Підготовка до іспитів КРОК. Стоматологія

КиМУ

ЄДКІ – єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я». Центр тестування при МОЗ України.

Етапи проведення ЄДКІ та компоненти кожного етапу визначені Постановою КМУ від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».


«Крок 1» – екзамен із загально наукових дисциплін, який складається після вивчення основних фундаментальних дисциплін, що входять до складу тестового екзамену «Крок 1».

Тестовий екзамен складається на III курсі «Крок 1. Стоматологія».


“Крок 2” – екзамен із професійно-орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки фахівців.

«Крок 2» є складовою державної атестації студентів і складається на випускному курсі.