Вступ до магістратури

27.06.2022

Для здобуття ступеня вищої освіти магістр необхідно зареєструватися для складання МКТ/МТНК в період з 27 червня по 18 липня 2022 року до 18:00.

Реєстрація для складання магістерського комплексного тесту (МКТ) та магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) здійснюється в приймальній комісії КиМУ за адресою вул. Львівська, 49.

Вступники, які не мають можливості прийти особисто можуть надіслати на електронну пошту pk@kymu.edu.ua скановані копії/фотокопії:

  1. Заяви-анкети
  2. Документа, що посвідчує особу
  3. Облікової картки платника податків
  4. Документа про здобутий ступінь вищої освіти
  5. Фотокартки для документів

У темі листа вступник обов’язково зазначає спеціальність, прізвище, ініціали.

У тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податку (за наявності).