підприємства і в організації.