Пропоновані теми наукових робіт

Євроінтеграція України як шлях модернізації українського суспільства

Пропоновані теми наукової роботи

Секція 1. Міжнародно правовий аспект євроатлантичної інтеграції. Європейський досвід міжнародного правознавства.

 1. Вплив права Європейського союзу на правову систему України.
 2. Європейський Союз та міжнародне право.
 3. Рада Європи як ефективний механізм захисту прав людини.
 4. Країни Європейського Союзу та їх вплив на міжнародне право.
 5. Вага Євроатлантичного вектору розвитку для України.
 6. Дипломатичні системи Європи.

Секція 2. Вплив міжнародних відносин на міжнародно правову систему. Європейська міжнародна політика.

 1. Особливості геополітичного становища сучасної Європи.
 2. США, ЄС, Китай. Формування сучасної багатополярної міжнародної арени.
 3. «Вороги» України в ЄС.
 4. Головні партнери України в ЄС.

Секція 3. Україна як частина Європейської системи права

 1. Розвиток систем цивільного права на європейському континенті.
 2. Вплив рішень ЄСПЛ на судові провадження в Україні.
 3. Історичний аспект розвитку правових систем Європи.
 4. Специфіка кримінального права Європи та його рецепція в Україні.
 5. Особливості цивільного судочинства Німеччини та проспекти розвитку українського цивільного судочинства.
 6. Особливості цивільного судочинства Франції та проспекти розвитку українського цивільного судочинства.

Секція 4. Туристичний аспект Євроінтеграції України.

 1. Перспективи розвитку туризму України на прикладі країн Східної Європи.
 2. Розвиток місцевого туризму в Україні.
 3. Розвиток готельного бізнесу в Україні.

Секція 5. Економічний аспект Європейської інтеграції України.

 1. Європейська банківська система.
 2. Європейський банк реконструкції і розвитку. Проспекти для України.
 3. Європейська зона відкритої торгівлі – переваги для української економічної системи.

Секція 6. Особливості соціально-економічного аспекту української Євроінтеграції.

Будь-яка тема, яка запропонована учасниками та не суперечить головної теми конференції.

27 11/2021
10:00
Зустріч
10 11/2021
11:40