Психологічна служба


Діяльність Психологічної служби базується на активній участі викладачів кафедри психології та педагогіки, а також студентів і випускників напрямів підготовки психологія.

Психологічна служба Київського міжнародного університету була створена 21 листопада 2005 року відповідно до рішення Вченої ради КиМУ.

У своїй діяльності психологічна служба керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, а також Положенням.

Відповідно до цих керівних документів виокремлено мету та виділено основні завдання, напрямки й функції роботи психологічної служби.

Метою роботи Психологічної служби є створення умов для формування психологічної культури і світоглядної позиції, особистісного розвитку та професійної самореалізації, а також з’ясування питань, що лежать у межах компетенції практичної психології.

Основні завдання:

 • формування психологічної культури;
 • допомога розвитку та професійному становленню студентів-психологів;
 • створення умов для реалізації творчого, наукового, особистісного й інтелектуального потенціалу студентів, випускників і викладачів;
 • сприяння формуванню позитивного іміджу Університету;
 • розробка сучасних психолого-педагогічних технологій освіти;
 • надання психологічної допомоги в питаннях, які містяться в межах компетенції психологів-практиків.

Діяльність Психологічної служби КиМУ здійснюється за такими основними напрямками:

 • психопрофілактична робота;
 • інтерактивне навчання;
 • психодіагностична робота;
 • просвітницька робота;
 • науково-дослідна робота;
 • профорієнтаційна робота.

Окремим напрямом роботи служби є встановлення та підтримання наукових, творчих, професійних партнерських зв’язків із спорідненими організаціями.

Контактна інформація