Створення медико-фармацевтичного факультету

Завдання

Однією із нагальних потреб сьогодення є спрямування діяльності аптечних закладів на надання якісної фармацевтичної допомоги. Головне завдання Факультету – навчити молодих спеціалістів раціонально застосовувати набуті знання та вміння, поєднувати професійну етику з комерційними інтересами аптечного закладу, ставлячи понад усе інтереси пацієнта. Це своєрідна філософія професійної діяльності, яку ми прищеплюємо нашим студентам від першого дня навчання. Крім того, єдиною константою сьогодні є зміни. Це безпосередньо стосується і фармацевтичної діяльності: стрімко розвивається ринок лікарських засобів, з’являються нові лікарські форми, розроблені на основі нанотехнології, оновлюється технологічне обладнання, вносяться зміни до чинних нормативно-правових актів. За таких умов не можна обмежувати процес навчання студентів отриманням фактофіксуючих знань і стандартних професійних навичок. Тому наші зусилля спрямовані на те, щоб навчити студента навчатися, формуючи комплексне перспективне бачення. Ми прагнемо не лише розвивати майбутнього фахівця, а й стимулювати його до саморозвитку впродовж усієї професійної діяльності.

Вимоги

Основною вимогою підготовки фахівців з фармації є професійна компетентність, яка, в свою чергу, складається з низки чинників, а саме: управлінської компетентності, адже майбутній фармацевт повинен знати основи управління бізнесом; психологічної, адже спеціалісти повинні скеровувати процес фармацевтичної опіки та спілкуватися з пацієнтами; правової компетентності, тобто володіти нормами фармацевтичного законодавства; спеціальної компетентності, і це найголовніше, адже спеціаліст повинен знати все у сфері своєї діяльності. Також, окрім професійної компетентності, молодий спеціаліст повинен користуватися комп’ютером, доконало знати хоча б одну іноземну мову, водити авто. Це підвищує його цінність на фармацевтичному ринку праці та розширює можливості отримання достойної заробітної плати.

Профільні предмети

Із профільних предметів студенти нашого факультету вивчають такі дисципліни, як фармацевтична хімія, фармакогнозія, фармакологія, технологія лікарських засобів, менеджмент та маркетинг у фармації, фармацевтичне законодавство, стандартизація лікарських засобів, фармакогностичний аналіз нової лікарської сировини та інші. Викладацький склад факультету – це кандидати фармацевтичних, біологічних та медичних наук, які до того ж мають досвід практичної роботи в аптечних, лікувально-профілактичних закладах, в органах державного контролю.

Профксійна покалекційна робота

На факультеті функціонує гурток «Інноваційна фармація». Студенти, які відвідують заняття, у майбутньому зможуть опиратися на здобуті додаткові знання і займатися науковою діяльністю у сфері розробки нових лікарських засобів та фармацевтичних технологій.

Майбутнє випускників

Професія фармацевта є однією з найпрестижніших у світі. Фармацевтичну ж промисловість за рівнем прибутковості ставлять в один ряд з нафтопереробною. Аналіз ринку праці показує, що професія фармацевта лідирує як за потребою, так і за рівнем оплати праці. Диплом фармацевта дає право працювати в аптечній мережі, на фармацевтичних заводах і фабриках, займатися промоцією ліків на посаді медичного представника компанії-виробника і, безумовно, створити власний фармацевтичний бізнес. Ми, зі свого боку, докладемо всіх зусиль, щоб наші випускники могли достойно влитися у ряди фармацевтичної еліти України.