Створення фармацевтичного факультету

Завдання

Однією із нагальних потреб сьогодення є спрямування діяльності аптечних закладів на надання якісної фармацевтичної допомоги. Головне завдання факультету – навчити молодих фахівців раціонально застосовувати набуті знання, вміння і навички, поєднувати професійну етику з комерційними інтересами аптечного закладу, ставлячи понад усе інтереси пацієнта. Це своєрідна філософія професійної діяльності, яку ми прищеплюємо нашим студентам від першого дня навчання. Крім того, єдиною константою сьогодні є зміни, які безпосередньо стосуються саме фармацевтичної діяльності: стрімко розвивається ринок лікарських засобів, з’являються нові лікарські форми, розроблені на основі нанотехнології, оновлюється технологічне обладнання, вносяться зміни до чинних нормативно-правових актів. За таких умов не можна обмежувати освітній процес набуттям фактофіксуючих знань і стандартних професійних навичок. Від так, зусилля науково-педагогічних працівників спрямовані на те, щоб навчити студента навчатися, формуючи комплексне перспективне бачення, прагнення не лише розвивати майбутнього фахівця, а й стимулювати його до саморозвитку впродовж усієї професійної діяльності.

Вимоги до професійної підготовки

Основною вимогою до підготовки фахівців з фармації є професійна компетентність, яка, в свою чергу, складається з низки чинників, а саме: управлінської компетентності, адже майбутній фармацевт має знати основи управління бізнесом; психологічної, адже фармацевти повинні скеровувати процес фармацевтичної опіки та спілкуватися з пацієнтами; правової компетентності, тобто володіти нормами фармацевтичного законодавства; спеціальної компетентності, і це найголовніше, адже майбутній фахівець повинен знати основи і специфіку професійної діяльності. Окрім професійної компетентності, молодий фахівець повинен досконало знати комп’ютер, володіти хоча б однією іноземною мовою, водити авто. Це підвищує його цінність та конкурентоспроможність на фармацевтичному ринку праці, розширює можливості отримання гідної заробітної плати.

Профільні предмети

Із профільних предметів студенти фармацевтичного факультету вивчають такі дисципліни, як: фармацевтична хімія, фармакогнозія, фармакологія, технологія лікарських засобів, менеджмент та маркетинг у фармації, фармацевтичне законодавство, стандартизація лікарських засобів, фармакогностичний аналіз нової лікарської сировини та інші. Викладацький склад факультету – це доктори і кандидати фармацевтичних, біологічних і медичних наук, які мають досвід практичної роботи в аптечних, лікувально-профілактичних закладах, органах державного контролю.

Професійна позаудиторна робота

На факультеті функціонують гуртки та проблемні групи: «Дослідження біологічно активних речовин природного походження», «Моніторингові методики визначення безпеки та ефективності лікарських засобів», «Фармацевтичний аналіз лікарських засобів», залучення студентів до проведення науково-дослідної діяльності, участі у наукових проектах, науково-практичних заходах та конкурсах, допомагає студентам розширити світогляд, набути вміння застосовувати теоретичні знання і сучасні методи наукових досліджень на практиці, що має велике значення для профорієнтаційної роботи та для подальшої наукової роботи студентів після закінчення навчання у ЗВО, для майбутньої професійної діяльності та кар’єрного росту.

Майбутнє випускників факультету

Професія фармацевта є однією з найпрестижніших у світі. Фармацевтичну ж промисловість за рівнем прибутковості ставлять поряд із нафтопереробною. Аналіз ринку праці засвідчив, що професія фармацевта лідирує як за потребою, так і рівнем оплати праці. Диплом фармацевта дає право працювати в аптечній мережі, на фармацевтичних заводах і фабриках, займатися промоцією ліків на посаді медичного представника компанії-виробника і, безумовно, створити власний фармацевтичний бізнес. Науково-педагогічні працівники фармацевтичного факультету докладають всіх зусиль, щоб випускники могли гідно працевлаштуватися і стати фармацевтичною елітою України.