Психологічна служба


Діяльність Психологічної служби базується на активній участі викладачів кафедри психології та педагогіки, а також студентів і випускників напрямів підготовки психологія.

Психологічна служба Київського міжнародного університету була створена 21 листопада 2005 року відповідно до рішення Вченої ради КиМУ.

У своїй діяльності психологічна служба керується Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням про приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет», Положенням про психологічну службу в системі освіти України від 03.05.99 р. № 127 і 922/4215 і поправками від 07.06.01 р. № 439 і 570/5761 до Положення про психологічну службу в системі освіти України.

Відповідно до цих керівних документів виокремлено мету та виділено основні завдання, напрямки й функції роботи психологічної служби.

Метою роботи Психологічної служби є створення умов для формування психологічної культури і світоглядної позиції, особистісного розвитку та професійної самореалізації, а також з’ясування питань, що лежать у межах компетенції практичної психології.

Основні завдання:

 • формування психологічної культури;
 • допомога розвитку та професійному становленню студентів-психологів;
 • створення умов для реалізації творчого, наукового, особистісного й інтелектуального потенціалу студентів, випускників і викладачів;
 • сприяння формуванню позитивного іміджу Університету;
 • розробка сучасних психолого-педагогічних технологій освіти;
 • надання психологічної допомоги в питаннях, які містяться в межах компетенції психологів-практиків.

Діяльність Психологічної служби КиМУ здійснюється за такими основними напрямками:

 • психопрофілактична робота;
 • інтерактивне навчання;
 • психодіагностична робота;
 • просвітницька робота;
 • науково-дослідна робота;
 • профорієнтаційна робота.

Окремим напрямом роботи служби є встановлення та підтримання наукових, творчих, професійних партнерських зв’язків із спорідненими організаціями.

Для забезпечення ефективної роботи Психологічна служба має сучасну матеріально-технічну базу.

Контактна інформація