Програма атестаційної легалізації освітньої кваліфікації

Статус та особливості програми

Програма реалізується як механізм здобуття додаткової освіти, у межах якого підсумкова атестація підтверджує відповідність освітньої кваліфікації європейським якісним стандартам у сфері освіти.

Така відповідність засвідчується:
 • атестаційним сертифікатом якості освіти МАНВО;
 • оформленням «Europass Diploma Supplement» до диплома про базову вищу освіту;
 • «Europass Mobility».

Програма дозволяє здійснити європейську легалізацію освітньої кваліфікації (диплома про вищу освіту) випускника будь-якого вищого навчального закладу України, незалежно від року його закінчення.


Ефект від упровадження для студента:

 • міжнародне визнання комплексу знань, академічних кваліфікацій і професійних навичок фахівця;
 • отримання Атестаційного сертифіката МАНВО, а також друкування 3 або 4 професійних публікацій у профільних виданнях (збірниках наукових праць і/або галузевих журналах) МАНВО, що значно підвищує освітню компетенцію і професійний статус зацікавленої особи на ринку праці і в академічному середовищі;
 • набуття базового наукометричного рейтингу дослідника (в межах наукометричної індексації британських видань);
 • значне полегшення процесу працевлаштування фахівця в іноземних компаніях і за кордоном;
 • конкурентні переваги випускника на ринку праці і в Україні, і за кордоном.

Алгоритм реалізації програми

 • Зацікавлена особа готує та подає для експертного оцінювання та подальшої публікації в британських виданнях МАНВО три авторські (без співавторів) дослідні роботи (професійні есе) з питань спеціальності, оформленої дипломом про вищу освіту. Термін проходження програми - від 1 місяця до 1 року - залежно від інтенсивності надання зацікавленою особою якісних авторських досліджень.
 • Для успішного проходження програми підтвердження освітньої кваліфікації необхідно, щоб за результатами експертного оцінювання авторських досліджень зацікавлена особа отримала середній бал не нижче 6,0.
 • У разі, якщо за підсумками експертного оцінювання трьох авторських досліджень зацікавлена особа отримала середній бал експертного оцінювання нижче 6,0, програма може бути успішно пройдена після подання такою особою четвертого дослідження, експертна оцінка якого підніме середній бал усіх публікацій на необхідний рівень, або завдяки позитивному проходженню спеціального тестування.
Успішне проходження програми оформляється:
 • атестаційним сертифікатом;
 • оформленням від імені МАНВО «Europass Diploma Supplement» на базовий диплом про вищу освіту такої особи;
 • «Europass Mobility» як європейське підтвердження кваліфікації та її належної якості.
24 04/2021
10:00
Зустріч