Судова аудиторія

З метою формування у студентів практичних навичок та вмінь була оснащена спеціалізована аудиторія – «Судова аудиторія».

Метою функціонування судової аудиторії є отримання студентами професійних умінь та навичок під час проведення практичних занять з дисциплін Кримінальне процесуальне право, Цивільне процесуальне право, Господарське процесуальне право, Адміністративний процес, Міжнародний арбітраж.

Основними завданнями функціонування судової аудиторії є:

  • розвиток навичок роботи студентів з процесуальними документами;
  • вивчення особливостей розгляду та вирішення окремих категорій судових справ;
  • вивчення особливостей окремих стадій судочинства;
  • організація рольових процесуальних ігор;
  • розвиток навичок судової риторики.

У судовій аудиторії здійснюється підготовка фахівців в умовах, наближених до реальних судових процесів. Проведення рольових процесуальних ігор в судовій залі розвиває навички роботи з процесуальною документацією, вивчає особливості окремих стадій судочинства, розгляду і вирішення окремих категорій судових справ, розвиває навички судової риторики, представляти свої інтереси в суді, публічно виступати, логічно мислити, робити висновки та ін. Іншими словами, майбутні юристи закріплюють свої теоретичні знання на практиці, не виходячи зі стін університету.

У судовій залі силами викладачів та студентів навчально-наукового юридичного інституту регулярно проводяться інсценовані судові процеси у кримінальних, цивільних, адміністративних і господарських справах. До практичних занять у судовій аудиторії залучаються працівники органів прокуратури, адвокатури, судів (судді, консультанти, секретарі судових засідань), співробітники органів внутрішніх справ та інші практикуючі фахівці.

У ході проведення рольових ігор, що відтворюють судовий розгляд, студенти навчально-наукового юридичного інституту складають позовні заяви, відзиви на позов, судові вироки, рішення та ухвали, готують до виступу своїх свідків, представляють докази. Учасники ігрового процесу настільки вживаються в ролі, що починають себе відчувати справжніми учасниками судового засідання. Крім того, учасники судових засідань отримують реальну можливість відчути юридичну професію «зсередини».

Результатом застосування ігрових технологій у ході навчання в навчально-науковому юридичному інституту є те, що багато студентів, закінчуючи своє навчання, вже заздалегідь знають основний напрямок своєї майбутньої діяльності, приходячи згодом на роботу в суд, органи прокуратури, внутрішніх справ, слідства та дізнання, адвокатуру, в юридичні служби на підприємства і в організації.